นายปิยะศักดิ์ ยโสธนชัย
นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้
   
นโยบายผู้บริหาร
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
โครงสร้างการบริหารงาน
คณะผู้บริหาร
สภาเทศบาล
ประธานชุมชน
ประธานสตรี
โครงสร้างส่วนราชการ
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองทุนสวัสดิการชุมชน
งานการศึกษา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุข
หน้าห้องนายก
ทะเบียนราษฎร์
จัดเก็บรายได้
ดับเพลิง
เทศกิจ
อัตรากำลังของเทศบาลเมืองแม่โจ้
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี
ผลการดำเนินงาน
รายงานรายรับ-รายจ่าย
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ
กำหนดขั้นตอนการชำระภาษีต่างๆ
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม/คำขออนุญาตต่างๆ
พ.ร.บ. การอำนวยความสะดวกฯ
คู่มือเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
ประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
คู่มือปฏิบัติงานด้านการร้องเรียน/ร้องทุกข์
ช่องทางการร้องเรียน/แจ้งเบาะแสเทศบาลเมืองแม่โจ้
 
ขณะนี้ 56 คน
สถิติวันนี้ 225 คน
สถิติเดือนนี้ 14666 คน
สถิติปีนี้ 134883 คน
สถิติทั้งหมด 1041032 คน
ตั้งแต่วันที่ 18 มิถุนายน 2555
เพลงล่องแม่ปิง
เทศบาลเมืองแม่โจ้ยินดีต้อนรับ
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
 
 

เทศบาลเมืองแม่โจ้ร่วมกับชุมชนจัดซื้อเครื่องอัดพลาสติกจำนวน19เครื่องกระจายทุกชุมชนในเขตเทศบาลเมืองเมื่อแม่โจ้ [14 มิ.ย. 60]

เทศบาลเมืองแม่โจ้ร่วมกับชุมชนจัดซื้อเครื่องอัดพลาสติกจำนวน19เครื่องกระจายทุกชุมชนในเขตเทศบาลเมืองเมื่อแม่โจ้มูลค่ากว่า 2แสนบาท เพื่อรณรงค์คัดแยกถุงพลาสติกและลดขยะให้เป็นและภายในสิ้นปีนี้

นายปิยะศักดิ์ ยโสธนชัย นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้รณรงค์ให้พี่น้องในชุมชนในเขตเทศบาลเมืองแม่โจ้ร่วมกัน คัดแยกขยะเพื่อสร้างมูลค่าและได้มีมติในที่ประชุมร่วมกันในการกำหนดวันร่วมพลังทิ้งขยะที่แยกและคัดในทุกๆเดือนเพื่อนำพลาสติกมาอัดเป็นก้อนเพื่อสร้างรายได้ โดยทางบริษัท บริษัท กรีน ไลน์ เอ็นเนอจี จำกัด คุณมานัส อรรถมานะ กรรมการผู้จัดการ เป็นบริษัทที่ดําเนินงานเกี่ยวกับการแปรรูปขยะพลาสติกและวัสดุรีไซเคิลให้เป็นพลังงานทดแทนจำนวน19เครื่องราคาเครื่องละ8000บาท
นายปิยะศักดิ์ ยโสธนชัย นายกเทศมนตรีเมืองแมโจ้ยังกล่าวด้วยอีกว่าเทศบาลเมืองแม่โจ้ได้ตั้งให้พี่น้องในชุมชนเทศบาลลดขยะครัวเรือนร้อยละ50 ภายใน6เดือนนี้ โดยจัดการประกวดในชุมชน19ชุมชนให้มีการประกวดการคัดแยก ขยะทั้ง19ชุมชนโดยเพิ่มเกณฑ์ชี้วัดโดยชุมชนใดมีปริมาณการคัดถุงพลาสติกจำนวนมากจะเป็นผู้ชนะและได้รับการคัดเลือกตามลำดับโดยประกาศผลในวันที่ 29 ธันวาคม 2560นี้ และนอกจากนั้นในช่วงเข้าพรรษานี้ในการจัดกิจกรรมเข้าพรรษาจะได้ตกแต่งขบวนจากชุมชนใน 3เขตโดยจัดรูปแบบขบวนโดยใช้ความคิดสร้างสรรค์จากการใช้ถุงพลาสติกที่คัดแยกขยะนำมาตกแต่งขบวนเพื่อสร้างความตื่นตัวและลดปริมาณถุงพลาสติกให้ได้และลดขยะให้เป็นศูนย์ภายในสิ้นปีนี้