นายปิยะศักดิ์ ยโสธนชัย
นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้
   
นโยบายผู้บริหาร
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
โครงสร้างการบริหารงาน
คณะผู้บริหาร
สภาเทศบาล
ประธานชุมชน
ประธานสตรี
โครงสร้างส่วนราชการ
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองทุนสวัสดิการชุมชน
งานการศึกษา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุข
หน้าห้องนายก
ทะเบียนราษฎร์
จัดเก็บรายได้
ดับเพลิง
เทศกิจ
อัตรากำลังของเทศบาลเมืองแม่โจ้
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี
ผลการดำเนินงาน
รายงานรายรับ-รายจ่าย
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ
กำหนดขั้นตอนการชำระภาษีต่างๆ
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม/คำขออนุญาตต่างๆ
พ.ร.บ. การอำนวยความสะดวกฯ
คู่มือเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
ประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
คู่มือปฏิบัติงานด้านการร้องเรียน/ร้องทุกข์
ช่องทางการร้องเรียน/แจ้งเบาะแสเทศบาลเมืองแม่โจ้
 
ขณะนี้ 30 คน
สถิติวันนี้ 767 คน
สถิติเดือนนี้ 18879 คน
สถิติปีนี้ 221202 คน
สถิติทั้งหมด 1127351 คน
ตั้งแต่วันที่ 18 มิถุนายน 2555
เพลงล่องแม่ปิง
เทศบาลเมืองแม่โจ้ยินดีต้อนรับ
ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 


ประกาศประกวดราคา(e-bidding)โครงการปรับปรุงผิวถนเดิมด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต พร้อมตีเส้นจราจร(ปากทางเข้าวัดห้วยเกี๋ยงถึงหน้าวัดห้วยเกี๋ยง) ม.3 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ [21 ก.พ. 61]
ประกาศประกวดราคา(e-bidding)โครงการปรับปรุงผิวถนเดิมด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต พร้อมตีเส้นจราจร(ปากทางเข้าวัดห้วยเกี๋ยงถึงหน้าวัดห้วยเกี๋ยง) ม.3 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ (570 KB.)
ปร.4 (125 KB.)
ปร.5 (43 KB.)