ข้อมูลเทศบาล
นายประหยัด ทรงคำ - นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้    <br>053-498621 ต่อ 309

นายประหยัด ทรงคำ

นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้
053-498621 ต่อ 309

คุยกับนายกเทศมนตรี

รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี(รายงานประจำปี)

ด้วยเทศบาลเมืองแม่โจ้ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดทำวารสารรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี 2563

ของเทศบาลเมืองแม่โจ้ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ ข่าวสารและผลงานของเทศบาลเมืองแม่โจ้

ให้ชุมชนของท่าน และประชาชนทั่วไปได้รับทราบ


สามารถเข้าอ่านวารสารรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี 2563 แบบหนังสืออิเล็คโทรนิก (E-Book) คลิ๊กลิ้งด้านล่าง

https://online.fliphtml5.com/

รายการเอกสารดาวน์โหลด

ลำดับ ชื่อเอกสาร ดาวน์โหลด
1 รายงานประจำปี 2563 เทศบาลเมืองแม่โจ้

แชร์ให้เพื่อน: