ข้อมูลเทศบาล
นายประหยัด ทรงคำ - นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้    <br>Tel.&@Line : 081-6716678

นายประหยัด ทรงคำ

นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้
Tel.&@Line : 081-6716678

คุยกับนายกเทศมนตรี

ข่าวประชาสัมพันธ์

เชิญเที่ยวชมนิทรรศการ สัปดาห์สินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชน ระหว่างวันที่ 5 - 6 สิงหาคม 2565

เชิญเที่ยวชมนิทรรศการ สัปดาห์สินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชน ระหว่างวันที่ 5 - 6 สิงหาคม 2565 ณ ตลาดนัดถนนคนเดินเทวดายินดี นัดที่ 4 จ...

วันที่ 4 สิงหาคม 2565

อ่าน 9 ครั้ง

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 28/2565

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 28/2565 สามารถเข้าชมรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในแถบรายการเอกสารดาวน์โหลด ...

วันที่ 22 กรกฎาคม 2565

อ่าน 14 ครั้ง

ประกาศ รับโอน(ย้าย)พนักงานเทศบาล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง

ประกาศ รับโอน(ย้าย)พนักงานเทศบาล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง ด้วยเทศบาลเมืองแม่โจ้ อำเ...

วันที่ 20 กรกฎาคม 2565

อ่าน 54 ครั้ง

สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายฯ บริการให้คำปรึกษาด้านกฎหมายแก่ประชาชนทั่วไป ในวันที่ 27 ก.ค. 65

ด้วยสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม่ จะได้เข้าทำการตรวจเยี่ยมศูนย์อัยการคุ้มครองสิท...

วันที่ 19 กรกฎาคม 2565

อ่าน 30 ครั้ง

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 27/2565

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 27/2565 สามารถเข้าชมรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในแถบรายการเอกสารดาวน์โหลด ...

วันที่ 12 กรกฎาคม 2565

อ่าน 38 ครั้ง

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 26/2565

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 26/2565 สามารถเข้าชมรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในแถบรายการเอกสารดาวน์โหลด ...

วันที่ 7 กรกฎาคม 2565

อ่าน 19 ครั้ง

ขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมบริจาคโลหิต ณ สำนักงานเทศบาลเมืองแม่โจ้ ในวันศุกร์ ที่ 8 กรกฎาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 13.30 - 16.00 น.

เทศบาลเมืองแม่โจ้ ร่วมกับ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 10 จังหวัดเชียงใหม่ สภากาชาดไทย ขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมบริจาคโลหิต ณ สำนักงานเทศ...

วันที่ 4 กรกฎาคม 2565

อ่าน 21 ครั้ง

ประกาศรับสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)

ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กำหนดโครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก โดยเน้นการจัดการขยะมูลฝอยและของอันตราย ซึ่งให้ความสำคัญกับก...

วันที่ 30 มิถุนายน 2565

อ่าน 49 ครั้ง

ราคาจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าว โดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ แจ้งประชาสัมพันธ์ ราคาจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าว พันธุ์สันป่าตอง 1 ชั้นพันธุ์จำหน่าย ราคากิโลกรัมละ 23 บ...

วันที่ 30 มิถุนายน 2565

อ่าน 24 ครั้ง

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่25/2565

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่25/2565 สามารถเข้าชมรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในแถบรายการเอกสารดาวน์โห ...

วันที่ 30 มิถุนายน 2565

อ่าน 36 ครั้ง

การเก็บรวบรวมข้อมูลสถิติโดยการสัมภาษณ์หน่วยตัวอย่างในเขตเทศบาลเมืองแม่โจ้

ข่าวประชาสัมพันธ์ : สำนักงานสถิติจังหวัดเชียงใหม่ เทศบาลเมืองแม่โจ้ ได้รับแจ้งจาก สำนักงานสถิติจังหวัดเชียงใหม่ จะดำเนินก...

วันที่ 24 มิถุนายน 2565

อ่าน 39 ครั้ง

การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของหน่วยงานของรัฐตามคู่มือสำหรับประชาชน

ข่าวประชาสัมพันธ์ : สำนักงาน ก.พ.ร.      สำนักงาน ก.พ.ร. ได้จัดให้มีการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการขอ...

วันที่ 16 มิถุนายน 2565

อ่าน 23 ครั้ง

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก แม่งัดสมบูรณ์ชล แจ้งกำหนดการส่งน้ำสำหรับการปลูกพืชฤดูฝนและสนับสนุนการผลิตน้ำประปา 2565 พื้นที่ส่งน้ำฝายแม่แฝก (ฉบับที่ 1)

ข่าวประชาสัมพันธ์: ด้วยโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก-แม่งัดสมบูรณ์ชล ได้แจ้งกำหนดการส่งน้ำสำหรับการปลูกพืชฤดูฝนและสนับสนุนกา...

วันที่ 15 มิถุนายน 2565

อ่าน 71 ครั้ง