ข้อมูลเทศบาล
นายวิรัช จิโรจน์พงศา - ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่   <br>นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้

นายวิรัช จิโรจน์พงศา

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้

คุยกับนายกเทศมนตรี

รายงานการประชุมสภา

รายการเอกสารดาวน์โหลด

ลำดับ ชื่อเอกสาร ดาวน์โหลด
1 ประกาศสภาเทศบาลเมืองแม่โจ้ เรื่องกำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2561 และสมัยประชุมสามัญสมัยแรกประจำปี 2562
2 ประกาศสภาเทศบาลเมืองแม่โจ้ เรื่องกำหนดสมัยประชุมสามาัญ ประจำปี 2562 และสมัยประชุมสามัญสมัยแรกประจำปี 2563
3 ประกาศสภาเทศบาลเมืองแม่โจ้ เรื่องประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองแม่โจ้ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562
4 ประกาศสภาเทศบาลเมืองแม่โจ้ เรื่องประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองแม่โจ้ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562
5 ประกาศสภาเทศบาลเมืองแม่โจ้ เรื่องประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองแม่โจ้ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562
6 ประกาศสภาเทศบาลเมืองแม่โจ้ เรื่องประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองแม่โจ้ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562
7 ประกาศสภาเทศบาลเมืองแม่โจ้ เรื่องประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองแม่โจ้ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562
8 ประกาศสภาเทศบาลเมืองแม่โจ้ เรื่องประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองแม่โจ้ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562

แชร์ให้เพื่อน: