นายปิยะศักดิ์ ยโสธนชัย
นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้
   
นโยบายผู้บริหาร
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
โครงสร้างการบริหารงาน
คณะผู้บริหาร
สภาเทศบาล
ประธานชุมชน
ประธานสตรี
โครงสร้างส่วนราชการ
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองทุนสวัสดิการชุมชน
งานการศึกษา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุข
หน้าห้องนายก
ทะเบียนราษฎร์
จัดเก็บรายได้
ดับเพลิง
เทศกิจ
อัตรากำลังของเทศบาลเมืองแม่โจ้
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี
ผลการดำเนินงาน
รายงานรายรับ-รายจ่าย
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ
กำหนดขั้นตอนการชำระภาษีต่างๆ
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม/คำขออนุญาตต่างๆ
พ.ร.บ. การอำนวยความสะดวกฯ
คู่มือเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
ประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
คู่มือปฏิบัติงานด้านการร้องเรียน/ร้องทุกข์
ช่องทางการร้องเรียน/แจ้งเบาะแสเทศบาลเมืองแม่โจ้
 
ขณะนี้ 21 คน
สถิติวันนี้ 555 คน
สถิติเดือนนี้ 18462 คน
สถิติปีนี้ 191114 คน
สถิติทั้งหมด 1097263 คน
ตั้งแต่วันที่ 18 มิถุนายน 2555
เพลงล่องแม่ปิง
เทศบาลเมืองแม่โจ้ยินดีต้อนรับ
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
 
 

วันเอดส์โลก [01 ธ.ค. 60]

วันที่ 1 ธันวาคม 2560 วันเอดส์โลก 
เทศบาลเมืองแม่โจ้ร่วมกับโรงพยาบาลสันทราย จัดโครงการการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์ ณ ลานกิจกรรมข้างโรงอาหาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
ซึ่งภายในงานได้มีกิจกรรมมากมายอาทิ การตรวจเลือดหาเชื้อHIVฟรี การแจกถุงยางอนามัยและเจลหล่อลื่นฟรี การเสวนาในหัวข้อการแก้ไขปัญหาโรคเอดส์ และ เกมส์ต่างๆ โดยมีผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมาก