ท่านคิดว่าเทศบาลเมืองแม่โจ้ ควรเน้นหนักแก้ปัญหาเรื่องใดเป็นอันดับแรก
 
 
 
 
 
( ระหว่าง 01 พ.ย. 61 - 31 ธ.ค. 61 )

ร่วมโหวต

ดูผลโหวต | ดูผลโหวตที่ผ่านมา