ข้อมูลเทศบาล
นายประหยัด ทรงคำ - นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้    <br>Tel.&@Line : 081-6716678

นายประหยัด ทรงคำ

นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้
Tel.&@Line : 081-6716678

คุยกับนายกเทศมนตรี

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

- ข่าวสารประชาสัมพันธ์

- ดัชนีรวม / ดัชนีประจำแฟ้ม

ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 7

- โครงสร้างองค์กร ม.7(1)

- อำนาจหน้าที่ ม.7(2)

- สถานที่ติดต่อ ม.7(3)

- กฏ มติ คณะรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้อง ม.7(4)

ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 9

- ผลการพิจารณาฯ ม.9(1)

- นโยบายหรือการตีความ ม.9(2)

- แผนงาน โครงการ งบประมาณ ม.9(3)

- คู่มือหรือคำสั่ง ม.9(4)

- สิ่งพิมพ์ที่อ้างถึง ม. 7 วรรคสอง ม.9(5)

- สัญญาสัมปทาน ผูกขาด ร่วมทุน ม.9(6)

- มติ ครม. หรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมาย หรือ มติ ครม. ม.9(7)

- ข้อมูลข่าวสารอื่นที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)

สัญญาอื่นๆ

เอกสารอื่นๆ ที่ต้องรายงาน

ข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจ

การประเมินผลการให้บริการศูนย์ฯ / ถาม-ตอบ

แบบฟอร์มสำรวจความพึงพอใจ

สรุปผลความพึงพอใจ

สถิติผู้เข้าใช้บริการ

กระดานถาม-ตอบ / ข้อคิดเห็น

แชร์ให้เพื่อน: