นายปิยะศักดิ์ ยโสธนชัย
นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้
   
นโยบายผู้บริหาร
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
โครงสร้างการบริหารงาน
คณะผู้บริหาร
สภาเทศบาล
ประธานชุมชน
ประธานสตรี
โครงสร้างส่วนราชการ
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองทุนสวัสดิการชุมชน
งานการศึกษา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุข
หน้าห้องนายก
ทะเบียนราษฎร์
จัดเก็บรายได้
ดับเพลิง
เทศกิจ
อัตรากำลังของเทศบาลเมืองแม่โจ้
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี
ผลการดำเนินงาน
รายงานรายรับ-รายจ่าย
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ
กำหนดขั้นตอนการชำระภาษีต่างๆ
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม/คำขออนุญาตต่างๆ
พ.ร.บ. การอำนวยความสะดวกฯ
 
ขณะนี้ 80 คน
สถิติวันนี้ 264 คน
สถิติเดือนนี้ 7680 คน
สถิติปีนี้ 177131 คน
สถิติทั้งหมด 896207 คน
ตั้งแต่วันที่ 18 มิถุนายน 2555
เพลงล่องแม่ปิง
เทศบาลเมืองแม่โจ้ยินดีต้อนรับ
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
 
 

ต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจากกลุ่มผู้สูงอายุเทศบาลตำบลขัวมุง [13 มิ.ย. 60]

วันที่ 13 มิถุนายน 2560 นายสว่าง กานิล รองนายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้พร้อมด้วยนายศรัณญ์ ใจคำ รองนายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้และกลุ่มผู้สูงอายุชุมชนแม่โจ้ หมู่ที่ 4 ให้การต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจากกลุ่มผู้สูงอายุเทศบาลตำบลขัวมุง ตำบลขัวมุง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ณ ศูนย์ผู้สูงอายุเทศบาลเมืองแม่โจ้