ข้อมูลเทศบาล
นายวิรัช จิโรจน์พงศา - ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่   <br>นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้

นายวิรัช จิโรจน์พงศา

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้

คุยกับนายกเทศมนตรี

ข่าวกิจกรรมเทศบาล

ขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบริจาคสิ่งของเพื่อใช้สำหรับโรงพยาบาลสนามหาวิทยาลัยแม่โจ้

ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบริจาคสิ่งของเพื่อใช้สำหรับโรงพยาบาลสนามหาวิทยาลัยแม่โจ้ รับบริจาคสิ่งของจำ...

วันที่ 15 เมษายน 2564

อ่าน 17 ครั้ง

เทศบาลเมืองแม่โจ้ พร้อมกับอำเภอสันทราย จัด "โครงการจัดตั้งจุดบริการประชาชน เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์ ประจำปีงบประมาณ 2564"

วันที่ 10 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. เทศบาลเมืองแม่โจ้ พร้อมกับอำเภอสันทราย จัด "โครงการจัดตั้งจุดบริการประชาชน เพื่อป...

วันที่ 9 เมษายน 2564

อ่าน 5 ครั้ง

เทศบาลเมืองแม่โจ้ จัดกิจกรรมจิตอาสาร่วมใจพัฒนา ณ บริเวณริมถนนชุมชนทุ่งหมื่นน้อย ไปถึง ชุมชนทุ่งป่าเก็ด ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 2 เมษายน 2564 เวลา 09.00 น. เทศบาลเมืองแม่โจ้ จัดกิจกรรมจิตอาสาร่วมใจพัฒนา ณ บริเวณริมถนนชุมชนทุ่งหมื่นน้อย ไปถึง ชุมชนท...

วันที่ 1 เมษายน 2564

อ่าน 6 ครั้ง

ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองแม่โจ้ จัดอบรม "คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำที่เลือกตั้ง (กปน.) รุ่นที่ 2"

วันที่ 24 มีนาคม 2564 เวลา 08.00 น. ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองแม่โจ้ จัดอบรม "คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งและเ...

วันที่ 28 มีนาคม 2564

อ่าน 58 ครั้ง

ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองแม่โจ้ "จัดอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ประจำหน่วยเลือกตั้ง"

วันที่ 25 มีนาคม 2564 เวลา 08.30 น. ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองแม่โจ้ "จัดอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อส...

วันที่ 25 มีนาคม 2564

อ่าน 18 ครั้ง

ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองแม่โจ้ จัดอบรม "คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำที่เลือกตั้ง (กปน.) รุ่นที่ 1"

วันที่ 23 มีนาคม 2564 เวลา 08.00 น. ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองแม่โจ้ จัดอบรม "คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งและเ...

วันที่ 25 มีนาคม 2564

อ่าน 40 ครั้ง

เทศบาลเมืองแม่โจ้ ร่วมเดินรณรงค์การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล และนายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้ เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตพื้นที่ ออกมาใช้สิทธิเลือกตั้ง

วันที่ 24 มีนาคม 2564 เวลา 13.00 น. นายวิรัช จิโรจน์พงศา ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้ พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนร...

วันที่ 24 มีนาคม 2564

อ่าน 27 ครั้ง

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองแม่โจ้ ร่วมกับงานกู้ชีพกู้ภัยเทศบาลเมืองแม่โจ้ ออกระงับเหตุเพลิงไหม้อาคารพาณิชย์ 2 ชั้น ตั้งอยู่ บริเวณหน้ามหาวิทยาลัยแม่โจ้

วันที่ 21 มีนาคม 2564 เวลาประมาณ 18.00 น. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองแม่โจ้ ร่วมกับงานกู้ชีพกู้ภัยเทศบาลเมืองแม่โจ...

วันที่ 21 มีนาคม 2564

อ่าน 18 ครั้ง

เทศบาลเมืองแม่โจ้ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานทำความสะอาดถนนในเส้นทางเสด็จฯ

ด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วย เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี มีกำ...

วันที่ 19 มีนาคม 2564

อ่าน 17 ครั้ง

เทศบาลเมืองแม่โจ้ โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้จัดโครงการจัดทำปุ๋ยหมักเพื่อกำจัดขยะอินทรีย์ ประจำปีงบประมาณ 2564

วันที่ 18 มีนาคม 2564 เวลา 08.30 น. เทศบาลเมืองแม่โจ้ โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้จัดโครงการจัดทำปุ๋ยหมักเพื่อกำจัดขยะอินท...

วันที่ 18 มีนาคม 2564

อ่าน 25 ครั้ง

ผู้ตรวจการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ ได้เข้าตรวจเยี่ยมและรับฟังรายงานการจัดเตรียมการเลือกตั้ง ณ สำนักงานเทศบาลเมืองแม่โจ้

วันที่ 18 มีนาคม 2564 เวลา 11.00 น. พลตรี ชวลิต ภาษะวรรณ์ ผู้ตรวจการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ ได้เข้าตรวจเยี่ยมและรับฟั...

วันที่ 18 มีนาคม 2564

อ่าน 22 ครั้ง

เทศบาลเมืองแม่โจ้ จัดกิจกรรมจิตอาสากำจัดวัชพืชและสิ่งปฏิกูลบริเวณหนองน้ำสวนสาธารณะร้องขี้ทูต หมู่ที่ 6 ชุมชนทุ่งป่าเก็ด อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 12 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. เทศบาลเมืองแม่โจ้ จัดกิจกรรมจิตอาสากำจัดวัชพืชและสิ่งปฏิกูลบริเวณหนองน้ำสวนสาธารณะร้อง...

วันที่ 12 มีนาคม 2564

อ่าน 52 ครั้ง

เทศบาลเมืองแม่โจ้ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง และติดตามผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อาสาบริบาลในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองแม่โจ้

วันที่ 12 มีนาคม 2564 เทศบาลเมืองแม่โจ้ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง และติดตามผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อาสาบริบาลในเข...

วันที่ 12 มีนาคม 2564

อ่าน 24 ครั้ง

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งฯ ณ สำนักงานเทศบาลเมืองแม่โจ้

วันที่ 12 มีนาคม 2564 เวลา 11.00 น. สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์ประสานงานการเลื...

วันที่ 12 มีนาคม 2564

อ่าน 46 ครั้ง