นายปิยะศักดิ์ ยโสธนชัย
นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้
   
นโยบายผู้บริหาร
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
โครงสร้างการบริหารงาน
คณะผู้บริหาร
สภาเทศบาล
ประธานชุมชน
ประธานสตรี
โครงสร้างส่วนราชการ
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองทุนสวัสดิการชุมชน
งานการศึกษา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุข
หน้าห้องนายก
ทะเบียนราษฎร์
จัดเก็บรายได้
ดับเพลิง
เทศกิจ
อัตรากำลังของเทศบาลเมืองแม่โจ้
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี
ผลการดำเนินงาน
รายงานรายรับ-รายจ่าย
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ
กำหนดขั้นตอนการชำระภาษีต่างๆ
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม/คำขออนุญาตต่างๆ
พ.ร.บ. การอำนวยความสะดวกฯ
 
ขณะนี้ 41 คน
สถิติวันนี้ 221 คน
สถิติเดือนนี้ 7637 คน
สถิติปีนี้ 177088 คน
สถิติทั้งหมด 896164 คน
ตั้งแต่วันที่ 18 มิถุนายน 2555
เพลงล่องแม่ปิง
เทศบาลเมืองแม่โจ้ยินดีต้อนรับ
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
 
 

นายปิยะศักดิ์ ยโสธนชัยนายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้ ร่วมรณรงค์ในช่วงเข้าพรรษานี้ หันหน้า มาทำความดี โดยการแยกขยะทุกชนิดเริ่ม1ก.ค60นี้ [17 มิ.ย. 60]

นายปิยะศักดิ์ ยโสธนชัยนายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้ ร่วมรณรงค์ในช่วงเข้าพรรษานี้ หันหน้า มาทำความดี โดยการแยกขยะทุกชนิดเริ่ม1ก.ค60นี้ โดยแยกขยะทุกชนิดและถุงพลาสติกต้องล้างให้สะอาด ฝาน้ำดื่ม ฝาเบียร์ ฝาโซดา ฝาสุราและขวดน้ำพลาสติกต่างๆและขยะทุกชนิดท่านสามารถนำมาแลกได้ทั้งหมดโดยเทศบาลจะเป็นผู้รับซื้อทั้งหมด สำหรับช่วงแรกท่านสามารถขยะหรือนำถุงพลาสติกมาแลกไข่ได้ เดือนต่อไปนำถุงพลาสติกมาแลกน้ำยาล้างจาน เดือนต่อไปนำถุงพลาสติกมาแลกน้ำมันพืช กติกาในแลกแยกขยะกับเทศบาลเมืองแม่โจ้เพิ่มมูลค่า ในการแลกซื้อถึง2 เท่าครับ เช่นนำฝา 1 กิโลกรัม แลกไข่ได้10ฟอง2.พลาสติก 1 ถุงดำ แลกไข่ได้15ฟองเป็นต้น และช่วงเข้าเข้าพรรษานี้มาทำความดี แยกขยะกันนะครับ