นายปิยะศักดิ์ ยโสธนชัย
นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้
   
นโยบายผู้บริหาร
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
โครงสร้างการบริหารงาน
คณะผู้บริหาร
สภาเทศบาล
ประธานชุมชน
ประธานสตรี
โครงสร้างส่วนราชการ
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองทุนสวัสดิการชุมชน
งานการศึกษา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุข
หน้าห้องนายก
ทะเบียนราษฎร์
จัดเก็บรายได้
ดับเพลิง
เทศกิจ
อัตรากำลังของเทศบาลเมืองแม่โจ้
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี
ผลการดำเนินงาน
รายงานรายรับ-รายจ่าย
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ
กำหนดขั้นตอนการชำระภาษีต่างๆ
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม/คำขออนุญาตต่างๆ
พ.ร.บ. การอำนวยความสะดวกฯ
คู่มือเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
ประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
คู่มือปฏิบัติงานด้านการร้องเรียน/ร้องทุกข์
ช่องทางการร้องเรียน/แจ้งเบาะแสเทศบาลเมืองแม่โจ้
 
ขณะนี้ 22 คน
สถิติวันนี้ 556 คน
สถิติเดือนนี้ 18463 คน
สถิติปีนี้ 191115 คน
สถิติทั้งหมด 1097264 คน
ตั้งแต่วันที่ 18 มิถุนายน 2555
เพลงล่องแม่ปิง
เทศบาลเมืองแม่โจ้ยินดีต้อนรับ
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
 
 

เทศบาลเมืองแม่โจ้ได้จัดการแข่งขันกีฬาและกรีฑานักเรียนอำเภอสันทราย ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560 [24 พ.ย. 60]

  วัน ศุกร์ ที่ 24 พฤศจิกายน 2560 เทศบาลเมืองแม่โจ้ได้จัดการแข่งขันกีฬาและกรีฑานักเรียนอำเภอสันทราย ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560 โดยมีโรงเรียนเข้าร่วมกิจกรรมฯในครั้งนี้จำนวน 30 โรงเรียน และ มีนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 1,000 คน ภายในกิจกรรมมีการแข่งขันกรีฑา 10 ชนิด การประกวดขบวนพาเหรด การประกวดกองเชียร์ และได้รับเกียรติจาก ท่านขจร ศรีชวโนทัย รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกล่าวให้กำลังใจทัพนักกีฬาและกล่าวชื่นชมคณะผู้จัดงานนอกจากนั้น นายอดุล ฮวกนิล นายอำสันทรายยังให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้ด้วย