ข้อมูลเทศบาล
นายประหยัด ทรงคำ - นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้    <br>Tel.&@Line : 081-6716678

นายประหยัด ทรงคำ

นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้
Tel.&@Line : 081-6716678

คุยกับนายกเทศมนตรี

รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี(รายงานประจำปี)

ด้วยเทศบาลเมืองแม่โจ้ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดทำวารสารรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี 2564

ของเทศบาลเมืองแม่โจ้ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ ข่าวสารและผลงานของเทศบาลเมืองแม่โจ้

ให้ชุมชนของท่าน และประชาชนทั่วไปได้รับทราบ


สามารถเข้าอ่านวารสารรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี 2564 แบบหนังสืออิเล็คโทรนิก (E-Book) คลิ๊กลิ้งด้านล่าง
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี 2564 (anyflip.com)

รายการเอกสารดาวน์โหลด

ลำดับ ชื่อเอกสาร ดาวน์โหลด
1 รายงานประจำปี 2564 เทศบาลเมืองแม่โจ้

แชร์ให้เพื่อน: