นายปิยะศักดิ์ ยโสธนชัย
นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้
   
นโยบายผู้บริหาร
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
โครงสร้างการบริหารงาน
คณะผู้บริหาร
สภาเทศบาล
ประธานชุมชน
ประธานสตรี
โครงสร้างส่วนราชการ
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองทุนสวัสดิการชุมชน
งานการศึกษา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุข
หน้าห้องนายก
ทะเบียนราษฎร์
จัดเก็บรายได้
ดับเพลิง
เทศกิจ
อัตรากำลังของเทศบาลเมืองแม่โจ้
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี
ผลการดำเนินงาน
รายงานรายรับ-รายจ่าย
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ
กำหนดขั้นตอนการชำระภาษีต่างๆ
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม/คำขออนุญาตต่างๆ
พ.ร.บ. การอำนวยความสะดวกฯ
 
ขณะนี้ 71 คน
สถิติวันนี้ 82 คน
สถิติเดือนนี้ 9528 คน
สถิติปีนี้ 143153 คน
สถิติทั้งหมด 862229 คน
ตั้งแต่วันที่ 18 มิถุนายน 2555
เพลงล่องแม่ปิง
เทศบาลเมืองแม่โจ้ยินดีต้อนรับ
ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 
 

ประกวดราคาจ้างเหมาเอกชนตักขยะมูลฝอย ระหว่างเดือน พ.ย. 2560 ถึง เดือน ก.ย. 2561 จำนวน 11 เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [16 ต.ค. 2560] [อ่านรายละเอียด]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาเอกชนดูดสิ่งปฏิกูลในเขต ทม.แม่โจ้ (รวม 11 เดือน) [12 ต.ค. 2560] [อ่านรายละเอียด]
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาเอกชนตักขยะมูลฝอยของเทศบาล เดือนพ.ย.60-ก.ย.60 [04 ต.ค. 2560] [อ่านรายละเอียด]
ประกาศเทศบาลเมืองแม่โจ้ เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาเอกชนขนถ่ายและกำจัดขยะ ของ ทม.แม่โจ้ ระหว่างเดือน ธ.ค.60 ถึง ก.ย.61 จำนวน 10 เดือน [03 ต.ค. 2560] [อ่านรายละเอียด]
ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาเอกชนตักขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองแม่โจ้ ระหว่างเดือน พ.ย.2560 ถึง ก.ย. 2561 จำนวน 11 เดือน [28 ก.ย. 2560] [อ่านรายละเอียด]
ประกวดราคาจ้างโครงการเหมาเอกชนดูดสิ่งปฏิกูลในเขตเทศบาลเมืองแม่โจ้ ระหว่างเดือน พ.ย.2560 ถึง ก.ย.2561 [28 ก.ย. 2560] [อ่านรายละเอียด]
ยกเลิกประกาศราคาจ้างเหมาเอกชนตักขยะมูลฝอย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ [20 ก.ย. 2560] [อ่านรายละเอียด]
ยกเลิกประกาศ สอบราคาจ้างเหมาเอกขนดูดสิ่งปฏิกูลในเขตเทศบาลเมืองแม่โจ้ [20 ก.ย. 2560] [อ่านรายละเอียด]
ประกวดราคาจ้างเหมาเอกชนดูดสิ่งปฏิกูล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [18 ก.ย. 2560] [อ่านรายละเอียด]
ประกวดราคาจ้างเหมาตักขยะมูลฝอย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [18 ก.ย. 2560] [อ่านรายละเอียด]
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมก่อสร้างถนน คสล.ม.5 ต.หนองหาร [06 ก.ย. 2560] [อ่านรายละเอียด]
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เรื่องสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางริน คสล.พร้อมประตูเปิด-ปิด ม.5 ต.ป่าไผ่ [06 ก.ย. 2560] [อ่านรายละเอียด]
สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางริน คสล.พร้อมประตูเปิด-ปิดน้ำ ม.5 ต.ป่าไผ่ [18 ส.ค. 2560] [อ่านรายละเอียด]
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมก่อสร้างถนน คสล.ม.5 ต.หนองหาร [18 ส.ค. 2560] [อ่านรายละเอียด]
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครวการจ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.และก่อสร้างถนน ม.10 ต.ป่าไผ่ [09 ส.ค. 2560] [อ่านรายละเอียด]
 
     
หน้า   [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17