นายปิยะศักดิ์ ยโสธนชัย
นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้
   
นโยบายผู้บริหาร
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
โครงสร้างการบริหารงาน
คณะผู้บริหาร
สภาเทศบาล
ประธานชุมชน
ประธานสตรี
โครงสร้างส่วนราชการ
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองทุนสวัสดิการชุมชน
งานการศึกษา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุข
หน้าห้องนายก
ทะเบียนราษฎร์
จัดเก็บรายได้
ดับเพลิง
เทศกิจ
อัตรากำลังของเทศบาลเมืองแม่โจ้
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี
ผลการดำเนินงาน
รายงานรายรับ-รายจ่าย
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ
กำหนดขั้นตอนการชำระภาษีต่างๆ
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม/คำขออนุญาตต่างๆ
พ.ร.บ. การอำนวยความสะดวกฯ
 
ขณะนี้ 50 คน
สถิติวันนี้ 298 คน
สถิติเดือนนี้ 6806 คน
สถิติปีนี้ 113452 คน
สถิติทั้งหมด 832528 คน
ตั้งแต่วันที่ 18 มิถุนายน 2555
เพลงล่องแม่ปิง
เทศบาลเมืองแม่โจ้ยินดีต้อนรับ
ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 
 

สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางริน คสล.พร้อมประตูเปิด-ปิดน้ำ ม.5 ต.ป่าไผ่ [18 ส.ค. 2560] [อ่านรายละเอียด]
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมก่อสร้างถนน คสล.ม.5 ต.หนองหาร [18 ส.ค. 2560] [อ่านรายละเอียด]
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครวการจ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.และก่อสร้างถนน ม.10 ต.ป่าไผ่ [09 ส.ค. 2560] [อ่านรายละเอียด]
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผุู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน [08 ส.ค. 2560] [อ่านรายละเอียด]
สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.และก่อสร้างถนน คสล.พร้อมตีเส้น ม.10 ต.ป่าไผ่ [20 ก.ค. 2560] [อ่านรายละเอียด]
เพิ่ม ปร.4-5 ก่อสร้างถนนพร้อมรางระบายน้ำ บริเวณซรัชชาแมนชั่น ม.10 ต.ป่าไผ่ [05 เม.ย. 2560] [อ่านรายละเอียด]
เพิ่ม ปร.4-5 ปรับปรุงผิวถนนซอยข้างวัดมงคลเศรษฐี ม.7 ต.หนองจ๊อม [05 เม.ย. 2560] [อ่านรายละเอียด]
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เรื่องสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ คศล.และก่อสร้าง ถนน คศล.พร้อมตีเส้นจราจร ม.5 ต.หนองหาร [21 มี.ค. 2560] [อ่านรายละเอียด]
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เรื่องสอบราคาก่อสร้างอาคารโรงเก็บวัสดุสำนักงาน ทม.แม่โจ้ [21 มี.ค. 2560] [อ่านรายละเอียด]
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.และก่อสร้างถนน คสล.พร้อมตีเส้น ม.5 ต.หนองหาร [01 มี.ค. 2560] [อ่านรายละเอียด]
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารโรงเก็บวัสดุสำนักงาน ทม.แม่โจ้ บริเวณหน้าป่าช้าบ้านป่าบง ม.11ต.หนองหาร [01 มี.ค. 2560] [อ่านรายละเอียด]
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เรือง ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงผิวถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต พร้อมตีเส้นและยกเปลี่ยนฝาท่อ ม.11 ต.หนองหาร [01 มี.ค. 2560] [อ่านรายละเอียด]
ประกาศรายชื่อผู้ชนะราคาการเสนอราคา เรื่องสอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงผิวถนนเดิมพร้อมตีเส้น ม.10 ต.หนองหาร [21 ก.พ. 2560] [อ่านรายละเอียด]
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เรื่องสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวถนนเดิม ซอยข้างวัดมงคลเศรษฐี ม.7 ต.หนองจ๊อม [21 ก.พ. 2560] [อ่านรายละเอียด]
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เรื่องสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.พร้อมตีเส้น และก่อสร้างรางระบายน้ำ ม.10 ต.ป่าไผ่ [21 ก.พ. 2560] [อ่านรายละเอียด]
 
     
หน้า   [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17