นายปิยะศักดิ์ ยโสธนชัย
นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้
   
นโยบายผู้บริหาร
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
โครงสร้างการบริหารงาน
คณะผู้บริหาร
สภาเทศบาล
ประธานชุมชน
ประธานสตรี
โครงสร้างส่วนราชการ
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองทุนสวัสดิการชุมชน
งานการศึกษา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุข
หน้าห้องนายก
ทะเบียนราษฎร์
จัดเก็บรายได้
ดับเพลิง
เทศกิจ
อัตรากำลังของเทศบาลเมืองแม่โจ้
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี
ผลการดำเนินงาน
รายงานรายรับ-รายจ่าย
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ
กำหนดขั้นตอนการชำระภาษีต่างๆ
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม/คำขออนุญาตต่างๆ
พ.ร.บ. การอำนวยความสะดวกฯ
คู่มือเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
ประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
 
ขณะนี้ 96 คน
สถิติวันนี้ 237 คน
สถิติเดือนนี้ 11440 คน
สถิติปีนี้ 29138 คน
สถิติทั้งหมด 935287 คน
ตั้งแต่วันที่ 18 มิถุนายน 2555
เพลงล่องแม่ปิง
เทศบาลเมืองแม่โจ้ยินดีต้อนรับ
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
 
 

เทศบาลเมืองแม่โจ้ จัดงานผู้อายุสัญจร ประจำเดือนมกราคม 2560 [24 ม.ค. 61]

วันที่ 24 มกราคม 2561 เทศบาลเมืองแม่โจ้ จัดงานผู้อายุสัญจร ประจำเดือนมกราคม 2560 ณ ชุมชนพัฒนาทรายแก้วโดยภายในงานมีกิจกรรม การแสดงการออกกำลังกายจากผู้สูงอายุทั้ง 19 ชุมชน การเทศน์ การเล่นเกมส์ เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้สูงอายุนอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจาก คุณจิรวรรณ จันทร์สว่าง อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม่ ได้พูดคุ้ยพบปะและให้คำแนะนำด้านกฎหมายกับผู้สูงอายุและผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้อีกด้วย