ข้อมูลเทศบาล
นายประหยัด ทรงคำ - นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้    <br>Tel.&@Line : 081-6716678

นายประหยัด ทรงคำ

นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้
Tel.&@Line : 081-6716678

คุยกับนายกเทศมนตรี

ข่าวประชาสัมพันธ์

ภาษีทุกบาทมีค่า ร่วมกับพัฒนาท้องถิ่น

ภาษีทุกบาทมีค่า ร่วมกับพัฒนาท้องถิ่น ...

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2565

อ่าน 14 ครั้ง

กาดนัดชุมชน "คนฮักแม่โจ้"

 ศิลปินลานนา เอก ตะเกียง มาแน่นอน?27 พฤศจิกายน 2565 จะไปดีลืม ปากันมาแอ่วนักๆเน้อออ...

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2565

อ่าน 8 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์ QR Code (Traffy Fondue) การแจ้งเบาะแสการทุจริตของสำนักงาน ป.ป.ท.

ช่องทางใหม่ในการให้บริการประชาชนมีส่วนร่วมกับภาครัฐ ในการแจ้งเบาะแสการทุจริต หากคุณพบเห็นการกระทำทุจริตของเจ้าหน้าที่ภาครัฐ แจ้...

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2565

อ่าน 14 ครั้ง

วันพูกละเน้อ กาดนัดชุมชนคน??แม่โจ้

20 พ.ย. 65 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ตี้ ปั้มน้ำมัน ปตท.แม่โจ้ (ทุ่งป่าเก็ด) #มากันเตอะ มากันหลาย ๆ มาช่วยกันอุดหนุนสินก้าบ้า...

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2565

อ่าน 13 ครั้ง

เชิญเที่ยว กาดนัดชุมชน คน??แม่โจ้ วันอาทิตย์ที่20 พฤศจิกายน 2565

ณ ปั้มน้ำมัน ปตท.แม่โจ้ (ทุ่งป่าเก็ด) เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2565

อ่าน 11 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์ปรับปรุงระบบโทรศัพท์เทศบาลเมืองแม่โจ้

ประชาสัมพันธ์เทศบาลเมืองแม่โจ้เนื่องจากในวันที่ 14 - 15 พฤศจิกายน 2565จะทำการปรับปรุงระบบโทรศัพท์ เทศบาลเมืองแม่โจ้หมายเลข 053-...

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2565

อ่าน 14 ครั้ง

ขอเชิญเที่ยวงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2565 เทศบาลเมืองแม่โจ้

มาฮ่วมกัน สืบฮีต สานฮอย "ต๋ามผางปะตี๊ด ส่องฟ้าฮักษาเมืองแม่โจ้" ขอเชิญเที่ยวงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2565 เทศบาลเมืองแม...

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2565

อ่าน 392 ครั้ง

ขอเชิญลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2567

#เทศบาลเมืองแม่โจ้ ขอเชิญผู้สูงอายุที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ (เกิดก่อนวันที่ 2 กันยายน 2507) ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนขอรับเบี้ยยัง...

วันที่ 20 ตุลาคม 2565

อ่าน 40 ครั้ง

ประกาศผลการสอบคัดเลือกและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อเปลี่ยนสายงาน

ประกาศผลการสอบคัดเลือกและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อเปลี่ยนสายงาน จำนวน 2 ตำแหน่ง 1. ตำแหน่ง นัก...

วันที่ 18 ตุลาคม 2565

อ่าน 48 ครั้ง

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 34/2565

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 34/2565 สามารถเข้าชมรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในแถบรายการเอกสารดาวน์โหลด ...

วันที่ 13 กันยายน 2565

อ่าน 85 ครั้ง

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ประจำ...

วันที่ 7 กันยายน 2565

อ่าน 276 ครั้ง

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 32/2565

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 32/2565 สามารถเข้าชมรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในแถบรายการเอกสารดาวน์โหลด ...

วันที่ 31 สิงหาคม 2565

อ่าน 81 ครั้ง