นายปิยะศักดิ์ ยโสธนชัย
นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้
   
นโยบายผู้บริหาร
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
โครงสร้างการบริหารงาน
คณะผู้บริหาร
สภาเทศบาล
ประธานชุมชน
ประธานสตรี
โครงสร้างส่วนราชการ
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองทุนสวัสดิการชุมชน
งานการศึกษา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุข
หน้าห้องนายก
ทะเบียนราษฎร์
จัดเก็บรายได้
ดับเพลิง
เทศกิจ
อัตรากำลังของเทศบาลเมืองแม่โจ้
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี
ผลการดำเนินงาน
รายงานรายรับ-รายจ่าย
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ
กำหนดขั้นตอนการชำระภาษีต่างๆ
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม/คำขออนุญาตต่างๆ
พ.ร.บ. การอำนวยความสะดวกฯ
คู่มือเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
ประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
คู่มือปฏิบัติงานด้านการร้องเรียน/ร้องทุกข์
ช่องทางการร้องเรียน/แจ้งเบาะแสเทศบาลเมืองแม่โจ้
 
ขณะนี้ 55 คน
สถิติวันนี้ 224 คน
สถิติเดือนนี้ 14665 คน
สถิติปีนี้ 134882 คน
สถิติทั้งหมด 1041031 คน
ตั้งแต่วันที่ 18 มิถุนายน 2555
เพลงล่องแม่ปิง
เทศบาลเมืองแม่โจ้ยินดีต้อนรับ
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
 
 

การปิดกั้นจุกลับรถหน้าธนาคารกรุงไทย สาขาแม่โจ้ [12 มิ.ย. 60]

การปิดกั้นจุดกลับรถหน้าธนาคารกรุงไทย สาขาแม่โจ้


แขวงการทางร่วมกับเทศบาลเมืองแม่โจ้และสถานีตำรวจภูธรแม่โจ้ทดลองปิดกั้นจุดกลับรถหน้าธนาคารกรุงไทย สาขาแม่โจ้เพื่อลดอุบัติเหตุและลดการจราจรติดขัด เพื่อลดปัญหารถที่ออกจากซอยธนาคารกรุงไทยให้ไปกลับรถที่บริเวณจุดกลับรถหน้าสำนักงานเทศบาลเมืองแม่โจ้โดยจะทดลองในระยะเวลา 2 สัปดาห์

 

วันที่ 12 มิถุนายน 2560 นายปิยะศักดิ์ ยโสธนชัย นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้พร้อมด้วยนายศรัณญ์ ใจคำ รองนายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้ นายพงค์ศิลป์ สมบูรณ์ชัย
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองแม่โจ้ เขต 1และพนักงานเทศกิจเทศบาลฯ ร่วมกับ พันตำรวจเอกัชวรินทร์ บุนนาค ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรแม่โจ้ และเจ้าหน้าที่ตำรวจของสถานีตำรวจภูธรแม่โจ้ ได้ลงพื้นที่ดำเนินการปิดกั้นจุดกลับรถหน้าธนาคารกรุงไทยสาขาแม่โจ้ชั่วคราวเพื่อทดลองแก้ไขัญหาการจรารและลดสถิตอุบัติเหตุ 
ซึ่งก่อนหน้านี้บริเวณจุดกลับรถดังกล่าวได้เกิดอุบัติเหตุบ่ายครั้ง