นายปิยะศักดิ์ ยโสธนชัย
นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้
   
นโยบายผู้บริหาร
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
โครงสร้างการบริหารงาน
คณะผู้บริหาร
สภาเทศบาล
ประธานชุมชน
ประธานสตรี
โครงสร้างส่วนราชการ
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองทุนสวัสดิการชุมชน
งานการศึกษา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุข
หน้าห้องนายก
ทะเบียนราษฎร์
จัดเก็บรายได้
ดับเพลิง
เทศกิจ
อัตรากำลังของเทศบาลเมืองแม่โจ้
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี
ผลการดำเนินงาน
รายงานรายรับ-รายจ่าย
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ
กำหนดขั้นตอนการชำระภาษีต่างๆ
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม/คำขออนุญาตต่างๆ
พ.ร.บ. การอำนวยความสะดวกฯ
 
ขณะนี้ 15 คน
สถิติวันนี้ 226 คน
สถิติเดือนนี้ 9252 คน
สถิติปีนี้ 9252 คน
สถิติทั้งหมด 915401 คน
ตั้งแต่วันที่ 18 มิถุนายน 2555
เพลงล่องแม่ปิง
เทศบาลเมืองแม่โจ้ยินดีต้อนรับ
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
 
 

ร่วมต้อนรับ นางสาวนิชาภา วงษ์สิทธิคุณ เจ้าพนักงานทะเบียนปฏิบัติงาน โอนย้าย สถานที่ทำงานแห่งใหม่ [01 พ.ย. 60]

ในวันพุธ ที่ 1 พฤศจิกายน 2560 เวลา 10.30 น. คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ เทศบาลเมืองแม่โจ้ ร่วมต้อนรับ นายอมรรัตน์ วารินต๊ะ ปลัดอำเภอสันทราย และ ท่านนายกพิทูร วิเศษศิริ นายกเทศมนตรีตำบลสันพระเนตร พร้อมพนักงาน เจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลสัน พระเนตร ในโอกาสมาเยี่ยมเยือนและมาให้กำลังใจ นางสาวนิชาภา วงษ์สิทธิคุณ เจ้าพนักงานทะเบียนปฏิบัติงาน โอนย้าย สถานที่ทำงานแห่งใหม่ ณ ห้องประชุมชั้น3 สำนักงานเทศบาลเมืองแม่โจ้