นายปิยะศักดิ์ ยโสธนชัย
นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้
   
นโยบายผู้บริหาร
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
โครงสร้างการบริหารงาน
คณะผู้บริหาร
สภาเทศบาล
ประธานชุมชน
ประธานสตรี
โครงสร้างส่วนราชการ
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองทุนสวัสดิการชุมชน
งานการศึกษา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุข
หน้าห้องนายก
ทะเบียนราษฎร์
จัดเก็บรายได้
ดับเพลิง
เทศกิจ
อัตรากำลังของเทศบาลเมืองแม่โจ้
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี
ผลการดำเนินงาน
รายงานรายรับ-รายจ่าย
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ
กำหนดขั้นตอนการชำระภาษีต่างๆ
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม/คำขออนุญาตต่างๆ
พ.ร.บ. การอำนวยความสะดวกฯ
คู่มือเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
ประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
คู่มือปฏิบัติงานด้านการร้องเรียน/ร้องทุกข์
ช่องทางการร้องเรียน/แจ้งเบาะแสเทศบาลเมืองแม่โจ้
 
ขณะนี้ 18 คน
สถิติวันนี้ 552 คน
สถิติเดือนนี้ 18459 คน
สถิติปีนี้ 191111 คน
สถิติทั้งหมด 1097260 คน
ตั้งแต่วันที่ 18 มิถุนายน 2555
เพลงล่องแม่ปิง
เทศบาลเมืองแม่โจ้ยินดีต้อนรับ
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
 
 

เทศบาลเมืองเมืองแม่โจ้ โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม [28 พ.ย. 60]

 วันอังคาร ที่ 26 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00-12.00น.  เทศบาลเมืองเมืองแม่โจ้ โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้ลงพื้นที่ขอความคิดเห็นจากประชาชนในเขตเทศบาลเมืองแม่โจ้ ทั้ง19 ชุมชน เพื่อจัดทำแผนสุขภาพชุมชนโดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องที่หรือท้องถิ่นเทศบาลเมืองแม่โจ้ในการดำเนินกิจกรรมฯ ณ ศูนย์เลือกตั้ง  ชุมชนแม่โจ้ หมู่4 ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่