นายปิยะศักดิ์ ยโสธนชัย
นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้
   
นโยบายผู้บริหาร
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
โครงสร้างการบริหารงาน
คณะผู้บริหาร
สภาเทศบาล
ประธานชุมชน
ประธานสตรี
โครงสร้างส่วนราชการ
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองทุนสวัสดิการชุมชน
งานการศึกษา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุข
หน้าห้องนายก
ทะเบียนราษฎร์
จัดเก็บรายได้
ดับเพลิง
เทศกิจ
อัตรากำลังของเทศบาลเมืองแม่โจ้
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี
ผลการดำเนินงาน
รายงานรายรับ-รายจ่าย
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ
กำหนดขั้นตอนการชำระภาษีต่างๆ
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม/คำขออนุญาตต่างๆ
พ.ร.บ. การอำนวยความสะดวกฯ
 
ขณะนี้ 10 คน
สถิติวันนี้ 87 คน
สถิติเดือนนี้ 13446 คน
สถิติปีนี้ 163474 คน
สถิติทั้งหมด 882550 คน
ตั้งแต่วันที่ 18 มิถุนายน 2555
เพลงล่องแม่ปิง
เทศบาลเมืองแม่โจ้ยินดีต้อนรับ
ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 
 

ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ ภายในฌาปณสถาน หมู่ที่ 5 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ [17 พ.ย. 2560] [อ่านรายละเอียด]
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการก่อสร้างถนน คสล.(บริเวณเลียบถนนซอยเรือนคำ) หมู่ที่ 10 ตำบลป่าไผ่ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ [17 พ.ย. 2560] [อ่านรายละเอียด]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาโครงการจ้างเหมาเอกชนถ่ายและกำจัดขยะของเทศบาลเมืองแม่โจ้ ระหว่างเดือนธันวาคม 2560 ถึงเดือนกันยายน 2561 จำนวน 10 เดือน [08 พ.ย. 2560] [อ่านรายละเอียด]
ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล้ก (บริเวณเลียบถนนซอยเรือนคำ) ม.10 ต.ป่าไผ่ [31 ต.ค. 2560] [อ่านรายละเอียด]
ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ ภายในฌาปณสถาน ม.5 ต.หนองหาร [31 ต.ค. 2560] [อ่านรายละเอียด]
ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาเอกชนตักขยะมูลฝอย ระหว่างเดือน พ.ย.60 ถึง ก.ย.61 จำนวน 11 เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [30 ต.ค. 2560] [อ่านรายละเอียด]
ประกวดราคาจ้างเหมาเอกชนตักขยะมูลฝอย ระหว่างเดือน พ.ย. 2560 ถึง เดือน ก.ย. 2561 จำนวน 11 เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [16 ต.ค. 2560] [อ่านรายละเอียด]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาเอกชนดูดสิ่งปฏิกูลในเขต ทม.แม่โจ้ (รวม 11 เดือน) [12 ต.ค. 2560] [อ่านรายละเอียด]
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาเอกชนตักขยะมูลฝอยของเทศบาล เดือนพ.ย.60-ก.ย.60 [04 ต.ค. 2560] [อ่านรายละเอียด]
ประกาศเทศบาลเมืองแม่โจ้ เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาเอกชนขนถ่ายและกำจัดขยะ ของ ทม.แม่โจ้ ระหว่างเดือน ธ.ค.60 ถึง ก.ย.61 จำนวน 10 เดือน [03 ต.ค. 2560] [อ่านรายละเอียด]
ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาเอกชนตักขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองแม่โจ้ ระหว่างเดือน พ.ย.2560 ถึง ก.ย. 2561 จำนวน 11 เดือน [28 ก.ย. 2560] [อ่านรายละเอียด]
ประกวดราคาจ้างโครงการเหมาเอกชนดูดสิ่งปฏิกูลในเขตเทศบาลเมืองแม่โจ้ ระหว่างเดือน พ.ย.2560 ถึง ก.ย.2561 [28 ก.ย. 2560] [อ่านรายละเอียด]
ยกเลิกประกาศราคาจ้างเหมาเอกชนตักขยะมูลฝอย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ [20 ก.ย. 2560] [อ่านรายละเอียด]
ยกเลิกประกาศ สอบราคาจ้างเหมาเอกขนดูดสิ่งปฏิกูลในเขตเทศบาลเมืองแม่โจ้ [20 ก.ย. 2560] [อ่านรายละเอียด]
ประกวดราคาจ้างเหมาเอกชนดูดสิ่งปฏิกูล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [18 ก.ย. 2560] [อ่านรายละเอียด]
 
     
หน้า   [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18