นายปิยะศักดิ์ ยโสธนชัย
นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้
   
นโยบายผู้บริหาร
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
โครงสร้างการบริหารงาน
คณะผู้บริหาร
สภาเทศบาล
ประธานชุมชน
ประธานสตรี
โครงสร้างส่วนราชการ
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองทุนสวัสดิการชุมชน
งานการศึกษา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุข
หน้าห้องนายก
ทะเบียนราษฎร์
จัดเก็บรายได้
ดับเพลิง
เทศกิจ
อัตรากำลังของเทศบาลเมืองแม่โจ้
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี
ผลการดำเนินงาน
รายงานรายรับ-รายจ่าย
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ
กำหนดขั้นตอนการชำระภาษีต่างๆ
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม/คำขออนุญาตต่างๆ
พ.ร.บ. การอำนวยความสะดวกฯ
คู่มือเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
ประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
คู่มือปฏิบัติงานด้านการร้องเรียน/ร้องทุกข์
ช่องทางการร้องเรียน/แจ้งเบาะแสเทศบาลเมืองแม่โจ้
 
ขณะนี้ 24 คน
สถิติวันนี้ 722 คน
สถิติเดือนนี้ 18834 คน
สถิติปีนี้ 221157 คน
สถิติทั้งหมด 1127306 คน
ตั้งแต่วันที่ 18 มิถุนายน 2555
เพลงล่องแม่ปิง
เทศบาลเมืองแม่โจ้ยินดีต้อนรับ
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
 
 

เทศบาลเมืองแม่โจ้จะออกหน่วยเคลื่อนที่ฉีดวัคซีน 💉พิษสุนัขบ้า🐕 ตามชุมชน ฟรี [19 มี.ค. 61]

 เทศบาลเมืองแม่โจ้จะออกหน่วยเคลื่อนที่ฉีดวัคซีน 💉พิษสุนัขบ้า🐕 ตามชุมชน ฟรี ระหว่างวันที่ 22 - 30 มีนาคม 2561 สามารถมาลงทะเบียนขอรับวัคซีนได้ที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองแม่โจ้ ได้ในวันและเวลาราชการ 
#กำหนดการตามแนบท้ายมานี้
#กำหนดการอาจมรการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
#สอบถามเพิ่มเติมโทร 053-498621 ต่อ 111 สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองแม่โจ้ ☎️