ข้อมูลเทศบาล
นายประหยัด ทรงคำ - นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้    <br>Tel.&@Line : 081-6716678

นายประหยัด ทรงคำ

นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้
Tel.&@Line : 081-6716678

คุยกับนายกเทศมนตรี

ข้อบังคับเทศบาลเมืองแม่โจ้ ว่าด้วยจรรยาข้าราชการ

รายการเอกสารดาวน์โหลด

ลำดับ ชื่อเอกสาร ดาวน์โหลด
1 ข้อบังคับเทศบาลเมืองแม่โจ้ ว่าด้วยจรรยาข้าราชการเทศบาลเมืองแม่โจ้

แชร์ให้เพื่อน: