ข้อมูลเทศบาล
นายประหยัด ทรงคำ - นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้    <br>053-498621 ต่อ 309

นายประหยัด ทรงคำ

นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้
053-498621 ต่อ 309

คุยกับนายกเทศมนตรี

แผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรมจริยธรรมฯ

รายการเอกสารดาวน์โหลด

ลำดับ ชื่อเอกสาร ดาวน์โหลด
1 แผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมป้องกันการทุจริต ปี 2562-2564

แชร์ให้เพื่อน: