ข้อมูลเทศบาล
นายประหยัด ทรงคำ - นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้    <br>Tel.&@Line : 081-6716678

นายประหยัด ทรงคำ

นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้
Tel.&@Line : 081-6716678

คุยกับนายกเทศมนตรี

ข่าวกิจกรรมเทศบาล

พบผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เชิญร่วมงานประเพณี เดือนสิบสองเป็ง และมหกรรมอาหารพื้นเมือง 60 เมนู

วันที่ 21 กันยายน 2566 นายประหยัด ทรงคำ นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้ พร้อมด้วย นายไชยยันต์ วิริยา นายกเทศมนตรีตำบลป่าไผ่/ประธานชมรมอ...

วันที่ 21 กันยายน 2566

อ่าน 47 ครั้ง

ต้อนรับนักศึกษาคณะพัฒนาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในการศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ร่วมกับชุมชนสหกรณ์นิคม 2 เพื่อบูรณาการองค์ความรู้ด้านการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน ร่วมกับพี่น้องชุมชนสหกรณ์น

เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2566 นายประหยัด ทรงคำ นายกเทศมนตรีเมืองเเม่โจ้ เป็นประธานกล่าวต้อนรับนักศึกษาคณะพัฒนาการท่องเที่ยว มหาวิ...

วันที่ 19 กันยายน 2566

อ่าน 3 ครั้ง

ออกช่วยเหลือประชาชน กรณี น้ำท่วมขัง เนื่องจากฝนตกต่อเนื่อง

นางพัชรินทร์ ทาริเดช หัวหน้าฝ่ายปกครอง และเจ้าหน้าที่งานป้องกันฯ ได้ออกช่วยเหลือประชาชน กรณี น้ำท่วมขัง เนื่องจากฝนตกต่อเนื่อง...

วันที่ 18 กันยายน 2566

อ่าน 8 ครั้ง

ต้อนรับคณะพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 14 กันยายน 2566 นายประหยัด ทรงคำ นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้ พร้อมด้วย นายสุริยะ จันทร์ขาว รองนายกเทศมนตรีฯ และ นายสุภัสสธณ์...

วันที่ 14 กันยายน 2566

อ่าน 8 ครั้ง

ประชุมคณะกรรมการชุมชนเทศบาลเมืองแม่โจ้ ประจำเดือน กันยายน ปีงบประมาณ 2566

นายประหยัด ทรงคำ นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้ ประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการชุมชนเทศบาลเมืองแม่โจ้ ประจำเดือน กันยายน ปีงบประมาณ...

วันที่ 14 กันยายน 2566

อ่าน 10 ครั้ง

เทศบาลเมืองแม่โจ้ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก เทศบาลตำบลแม่สาย จังหวัดเชียงราย

วันที่ 13 กันยายน 2566 นายประหยัด ทรงคำ นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้ มอบหมายให้ นายสุริยะ จันทร์ขาว รองนายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้ นายสุ...

วันที่ 13 กันยายน 2566

อ่าน 7 ครั้ง

โครงการเตรียมความพร้อมผู้สูงอายุเข้าสู่สังคมที่สูงวัย (โรงเรียนผู้สูงอายุ) สัปดาห์ที่ 20

วันที่ 13 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น. นายประหยัด ทรงคำ นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้ ประธานเปิดโครงการเตรียมความพร้อมผู้สูงอายุเข้าสู่...

วันที่ 13 กันยายน 2566

อ่าน 9 ครั้ง

โครงการเตรียมความพร้อมผู้สูงอายุเข้าสู่สังคมที่สูงวัย (โรงเรียนผู้สูงอายุ) สัปดาห์ที่ 19

วันที่ 6 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น. โครงการเตรียมความพร้อมผู้สูงอายุเข้าสู่สังคมที่สูงวัย (โรงเรียนผู้สูงอายุ) ในสัปดาห์ที่ 19 ...

วันที่ 6 กันยายน 2566

อ่าน 12 ครั้ง

การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "การฝึกอบรมช่างชุมชน และวิทยากรตัวคูณ"

ระหว่างวันที่ 28 สิงหาคม ถึง 1 กันยายน 2566 นายประหยัด ทรงคำ นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้ ประธานในพิธีเปิดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติ...

วันที่ 1 กันยายน 2566

อ่าน 22 ครั้ง

กิจกรรมอบรมให้ความรู้ ตามโครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรัก์โลก เทศบาลเมืองแม่โจ้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

วันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2566 นายประหยัด ทรงคำ นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้ มอบหมายให้ นายสุริยะ จันทร์ขาว รองนายกเทศมนตรีเมือ...

วันที่ 31 สิงหาคม 2566

อ่าน 14 ครั้ง

โครงการเตรียมความพร้อมผู้สูงอายุเข้าสู่สังคมที่สูงวัย (โรงเรียนผู้สูงอายุ) สัปดาห์ที่ 18

โครงการเตรียมความพร้อมผู้สูงอายุเข้าสู่สังคมที่สูงวัย (โรงเรียนผู้สูงอายุ) สัปดาห์ที่ 18 วันที่ 30 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 น. นาย...

วันที่ 30 สิงหาคม 2566

อ่าน 26 ครั้ง

โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพแกนนำเด็กและเยาวชน ในเขตเทศบาลเมืองแม่โจ้ ประจำปีงบประมาณ 2566

ระหว่างวันที่ 28 - 29 สิงหาคม 2566 นายประหยัด ทรงคำ นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้ ประธานเปิดโครงการฯ พร้อมได้พูดคุยกับ ผู้เข้าร่วมโคร...

วันที่ 29 สิงหาคม 2566

อ่าน 21 ครั้ง

โครงการฝึกอบรมวินัย การรักษาวินัย การเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรม เทศบาลเมืองแม่โจ้ ประจำปี 2566

วันที่ 28 สิงหาคม 2566 นายประหยัด ทรงคำ นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้ โดยได้รับเกียรติจาก คุณอภิพันธ์ ณัทอุทัยรุ่งเรือง นิติกร...

วันที่ 28 สิงหาคม 2566

อ่าน 15 ครั้ง

โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมการเรียนรู้ประชาชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

นายพิชัย เลิศพงศ์อดิศร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประธานเปิด "โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมการเรียนรู้ประชาชนตามแนวทา...

วันที่ 27 สิงหาคม 2566

อ่าน 13 ครั้ง