ข้อมูลเทศบาล
นายประหยัด ทรงคำ - นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้    <br>053-498621 ต่อ 309

นายประหยัด ทรงคำ

นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้
053-498621 ต่อ 309

คุยกับนายกเทศมนตรี

ข่าวประชาสัมพันธ์

จังหวัดเชียงใหม่ ได้มีประกาศ เรื่อง ห้ามการเผาทุกชนิด ยกเว้นพื้นที่ตามแผนการบริหารจัดการเชื้อเพลิง ประจำปี 2565

วันที่ 30 ธ.ค. 64 นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ลงนามในประกาศจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง ห้ามการเผาในที่โล่งทุกช...

วันที่ 12 มกราคม 2565

อ่าน 16 ครั้ง

กิจกรรมวันเด็กยุคใหม่ ในรูปแบบออนไลน์ ห่างไกลโควิด-19 เทศบาลเมืองแม่โจ้ ประจำปี 2565

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2565 นี้ เทศบาลเมืองแม่โจ้ จัดแบบออนไลน์แล้วนะ รู้กันหรือยัง... พบกับกิจกรรมสนุกสุดสร้างส...

วันที่ 7 มกราคม 2565

อ่าน 42 ครั้ง

เทศบาลเมืองแม่โจ้ เปิดให้บริการด้านงานทะเบียนราษฎร ช่วงวันหยุดเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2565

สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองแม่โจ้ เปิดให้บริการด้านงานทะเบียนราษฎร ช่วงวันหยุดเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2565 ในระหว่างวันศุกร์ที่ 3...

วันที่ 27 ธันวาคม 2564

อ่าน 21 ครั้ง

ขอเชิญพี่น้องชาวแม่โจ้ทุกท่านร่วมกันพัฒนาบ้านเกิดของเราด้วยการชำระภาษี ประจำปี 2565

ขอเชิญพี่น้องชาวแม่โจ้ทุกท่านร่วมกันพัฒนาบ้านเกิดของเราด้วยการชำระภาษี - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง : ชำระภายในวันที่ 30 เมษายน ...

วันที่ 24 ธันวาคม 2564

อ่าน 18 ครั้ง

ร่วมการประมูลทรัพย์หลุดจำนำ ของสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองแม่โจ้ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ2565

ในวันเสาร์ ที่ 8 มกราคม พ.ศ.2565 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป "โรงรับจำนำต้องเป็นที่พึ่งของประชาชนอย่างแท้จริง" ต...

วันที่ 22 ธันวาคม 2564

อ่าน 54 ครั้ง

สื่อความรู้ เรื่อง เชื้อดื้อยาฯ

สื่อความรู้ เรื่อง เชื้อดื้อยาฯ เพื่อการส่งเสริมความรู้ด้านเชื้อดื้อยาและความตระหนักรู้ด้านการใช้ยาและความตระหนักรู้ด้านการใช้ย...

วันที่ 21 ธันวาคม 2564

อ่าน 9 ครั้ง

ประกาศเทศบาลเมืองแม่โจ้ ให้ยื่นแสดงรายการภาษีป้ายประจำปี พ.ศ.2565

ประกาศเทศบาลเมืองแม่โจ้ เรื่องห้ยื่นแสดงรายการภาษีป้ายประจำปี พ.ศ.2565 ประกาศ ณ วันที่ 20 ธันวาคม 2564 ...

วันที่ 20 ธันวาคม 2564

อ่าน 23 ครั้ง

โควิดยังไม่หาย "อยู่ห่างไว้ ใส่แมสกัน หมั่นล้างมือ"

โควิดยังไม่หาย "อยู่ห่างไว้ ใส่แมสกัน หมั่นล้างมือ" การไม่สวมแมส เป็นการฝ่าฝืนคำสั่งเจ้าพนักงาน มีความผิดตามกฎหมาย ปรับไม...

วันที่ 20 ธันวาคม 2564

อ่าน 13 ครั้ง

ประกาศสรุปผลการมีส่วนร่วมของประชาชน

ประกาศสรุปผลการมีส่วนร่วมของประชาชน โครงการก่อสร้างกำแพงคอนกรีตแบบ Single Slope Barrier เพิ่มความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ 25...

วันที่ 15 ธันวาคม 2564

อ่าน 12 ครั้ง

การคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา ประจำปี พ.ศ.2565 จัดโดย สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่

เทศบาลเมืองแม่โจ้ขอเชิญร่วมการคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา ประจำปี พ.ศ.2565 จัดโดย สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ เพื...

วันที่ 14 ธันวาคม 2564

อ่าน 12 ครั้ง

ขอเชิญร่วมกิจกรรมจิตอาสากับเทศบาลเมืองแม่โจ้ ในวันที่ 4 ธันวาคม 2564

?ฮักแม่โจ้ร่วมกันพัฒนาบ้านของเรากับเทศบาลเมืองแม่โจ้?

วันที่ 2 ธันวาคม 2564

อ่าน 56 ครั้ง

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่ ได้แจ้งการหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว

ในวันพรุ่งนี้ น้ำไม่ไหล (วันที่ 2 ธันวาคม 2564) การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) ได้แจ้งการหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำ...

วันที่ 1 ธันวาคม 2564

อ่าน 12 ครั้ง

ประกาศกฎกระทรวงที่ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์การจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2559

ประกาศกฎกระทรวงที่ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์การจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2559 https://drive.google.com/fi...

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2564

อ่าน 25 ครั้ง