นายปิยะศักดิ์ ยโสธนชัย
นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้
   
นโยบายผู้บริหาร
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
โครงสร้างการบริหารงาน
คณะผู้บริหาร
สภาเทศบาล
ประธานชุมชน
ประธานสตรี
โครงสร้างส่วนราชการ
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองทุนสวัสดิการชุมชน
งานการศึกษา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุข
หน้าห้องนายก
ทะเบียนราษฎร์
จัดเก็บรายได้
ดับเพลิง
เทศกิจ
อัตรากำลังของเทศบาลเมืองแม่โจ้
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี
ผลการดำเนินงาน
รายงานรายรับ-รายจ่าย
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ
กำหนดขั้นตอนการชำระภาษีต่างๆ
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม/คำขออนุญาตต่างๆ
พ.ร.บ. การอำนวยความสะดวกฯ
 
ขณะนี้ 8 คน
สถิติวันนี้ 186 คน
สถิติเดือนนี้ 7602 คน
สถิติปีนี้ 177053 คน
สถิติทั้งหมด 896129 คน
ตั้งแต่วันที่ 18 มิถุนายน 2555
เพลงล่องแม่ปิง
เทศบาลเมืองแม่โจ้ยินดีต้อนรับ
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
 
 

โครงการปลูกข้าววันแม่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ [06 ส.ค. 60]

โครงการปลูกข้าววันแม่ 
วันอาทิตย์ที่ 6 สิหาคม 2560 ณ ฟาร์มวิจัยและพัฒนาการผลิตพืชคณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
นายสว่าง กานิล รองนายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้เข้าร่วมโครงการปลูกข้าววันแม่ และร่วมพิธีกรรมล้านนาก่อนการปลูกข้าว (แฮกนา) ร่วมการไถ่ชีวิตกระบือ และยังได้ลงมือไถนาและปลูกข้าว