ข้อมูลเทศบาล
นายประหยัด ทรงคำ - นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้    <br>Tel.&@Line : 081-6716678

นายประหยัด ทรงคำ

นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้
Tel.&@Line : 081-6716678

คุยกับนายกเทศมนตรี

สิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

รายการเอกสารดาวน์โหลด

ลำดับ ชื่อเอกสาร ดาวน์โหลด
1 บัญชีเดือน มิถุนายน 2563
2 บัญชีเดือน กรกฎาคม 2563
3 บัญชีเดือน สิงหาคม 2563
4 บัญชีเดือน กันยายน 2563
5 บัญชีเดือน พฤศจิกายน 2563
6 บัญชีเดือน มกราคม 2564
7 บัญชีเดือน กุมภาพันธ์ 2564
8 บัญชีเดือน มีนาคม 2564
9 บัญชีเดือน เมษายน 2564
10 บัญชีเดือน พฤษภาคม 2564
11 บัญชีเดือน มิถุนายน 2564
12 บัญชีเดือน กรกฎาคม 2564
13 บัญชีเดือน สิงหาคม 2564
14 บัญชีเดือน กันยายน 2564
15 บัญชีเดือน ตุลาคม 2564
16 บัญชีเดือน พฤศจิกายน 2564
17 บัญชีเดือน มกราคม 2565
18 บัญชีเดือน กุมภาพันธ์ 2565
19 บัญชีเดือน มีนาคม 2565
20 บัญชีเดือน เมษายน 2565
21 บัญชีเดือน พฤษภาคม 2565
22 บัญชีเดือน มิถุนายน 2565
23 บัญชีเดือน กรกฎาคม 2565
24 บัญชีเดือน สิงหาคม 2565
25 บัญชีเดือน กันยายน 2565
26 บัญชีเดือน ตุลาคม 2565
27 บัญชีเดือน พฤศจิกายน 2565
28 บัญชีเดือน มกราคม 2566
29 บัญชีเดือน กุมภาพันธ์ 2566
30 บัญชีเดือน มีนาคม 2566
31 บัญชีเดือน เมษายน 2566
32 บัญชีเดือน พฤษภาคม 2566
33 บัญชีเดือน กรกฎาคม 2566
34 บัญชีเดือน สิงหาคม 2566
35 บัญชีเดือน กันยายน 2566
36 บัญชีเดือน มกราคม 2567
37 บัญชีเดือน กุมภาพันธ์ 2567
38 บัญชีเดือน มีนาคม 2567
39 บัญชีเดือน เมษายน 2567
40 บัญชีเดือน มิถุนายน 2567

แชร์ให้เพื่อน: