นายปิยะศักดิ์ ยโสธนชัย
นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้
   
นโยบายผู้บริหาร
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
โครงสร้างการบริหารงาน
คณะผู้บริหาร
สภาเทศบาล
ประธานชุมชน
ประธานสตรี
โครงสร้างส่วนราชการ
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองทุนสวัสดิการชุมชน
งานการศึกษา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุข
หน้าห้องนายก
ทะเบียนราษฎร์
จัดเก็บรายได้
ดับเพลิง
เทศกิจ
อัตรากำลังของเทศบาลเมืองแม่โจ้
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี
ผลการดำเนินงาน
รายงานรายรับ-รายจ่าย
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ
กำหนดขั้นตอนการชำระภาษีต่างๆ
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม/คำขออนุญาตต่างๆ
พ.ร.บ. การอำนวยความสะดวกฯ
คู่มือเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
ประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
 
ขณะนี้ 40 คน
สถิติวันนี้ 180 คน
สถิติเดือนนี้ 11383 คน
สถิติปีนี้ 29081 คน
สถิติทั้งหมด 935230 คน
ตั้งแต่วันที่ 18 มิถุนายน 2555
เพลงล่องแม่ปิง
เทศบาลเมืองแม่โจ้ยินดีต้อนรับ
ข้อมูลท่องเที่ยว
 

 
 
 
 

วัดทุ่งป่าเก็ด [10 มิ.ย. 59]

ัดทุ่งป่าเก็ด ตั้งอยู่ชุมชนทุ่งป่าเก็ด หมู่ 6 ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ การเดินทางมาวัดทุ่งป่าเก็ดมาจากสี่แยกไฟแดงลิขิตชีวัลทางทิศเหนือ 5 กีโลเมตรเลี้ยวซายเข้าซอยป้ายชุมชนทุ่งป่าเก็ด 5 กิโลเมตร จะเจอวัดทุ่งป่าเก็ดอยู่ขวามือ