นายปิยะศักดิ์ ยโสธนชัย
นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้
   
นโยบายผู้บริหาร
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
โครงสร้างการบริหารงาน
คณะผู้บริหาร
สภาเทศบาล
ประธานชุมชน
ประธานสตรี
โครงสร้างส่วนราชการ
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองทุนสวัสดิการชุมชน
งานการศึกษา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุข
หน้าห้องนายก
ทะเบียนราษฎร์
จัดเก็บรายได้
ดับเพลิง
เทศกิจ
อัตรากำลังของเทศบาลเมืองแม่โจ้
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี
ผลการดำเนินงาน
รายงานรายรับ-รายจ่าย
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ
กำหนดขั้นตอนการชำระภาษีต่างๆ
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม/คำขออนุญาตต่างๆ
พ.ร.บ. การอำนวยความสะดวกฯ
คู่มือเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
ประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
คู่มือปฏิบัติงานด้านการร้องเรียน/ร้องทุกข์
ช่องทางการร้องเรียน/แจ้งเบาะแสเทศบาลเมืองแม่โจ้
 
ขณะนี้ 16 คน
สถิติวันนี้ 550 คน
สถิติเดือนนี้ 18457 คน
สถิติปีนี้ 191109 คน
สถิติทั้งหมด 1097258 คน
ตั้งแต่วันที่ 18 มิถุนายน 2555
เพลงล่องแม่ปิง
เทศบาลเมืองแม่โจ้ยินดีต้อนรับ
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
 
 

เทศบาลเมืองแม่โจ้ได้จัดโครงการอบรมชีวิตมีสุขด้วยธรรมะ (ผู้สูงอายุสัญจรประจำเดือนพฤศจิกายน) ประจำปีงบประมาณ 2561 [22 พ.ย. 60]

  วัน พุธ ที่ 22 พฤศจิกายน 2560 เวลา 08.00-12.00น. เทศบาลเมืองแม่โจ้ได้จัดโครงการอบรมชีวิตมีสุขด้วยธรรมะ (ผู้สูงอายุสัญจรประจำเดือนพฤศจิกายน) ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยภายในกิจกรรมมีผู้สูงอายุให้ความสนใจและเข้ากิจกรรมเป็นจำนวนมาก ภายในงานมีกิจกรรมหลากหลายอาทิเช่นกิจกรรมการออกกำลังกาย การแสดงจากกลุ่มสตรีแม่บ้านทั้ง19 ชุมชน ฟังพระธรรมเทศนา และกิจกรรมสันทนาการ ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งได้รับความอนุเคราะห์สถานที่จากวัดห้วยเกี๋ยง ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่