ข้อมูลเทศบาล
นายประหยัด ทรงคำ - นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้    <br>Tel.&@Line : 081-6716678

นายประหยัด ทรงคำ

นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้
Tel.&@Line : 081-6716678

คุยกับนายกเทศมนตรี

โอนเงินงบประมาณ

รายการเอกสารดาวน์โหลด

ลำดับ ชื่อเอกสาร ดาวน์โหลด
1 โอนครั้งที่ 1 รอบบริหาร
2 โอนครั้งที่ 2 รอบบริหาร
3 โอนครั้งที่ 3 รอบบริหาร
4 โอนครั้งที่ 4 รอบบริหาร
5 โอนครั้งที่ 5 รอบบริหาร
6 โอนครั้งที่ 6 รอบบริหาร
7 โอนครั้งที่ 7 รอบบริหาร
8 โอนครั้งที่ 8 รอบบริหาร
9 โอนครั้งที่ 9 รอบบริหาร
10 โอนครั้งที่ 10 รอบบริหาร
11 โอนครั้งที่ 11 รอบสภา
12 โอนครั้งที่ 12 รอบบริหาร
13 โอนครั้งที่ 13 รอบบริหาร
14 โอนครั้งที่ 14 รอบบริหาร
15 โอนครั้งที่ 15 รอบบริหาร
16 โอนครั้งที่ 16 รอบบริหาร
17 โอนครั้งที่ 17 รอบบริหาร
18 โอนครั้งที่ 18 รอบบริหาร
19 โอนครั้งที่ 19 รอบบริหาร
20 โอนครั้งที่ 20 รอบบริหาร
21 โอนครั้งที่ 21 รอบบริหาร
22 โอนครั้งที่ 22 รอบสภา
23 โอนครั้งที่ 23 รอบบริหาร
24 โอนครั้งที่ 24 รอบบริหาร
25 โอนครั้งที่ 25 รอบบริหาร
26 โอนครั้งที่ 26 รอบบริหาร
27 โอนครั้งที่ 27 รอบบริหาร
28 โอนครั้งที่ 28 รอบบริหาร
29 โอนครั้งที่ 29 รอบบริหาร
30 โอนครั้งที่ 30 รอบสภา
31 โอนครั้งที่ 31 รอบบริหาร
32 โอนครั้งที่ 32 รอบบริหาร
33 โอนครั้งที่ 33 รอบบริหาร
34 โอนครั้งที่ 34 รอบสภา
35 โอนครั้งที่ 35 รอบบริหาร

แชร์ให้เพื่อน: