นายปิยะศักดิ์ ยโสธนชัย
นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้
   
นโยบายผู้บริหาร
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
โครงสร้างการบริหารงาน
คณะผู้บริหาร
สภาเทศบาล
ประธานชุมชน
ประธานสตรี
โครงสร้างส่วนราชการ
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองทุนสวัสดิการชุมชน
งานการศึกษา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุข
หน้าห้องนายก
ทะเบียนราษฎร์
จัดเก็บรายได้
ดับเพลิง
เทศกิจ
อัตรากำลังของเทศบาลเมืองแม่โจ้
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี
ผลการดำเนินงาน
รายงานรายรับ-รายจ่าย
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ
กำหนดขั้นตอนการชำระภาษีต่างๆ
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม/คำขออนุญาตต่างๆ
พ.ร.บ. การอำนวยความสะดวกฯ
คู่มือเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
ประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
คู่มือปฏิบัติงานด้านการร้องเรียน/ร้องทุกข์
ช่องทางการร้องเรียน/แจ้งเบาะแสเทศบาลเมืองแม่โจ้
 
ขณะนี้ 26 คน
สถิติวันนี้ 823 คน
สถิติเดือนนี้ 18935 คน
สถิติปีนี้ 221258 คน
สถิติทั้งหมด 1127407 คน
ตั้งแต่วันที่ 18 มิถุนายน 2555
เพลงล่องแม่ปิง
เทศบาลเมืองแม่โจ้ยินดีต้อนรับ
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
 
 

เทศบาลเมืองแม่โจ้เข้าร่วมกิจกรรมเดิน-วิ่งการกุศล แม่โจ้-สันทราย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ [22 มิ.ย. 61]

เทศบาลเมืองแม่โจ้เข้าร่วมกิจกรรมเดิน-วิ่งการกุศล แม่โจ้-สันทราย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

วันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน 2561 คณะผู้บริหาร พร้อมด้วย สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการและพนักงานเทศบาลเมืองแม่โจ้ ร่วมกิจกรรมเดิน-วิ่งการกุศล แม่โจ้-สันทราย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยได้นำอาหาร เครื่องดื่ม ผลไม้ต่างๆ 
วันศุกร์ ที่ 22 มิถุนายน 2561 คณะผู้บริหาร พร้อมด้วย สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการและพนักงานเทศบาลเมืองแม่โจ้ ร่วมกิจกรรมเดิน-วิ่งการกุศล แม่โจ้-สันทราย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยได้นำอาหาร เครื่องดื่ม ผลไม้ต่างๆ