นายปิยะศักดิ์ ยโสธนชัย
นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้
   
นโยบายผู้บริหาร
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
โครงสร้างการบริหารงาน
คณะผู้บริหาร
สภาเทศบาล
ประธานชุมชน
ประธานสตรี
โครงสร้างส่วนราชการ
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองทุนสวัสดิการชุมชน
งานการศึกษา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุข
หน้าห้องนายก
ทะเบียนราษฎร์
จัดเก็บรายได้
ดับเพลิง
เทศกิจ
อัตรากำลังของเทศบาลเมืองแม่โจ้
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี
ผลการดำเนินงาน
รายงานรายรับ-รายจ่าย
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ
กำหนดขั้นตอนการชำระภาษีต่างๆ
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม/คำขออนุญาตต่างๆ
พ.ร.บ. การอำนวยความสะดวกฯ
คู่มือเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
ประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
คู่มือปฏิบัติงานด้านการร้องเรียน/ร้องทุกข์
ช่องทางการร้องเรียน/แจ้งเบาะแสเทศบาลเมืองแม่โจ้
 
ขณะนี้ 7 คน
สถิติวันนี้ 220 คน
สถิติเดือนนี้ 17252 คน
สถิติปีนี้ 137469 คน
สถิติทั้งหมด 1043618 คน
ตั้งแต่วันที่ 18 มิถุนายน 2555
เพลงล่องแม่ปิง
เทศบาลเมืองแม่โจ้ยินดีต้อนรับ
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
 
 

ขอเชิญช่วนพี่น้องชุมชนเทศบาลเมืองแม่โจ้และผู้สนใจร่วมทำบุญเททองหล่อพระ [31 ก.ค. 60]

ในวันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ.2560 เวลา 08.55น. ขอเชิญช่วนพี่น้องชุมชนเทศบาลเมืองแม่โจ้และผู้สนใจร่วมทำบุญเททองหล่อพระ ณ โรงหล่อพระ สันกำแพง โดยได้รับความเมตาจากหลวงปู่บัวเกตุ ปทุมสิโร วัดป่าปางกึ๊ด เป็นประธานสงฆ์ในพิธี โดยนายปิยะศักดิ์ ยโสธนชัย นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้ เป็นผู้สร้าง

(ด้านล่างเป็นรูปจากพิธีเททองหล่อพระกริ่ง รุ่นมหามงคลเศรษฐี
โดยหลวงปู่บัวเกตุ ปทุมสิโร ในวันที่ 11 มีนาคม พ.ศ.2559
นายปิยะศักดิ์ ยโสธนชัย นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้ เป็นผู้สร้าง)