นายปิยะศักดิ์ ยโสธนชัย
นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้
   
นโยบายผู้บริหาร
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
โครงสร้างการบริหารงาน
คณะผู้บริหาร
สภาเทศบาล
ประธานชุมชน
ประธานสตรี
โครงสร้างส่วนราชการ
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองทุนสวัสดิการชุมชน
งานการศึกษา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุข
หน้าห้องนายก
ทะเบียนราษฎร์
จัดเก็บรายได้
ดับเพลิง
เทศกิจ
อัตรากำลังของเทศบาลเมืองแม่โจ้
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี
ผลการดำเนินงาน
รายงานรายรับ-รายจ่าย
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ
กำหนดขั้นตอนการชำระภาษีต่างๆ
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม/คำขออนุญาตต่างๆ
พ.ร.บ. การอำนวยความสะดวกฯ
 
ขณะนี้ 14 คน
สถิติวันนี้ 225 คน
สถิติเดือนนี้ 9251 คน
สถิติปีนี้ 9251 คน
สถิติทั้งหมด 915400 คน
ตั้งแต่วันที่ 18 มิถุนายน 2555
เพลงล่องแม่ปิง
เทศบาลเมืองแม่โจ้ยินดีต้อนรับ
ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาโครงการจ้างเหมาเอกชนถ่ายและกำจัดขยะของเทศบาลเมืองแม่โจ้ ระหว่างเดือนธันวาคม 2560 ถึงเดือนกันยายน 2561 จำนวน 10 เดือน [08 พ.ย. 60]

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาโครงการจ้างเหมาเอกชนถ่ายและกำจัดขยะของเทศบาลเมืองแม่โจ้ ระหว่างเดือนธันวาคม 2560 ถึงเดือนกันยายน 2561 จำนวน 10 เดือน


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาโครงการจ้างเหมาเอกชนถ่ายและกำจัดขยะของเทศบาลเมืองแม่โจ้ ระหว่างเดือนธันวาคม 2560 ถึงเดือนกันยายน 2561 จำนวน 10 เดือน (28 KB.)