ข้อมูลเทศบาล
นายวิรัช จิโรจน์พงศา - ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่   <br>นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้

นายวิรัช จิโรจน์พงศา

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้

คุยกับนายกเทศมนตรี

ข่าวประชาสัมพันธ์

จังหวัดเชียงใหม่ ได้มีประกาศ เรื่อง ห้ามการเผาทุกชนิด ยกเว้นพื้นที่ตามแผนการบริหารจัดการเชื้อเพลิง

จังหวัดเชียงใหม่ ได้มีประกาศ เรื่อง ห้ามการเผาทุกชนิด ยกเว้นพื้นที่ตามแผนการบริหารจัดการเชื้อเพลิง  โดยกำหนดเวลาห้ามเผาเด็...

วันที่ 10 มีนาคม 2564

อ่าน 30 ครั้ง

การประกวดนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย ประจำปี 2564

การประกวดนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย ประจำปี 2564 ชิงเงินรางวัลรวมมากกว่า 560,000.- บาท การส่งผลงานแบ่งออกเป็น 2 ประเภท 1....

วันที่ 10 มีนาคม 2564

อ่าน 34 ครั้ง

แบบฟอร์ม ส.ถ. 2/6 และ ผ.ถ. 2/6

วันที่ 5 มีนาคม 2564

อ่าน 63 ครั้ง

รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 2

เรื่อง รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 2 ...

วันที่ 2 มีนาคม 2564

อ่าน 35 ครั้ง

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองแม่โจ้ เรื่องกำหนดหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล/นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองแม่โจ้ เรื่องกำหนดหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล/ นายกเทศมนตร...

วันที่ 2 มีนาคม 2564

อ่าน 87 ครั้ง

ตรวจสอบสิทธิเลือกตั้งออนไลน์ ผ่านเว็ปไซต์

ขอแนะนำทุกท่านที่มีสิทธิเลือกตั้ง ตรวจสอบสิทธิการเลือกตั้งผ่านทางออนไลน์ ขั้นตอนง่ายๆ เพียงใส่เลขบัตรประชาชน 13 หลัก เท่านั...

วันที่ 1 มีนาคม 2564

อ่าน 45 ครั้ง

ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองแม่โจ้ (ส.ถ.1/1) และประกาศให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้ (ผ.ถ.1/1)

ข่าวประชาสัมพันธ์ ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองแม่โจ้  ได้ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองแม่...

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564

อ่าน 250 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองแม่โจ้ ทั้ง 3 เขตเลือกตั้ง

ประชาสัมพันธ์การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองแม่โจ้ ทั้ง 3 เขตเลือกตั้ง ซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 137 ...

วันที่ 15 มกราคม 2564

อ่าน 207 ครั้ง

ประกาศเทศบาลเมืองแม่โจ้ เรื่องนโยบายต่อต้านการให้สินบนเพื่อป้องกันการทุจริต และประพฤติมิชอบ

ประกาศเทศบาลเมืองแม่โจ้ เรื่องนโยบายต่อต้านการให้สินบนเพื่อป้องกันการทุจริต และประพฤติมิชอบ ประกาศเมื่อวันที่ 13 มกราคม 2564...

วันที่ 13 มกราคม 2564

อ่าน 52 ครั้ง

ประกาศ เรื่องเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของนายกเทศมนตรีเมืองแม้โจ้ 2564

ประกาศ เรื่องเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของนายกเทศมนตรีเมืองแม้โจ้ ประกาศ เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2564...

วันที่ 13 มกราคม 2564

อ่าน 47 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดหนังสือดีเด่นประจำปี

เทศบาลเมืองแม่โจ้ขอประชาสัมพันธ์พร้อมทั้งเชิญชวนให้สถานศึกษาและประชาชนทั่วไปส่งผลงานเข้าร่วมประกวดหนังสือดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ...

วันที่ 21 ธันวาคม 2563

อ่าน 78 ครั้ง