นายปิยะศักดิ์ ยโสธนชัย
นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้
   
นโยบายผู้บริหาร
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
โครงสร้างการบริหารงาน
คณะผู้บริหาร
สภาเทศบาล
ประธานชุมชน
ประธานสตรี
โครงสร้างส่วนราชการ
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองทุนสวัสดิการชุมชน
งานการศึกษา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุข
หน้าห้องนายก
ทะเบียนราษฎร์
จัดเก็บรายได้
ดับเพลิง
เทศกิจ
อัตรากำลังของเทศบาลเมืองแม่โจ้
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี
ผลการดำเนินงาน
รายงานรายรับ-รายจ่าย
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ
กำหนดขั้นตอนการชำระภาษีต่างๆ
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม/คำขออนุญาตต่างๆ
พ.ร.บ. การอำนวยความสะดวกฯ
คู่มือเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
ประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
คู่มือปฏิบัติงานด้านการร้องเรียน/ร้องทุกข์
ช่องทางการร้องเรียน/แจ้งเบาะแสเทศบาลเมืองแม่โจ้
 
ขณะนี้ 24 คน
สถิติวันนี้ 53 คน
สถิติเดือนนี้ 15830 คน
สถิติปีนี้ 158902 คน
สถิติทั้งหมด 1065051 คน
ตั้งแต่วันที่ 18 มิถุนายน 2555
เพลงล่องแม่ปิง
เทศบาลเมืองแม่โจ้ยินดีต้อนรับ
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
 
 

ร่วมกันประดับตกแต่งสำนักงานเทศบาลเมืองแม่โจ้ด้วยดอกดาวเรืองและเขียนใบโพธิ์ทองแสดงความอาลัยแด่"พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช" ณ สำนักงานเทศบาลเมืองแม่โจ้ [24 ต.ค. 60]

วันที่ 24 ตุลาคม 2560 เทศบาลเมืองแม่โจ้จัดกิจกรรมแสดงความอาลัย โดย นายเอกชัย สายหยุด รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้ พร้อมด้วย นายศรัณญ์ ใจคำ รองนายกเทศมนตรี นายวิรัช จิโรจน์พงศา ปลัดเทศบาลฯ นายธงชัย อัปการัตน์ รองปลัดเทศบาลฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และพนักงานเทศบาลเมืองแม่โจ้ ร่วมกันประดับตกแต่งสำนักงานเทศบาลเมืองแม่โจ้ด้วยดอกดาวเรืองและเขียนใบโพธิ์ทองแสดงความอาลัยแด่"พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช" ณ สำนักงานเทศบาลเมืองแม่โจ้