นายปิยะศักดิ์ ยโสธนชัย
นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้
   
นโยบายผู้บริหาร
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
โครงสร้างการบริหารงาน
คณะผู้บริหาร
สภาเทศบาล
ประธานชุมชน
ประธานสตรี
โครงสร้างส่วนราชการ
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองทุนสวัสดิการชุมชน
งานการศึกษา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุข
หน้าห้องนายก
ทะเบียนราษฎร์
จัดเก็บรายได้
ดับเพลิง
เทศกิจ
อัตรากำลังของเทศบาลเมืองแม่โจ้
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี
ผลการดำเนินงาน
รายงานรายรับ-รายจ่าย
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ
กำหนดขั้นตอนการชำระภาษีต่างๆ
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม/คำขออนุญาตต่างๆ
พ.ร.บ. การอำนวยความสะดวกฯ
คู่มือเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
ประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
คู่มือปฏิบัติงานด้านการร้องเรียน/ร้องทุกข์
ช่องทางการร้องเรียน/แจ้งเบาะแสเทศบาลเมืองแม่โจ้
 
ขณะนี้ 26 คน
สถิติวันนี้ 809 คน
สถิติเดือนนี้ 18921 คน
สถิติปีนี้ 221244 คน
สถิติทั้งหมด 1127393 คน
ตั้งแต่วันที่ 18 มิถุนายน 2555
เพลงล่องแม่ปิง
เทศบาลเมืองแม่โจ้ยินดีต้อนรับ
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
 
 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองแม่โจ้ มีกิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา วันมาฆบูชา [28 ก.พ. 61]

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 ทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองแม่โจ้ มีกิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา วันมาฆบูชา โดยได้รับเกียรติจากนายศรัณญ์ ใจคำ รองนายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้ และนายเรืองฤทธิ์ ตาลผัด สมาชิกสภาเทศบาลเมืองแม่โจ้ เขต 1 เข้าร่วมกิจกรรม 
โดยได้จัดกิจกรรมอาทิเช่น
1. ทำบุญใส่บาตร พระสงฆ์จำนวน 5 รูป ซึ่งได้รับความเมตตาจากพระสงฆ์ในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองแม่โจ้
2. ฟังเทศน์ ฟังธรรม 
3. จำลองกิจกรรมเวียนเทียน 
ณ. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองแม่โจ้ ชุมชนแม่เตาไห
(ขอขอบคุณรูปจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองแม่โจ้)