นายปิยะศักดิ์ ยโสธนชัย
นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้
   
นโยบายผู้บริหาร
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
โครงสร้างการบริหารงาน
คณะผู้บริหาร
สภาเทศบาล
ประธานชุมชน
ประธานสตรี
โครงสร้างส่วนราชการ
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองทุนสวัสดิการชุมชน
งานการศึกษา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุข
หน้าห้องนายก
ทะเบียนราษฎร์
จัดเก็บรายได้
ดับเพลิง
เทศกิจ
อัตรากำลังของเทศบาลเมืองแม่โจ้
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี
ผลการดำเนินงาน
รายงานรายรับ-รายจ่าย
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ
กำหนดขั้นตอนการชำระภาษีต่างๆ
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม/คำขออนุญาตต่างๆ
พ.ร.บ. การอำนวยความสะดวกฯ
คู่มือเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
ประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
คู่มือปฏิบัติงานด้านการร้องเรียน/ร้องทุกข์
ช่องทางการร้องเรียน/แจ้งเบาะแสเทศบาลเมืองแม่โจ้
 
ขณะนี้ 82 คน
สถิติวันนี้ 618 คน
สถิติเดือนนี้ 18525 คน
สถิติปีนี้ 191177 คน
สถิติทั้งหมด 1097326 คน
ตั้งแต่วันที่ 18 มิถุนายน 2555
เพลงล่องแม่ปิง
เทศบาลเมืองแม่โจ้ยินดีต้อนรับ
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
 
 

เทศบาลเมืองแม่โจ้ จัดโครงการแห่เทียนพรรษา เทศบาลเมืองแม่โจ้ ประจำปี 2561 [26 ก.ค. 61]

วันที่ 26 กรกฎาคม 2561 เทศบาลเมืองแม่โจ้ จัดโครงการแห่เทียนพรรษา เทศบาลเมืองแม่โจ้ ประจำปี 2561 
โดยมีการเดินขบวนแห่เทียนพรรษา จากพี่น้องชุมชนในเขตเทศบาลเมืองแม่โจ้ ซึ่งได้ประดับตกแต่งรถขบวนและเทียนพรรษาเป็น 3 แบบ ดังนี้ 1 เทียนพรรษาแบบโบราณ 2 เทียนพรรษาแบบติดพิมพ์ และ 3 เทียนพรรษาแบบแกะลาย เดินขบวนจากหน้ามหาวิทยาลัยแม่โจ้เข้าสำนักงานเทศบาลเมืองแม่โจ้ 
และได้มีพิธีทางศาสนา พิธีถวายเทียนพรรษาให้กับวัดภายในเขตเทศบาลเมืองแม่โจ้ และร่วมกันกล่าวปฏิญาณตนงดเหล้าเข้าพรรษา