นายปิยะศักดิ์ ยโสธนชัย
นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้
   
นโยบายผู้บริหาร
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
โครงสร้างการบริหารงาน
คณะผู้บริหาร
สภาเทศบาล
ประธานชุมชน
ประธานสตรี
โครงสร้างส่วนราชการ
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองทุนสวัสดิการชุมชน
งานการศึกษา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุข
หน้าห้องนายก
ทะเบียนราษฎร์
จัดเก็บรายได้
ดับเพลิง
เทศกิจ
อัตรากำลังของเทศบาลเมืองแม่โจ้
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี
ผลการดำเนินงาน
รายงานรายรับ-รายจ่าย
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ
กำหนดขั้นตอนการชำระภาษีต่างๆ
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม/คำขออนุญาตต่างๆ
พ.ร.บ. การอำนวยความสะดวกฯ
คู่มือเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
ประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
คู่มือปฏิบัติงานด้านการร้องเรียน/ร้องทุกข์
ช่องทางการร้องเรียน/แจ้งเบาะแสเทศบาลเมืองแม่โจ้
 
ขณะนี้ 24 คน
สถิติวันนี้ 837 คน
สถิติเดือนนี้ 18949 คน
สถิติปีนี้ 221272 คน
สถิติทั้งหมด 1127421 คน
ตั้งแต่วันที่ 18 มิถุนายน 2555
เพลงล่องแม่ปิง
เทศบาลเมืองแม่โจ้ยินดีต้อนรับ
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
 
 

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลเมืองพาน อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย [24 ส.ค. 61]

วันที่ 24 สิงหาคม 2561 นายสว่าง กานิล รองนายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้ พร้อมด้วย นายคมคาย ไค้รโท้ง ประธานสภาเทศบาลเมืองแม่โจ้ และนายศรีทน ขยัน สมาชิกสภาเทศบาลเมืองแม่โจ้ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลเมืองพาน อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย มาดูงานเรื่องการบริหารจักการขยะ ของชุมชนแพะป่าห้า โดยมีนายอำนวย อิ่นแก้ว เลขานุการนายกเทศมนตรี/ประธานชุมชนแพะป่ากห้า เป็นผู้บรรยายให้ความรู้ต่อคณะศึกษาดูงาน