ข้อมูลเทศบาล
นายประหยัด ทรงคำ - นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้    <br>Tel.&@Line : 081-6716678

นายประหยัด ทรงคำ

นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้
Tel.&@Line : 081-6716678

คุยกับนายกเทศมนตรี

เทศบัญญัติ การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย

ประกาศใช้เทศบัญญัติเมืองแม่โจ้ การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยพ.ศ.2563 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2)พ.ศ2567

แชร์ให้เพื่อน: