ข้อมูลเทศบาล
นายวิรัช จิโรจน์พงศา - ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่   <br>นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้

นายวิรัช จิโรจน์พงศา

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้

คุยกับนายกเทศมนตรี

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศเรื่องการเข้ารับบริการของประชาชน ต่อสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองแม่โจ้

ตามที่ได้มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ ทั่วราชอาณาจักร ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2563 แล้วนั้น เพื่อให้สามารถแก้ไขสถา...

วันที่ 30 มีนาคม 2563

อ่าน 1 ครั้ง

เรื่องมาตรการช่วยเหลือผู้ใช้ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ประชาสัมพันธ์ จากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เรื่องมาตรการช่วยเหลือผู้ใช้ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ระบาดของไวรัสโคโรนา ...

วันที่ 25 มีนาคม 2563

อ่าน 5 ครั้ง

ขอเชิญชวนประชาชนจิตอาสา ต้านภัยเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ร่วมใจทำหน้ากากอนามัย

ขอเชิญชวนประชาชนจิตอาสา ต้านภัยเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ร่วมใจทำหน้ากากอนามัย ในวันจันทร์ ที่ 23 มีนาคม พ.ศ.2563 ตั้งแต่เว...

วันที่ 20 มีนาคม 2563

อ่าน 6 ครั้ง

ประกาศเทศบาลเมืองแม่โจ้ เรื่องปิดเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลเมืองแม่โจ้

สำหรับสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 covid-19 ที่ยังคงมีการระบาดเป็นวงกว้างเพื่อเป็นการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดและล...

วันที่ 19 มีนาคม 2563

อ่าน 6 ครั้ง

กำหนดการจัดการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนปลายภาคเรียนที่ 2/2562

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอสันทราย ขออนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ กำหนดการจัดการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนปลายภาคเ...

วันที่ 13 มีนาคม 2563

อ่าน 11 ครั้ง

กำหนดช่วงเวลาห้ามเผาที่โล่งทุกชนิดอย่างเด็ดขาดในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

จังหวัดเชียงใหม่ ได้มีประกาศ เรื่อง กำหนดช่วงเวลาห้ามเผาที่โล่งทุกชนิดอย่างเด็ดขาดในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25...

วันที่ 13 มีนาคม 2563

อ่าน 6 ครั้ง

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ แจ้งประกาศแบ่งเขตการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองแม่โจ้

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ แจ้งประกาศแบ่งเขตการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองแม่โจ้ ให้ประชาชนได้รับทราบ จ...

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563

อ่าน 35 ครั้ง

ประกาศเทศบาลเมืองแม่โจ้ เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่น

ประกาศเทศบาลเมืองแม่โจ้ เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่น จำนวน 3 ตำแหน่ง ดังนี้ ...

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563

อ่าน 71 ครั้ง

ประกาศเทศบาลเมืองแม่โจ้ เรื่องรับโอนข้าราชารหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำลงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร

ประกาศเทศบาลเมืองแม่โจ้ เรื่องรับโอนข้าราชารหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำลงตำแหน่งสายงานผู้บริ...

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563

อ่าน 49 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์ ประกาศเทศบาลเมืองแม่โจ้ เรื่องกำหนดการเพื่อป้องกันเหตุรำคาญจากการเผาในที่โล่ง พ.ศ.2563

ประชาสัมพันธ์ ประกาศเทศบาลเมืองแม่โจ้ เรื่องกำหนดการเพื่อป้องกันเหตุรำคาญจากการเผาในที่โล่ง พ.ศ.2563 งดการเผาในพื้นที่โล่งทุกชนิด...

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563

อ่าน 34 ครั้ง

ขอเชิญ เข้าร่วมโครงการจิตอาสาพลังประชารัฐ ป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน

ร่วมด้วยช่วยกัน แจ้งเหตุเพื่อจัดการ/ป้องกัน ปัญหา ไฟป่า - ฝุ่นควัน เทศบาลเมืองแม่โจ้ ขอเชิญ เข้าร่วมโครงการจิตอาสาพลังประชารัฐ ป้...

วันที่ 31 มกราคม 2563

อ่าน 21 ครั้ง