ข้อมูลเทศบาล
นายวิรัช จิโรจน์พงศา - ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่   <br>นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้

นายวิรัช จิโรจน์พงศา

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้

คุยกับนายกเทศมนตรี

ข่าวประชาสัมพันธ์

แบบสำรวจความต้องการแหล่งน้ำขนาดเล็กของเกษตรกร

กระทรวงเกษตรได้ดำเนินการสำรวจความต้องการแหล่งน้ำขนาดเล็กของเกษตรกร เพื่อนำไปใช้ในการกำหนดนโยบายแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำระดับไร่นา เ...

วันที่ 26 พฤษภาคม 2563

อ่าน 32 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์เชิญชวน ผู้สนใจร่วมบริจาคโลหิต ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2563

ประชาสัมพันธ์เชิญชวน ผู้สนใจร่วมบริจาคโลหิต ในวันพรุ่งนี้ ระหว่างเวลา 09.00 ? 12.00 น. ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 10 เชียงใหม่ จะม...

วันที่ 13 พฤษภาคม 2563

อ่าน 24 ครั้ง

ไม่ประมาท การ์ดอย่าตก

แม้ว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ในประเทศไทย และจังหวัดเชียงใหม่จะมีภาพรวมที่ดีขึ้น ยอดผ...

วันที่ 5 พฤษภาคม 2563

อ่าน 36 ครั้ง

ประกาศของนายกรัฐมนตรี ตามความในพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548

1. ประกาศ เรื่อง การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2563 2. ประกาศ เรื่...

วันที่ 5 พฤษภาคม 2563

อ่าน 24 ครั้ง

ประกาศคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 20/2563 เรื่อง ปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19

จังหวัดเชียงใหม่ได้มีคำสั่งให้ปิดสถานที่ซึ่งมีโอกาสเสี่ยงต่อการแพร่โรคในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ชั่วคราว จนกว่าจะได้ประเมินสถานก...

วันที่ 2 พฤษภาคม 2563

อ่าน 39 ครั้ง

ประกาศเทศบาลเมืองแม่โจ้ เรื่อง การลงทะเบียนขอรับการช่วยเหลือกรณีได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

วิธีการลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือกรณีได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในระหว่างวันที่ 1-7 พฤษภาคม 2563 ...

วันที่ 1 พฤษภาคม 2563

อ่าน 84 ครั้ง

หน่วยเคลื่อนที่ฉีดวัคซีน พิษสุนัขบ้า ตามชุมชนในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองแม่โจ้ ประจำปี 2563

เทศบาลเมืองแม่โจ้จะทำการออกหน่วยเคลื่อนที่ฉีดวัคซีน พิษสุนัขบ้า ตามชุมชนในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองแม่โจ้ ระหว่างวันที่ 13 - 25...

วันที่ 1 พฤษภาคม 2563

อ่าน 30 ครั้ง

ประกาศคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 16/2563 เรื่อง ขยายระยะเวลาการปิดสถานที่พื้นที่จำหน่ายสุรา หรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิด

จากเดิมกำหนดวันที่ 10 - 20 เมษายน 2563 ทางจังหวัดเชียงใหม่เห็นว่า ปัจจุบันมีผู้ที่เดินทางมาจากต่างจังหวัดเข้ามาในพื้นที่ และยัง...

วันที่ 22 เมษายน 2563

อ่าน 40 ครั้ง

ประกาศเทศบาลเมืองแม่โจ้ เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563?

ประกาศเทศบาลเมืองแม่โจ้ เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563...

วันที่ 13 เมษายน 2563

อ่าน 73 ครั้ง

ประกาศขยายระยะเวลาปิดเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองแม่โจ้ ตั้งแต่13 เมษายน ถึง 1 พฤษภาคม 2563?

ประกาศขยายระยะเวลาปิดเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองแม่โจ้ ตั้งแต่13 เมษายน ถึง 1 พฤษภาคม 2563...

วันที่ 10 เมษายน 2563

อ่าน 31 ครั้ง

จังหวัดเชียงใหม่ ขอความร่วมมือให้สถานที่จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ทั้งปลีกและส่ง งดจำหน่ายทุกประเภท ระหว่างวันที่ 10 - 20 เมษายน 2563

จังหวัดเชียงใหม่ ขอความร่วมมือให้สถานที่จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ทั้งปลีกและส่ง งดจำหน่ายทุกประเภท ระหว่างวันที่ 10 - 20 เมษายน...

วันที่ 10 เมษายน 2563

อ่าน 34 ครั้ง

ประกาศเรื่องการเข้ารับบริการของประชาชน ต่อสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองแม่โจ้

ตามที่ได้มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ ทั่วราชอาณาจักร ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2563 แล้วนั้น เพื่อให้สามารถแก้ไขสถา...

วันที่ 30 มีนาคม 2563

อ่าน 46 ครั้ง