นายปิยะศักดิ์ ยโสธนชัย
นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้
   
นโยบายผู้บริหาร
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
โครงสร้างการบริหารงาน
คณะผู้บริหาร
สภาเทศบาล
ประธานชุมชน
ประธานสตรี
โครงสร้างส่วนราชการ
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองทุนสวัสดิการชุมชน
งานการศึกษา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุข
หน้าห้องนายก
ทะเบียนราษฎร์
จัดเก็บรายได้
ดับเพลิง
เทศกิจ
อัตรากำลังของเทศบาลเมืองแม่โจ้
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี
ผลการดำเนินงาน
รายงานรายรับ-รายจ่าย
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ
กำหนดขั้นตอนการชำระภาษีต่างๆ
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม/คำขออนุญาตต่างๆ
พ.ร.บ. การอำนวยความสะดวกฯ
คู่มือเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
ประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
คู่มือปฏิบัติงานด้านการร้องเรียน/ร้องทุกข์
ช่องทางการร้องเรียน/แจ้งเบาะแสเทศบาลเมืองแม่โจ้
 
ขณะนี้ 61 คน
สถิติวันนี้ 597 คน
สถิติเดือนนี้ 18504 คน
สถิติปีนี้ 191156 คน
สถิติทั้งหมด 1097305 คน
ตั้งแต่วันที่ 18 มิถุนายน 2555
เพลงล่องแม่ปิง
เทศบาลเมืองแม่โจ้ยินดีต้อนรับ
ผลิตภัณฑ์ชุมชน

 
 
รหัส : 001
ส้มตำ อาหารว่าง

ผู้ผลิต: ร้านตามั่ว ส้มตำหลังม.แม่โจ้
 
 
รหัส : 002
ร้านก๋วยเตี๋ยวเรือครูใหญ่แม่โจ้

ผู้ผลิต: ร้านก๋วยเตี๋ยวเรือครูใหญ่แม่โจ้
 
 
รหัส : 003
บ้านสวนลัดแม่โจ้

ผู้ผลิต: บ้านสวนลัดแม่โจ้
 
 
รหัส : 004
ส้มตำป้าไหม

ผู้ผลิต: ส้มตำป้าไหม
 
     
หน้า: [1] 2