นายปิยะศักดิ์ ยโสธนชัย
นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้
   
นโยบายผู้บริหาร
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
โครงสร้างการบริหารงาน
คณะผู้บริหาร
สภาเทศบาล
ประธานชุมชน
ประธานสตรี
โครงสร้างส่วนราชการ
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองทุนสวัสดิการชุมชน
งานการศึกษา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุข
หน้าห้องนายก
ทะเบียนราษฎร์
จัดเก็บรายได้
ดับเพลิง
เทศกิจ
อัตรากำลังของเทศบาลเมืองแม่โจ้
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี
ผลการดำเนินงาน
รายงานรายรับ-รายจ่าย
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ
กำหนดขั้นตอนการชำระภาษีต่างๆ
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม/คำขออนุญาตต่างๆ
พ.ร.บ. การอำนวยความสะดวกฯ
คู่มือเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
ประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
คู่มือปฏิบัติงานด้านการร้องเรียน/ร้องทุกข์
ช่องทางการร้องเรียน/แจ้งเบาะแสเทศบาลเมืองแม่โจ้
 
ขณะนี้ 22 คน
สถิติวันนี้ 51 คน
สถิติเดือนนี้ 15828 คน
สถิติปีนี้ 158900 คน
สถิติทั้งหมด 1065049 คน
ตั้งแต่วันที่ 18 มิถุนายน 2555
เพลงล่องแม่ปิง
เทศบาลเมืองแม่โจ้ยินดีต้อนรับ
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
 
 

ร่วมต้อนรับ นางสาวนิชาภา วงษ์สิทธิคุณ เจ้าพนักงานทะเบียนปฏิบัติงาน โอนย้าย สถานที่ทำงานแห่งใหม่ [01 พ.ย. 60]

ในวันพุธ ที่ 1 พฤศจิกายน 2560 เวลา 10.30 น. คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ เทศบาลเมืองแม่โจ้ ร่วมต้อนรับ นายอมรรัตน์ วารินต๊ะ ปลัดอำเภอสันทราย และ ท่านนายกพิทูร วิเศษศิริ นายกเทศมนตรีตำบลสันพระเนตร พร้อมพนักงาน เจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลสัน พระเนตร ในโอกาสมาเยี่ยมเยือนและมาให้กำลังใจ นางสาวนิชาภา วงษ์สิทธิคุณ เจ้าพนักงานทะเบียนปฏิบัติงาน โอนย้าย สถานที่ทำงานแห่งใหม่ ณ ห้องประชุมชั้น3 สำนักงานเทศบาลเมืองแม่โจ้