ข้อมูลเทศบาล
นายประหยัด ทรงคำ - นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้    <br>053-498621 ต่อ 309

นายประหยัด ทรงคำ

นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้
053-498621 ต่อ 309

คุยกับนายกเทศมนตรี

ข่าวกิจกรรมเทศบาล

โครงการจิตอาสาพลังประชารัฐ ป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ประจำปี 2565

เทศบาลเมืองแม่โจ้จัดโครงการจิตอาสาพลังประชารัฐ ป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ประจำปี 2565 วันที่ 13 มกราคม 2565 เวลา 13...

วันที่ 14 มกราคม 2565

อ่าน 5 ครั้ง

เทศบาลเมืองแม่โจ้ร่วมกับภาคีเครือข่ายประชุมหารือการจัดงานแข่งขันกีฬาประชาชนท้องถิ่น ประจำปี 2565

เทศบาลเมืองแม่โจ้ร่วมกับภาคีเครือข่ายประชุมหารือการจัดงานแข่งขันกีฬาประชาชนท้องถิ่น ประจำปี 2565 วันที่ 13 มกราคม 2565 เว...

วันที่ 13 มกราคม 2565

อ่าน 7 ครั้ง

เทศบาลเมืองแม่โจ้สร้างมิติใหม่แห่งการจัดกิจกรรมวันเด็ก 2565

เทศบาลเมืองแม่โจ้สร้างมิติใหม่แห่งการจัดกิจกรรมวันเด็ก 2565 วันที่ 8 มกราคม 2565 นายประหยัด ทรงคำ นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้ พร้อมด้...

วันที่ 8 มกราคม 2565

อ่าน 29 ครั้ง

พิธีเปิดโครงการเปิดจุดตรวจป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและด่านชุมชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2565 ในเขตเทศบาลเมืองแม่โจ้

เทศบาลเมืองแม่โจ้เปิดจุดตรวจป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและด่านชุมชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2565      วันที่ 29 ธั...

วันที่ 29 ธันวาคม 2564

อ่าน 10 ครั้ง

ประชุมหารือการขับเคลื่อนชุมชนโดยสมาชิกสภาเทศบาลฯ คณะทำงานประสานงานชุมชน (คปช.) เทศบาลเมืองแม่โจ้ และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเทศบาลเมืองแม่โจ้

วันที่ 27 ธันวาคม 2564 ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติเทศบาลเมืองแม่โจ้ นายประหยัด ทรงคำ นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้ พร้อมด้วย นายวิรัช ...

วันที่ 27 ธันวาคม 2564

อ่าน 10 ครั้ง

กิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (วันดินโลก) ประจำปี 2564 โดยเทศบาลเมืองแม่โจ้

วันจันทร์ที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2561 เวลา 15.00 น. ณ บริเวณลานอเนกประสงค์หน้าสำหนักงานเทศบาลเมืองแม่โจ้ นายประหยัด ทรงคำ นายกเทศมนตรี...

วันที่ 27 ธันวาคม 2564

อ่าน 14 ครั้ง

เทศบาลเมืองแม่โจ้ร่วมให้การต้อนรับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการ SWCM Safety Zone and Education Sandbox

วันที่ 24 ธันวาคม 2564 นายประหยัด ทรงคำ นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลฯ ร่วมให้การต้อนรับคุณหญิงกัลยา โสภณพนิ...

วันที่ 24 ธันวาคม 2564

อ่าน 29 ครั้ง

นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้ มอบทุนการศึกษาเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยเกี๋ยง

ทั้งนี้นายประหยัด ทรงคำ นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้ ได้ร่วมมอบทุนการศึกษาเป็นจำนวน 5,000 บาท ภาพ/ข่าว : งานประชาสัมพันธ์ สำนั...

วันที่ 24 ธันวาคม 2564

อ่าน 17 ครั้ง

ประชุมหารือแนวทางการจัดระเบียบจราจร การจอดรถในเขตเทศบาลเมืองแม่โจ้ของผู้ประกอบการ ร้านค้า ผู้ค้าและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

วันที่ 23 ธันวาคม 2564 เวลา 14.00 น. เทศบาลเมืองแม่โจ้ นำโดย นายประหยัด ทรงคำ นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้ จัดประชุมหารือแนวทางการจัดระ...

วันที่ 24 ธันวาคม 2564

อ่าน 13 ครั้ง

เทศบาลเมืองแม่โจ้ ร่วมกับ แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่2 และ สถานีตำรวจภูธรแม่โจ้ เร่งแก้ไขปัญหาจราจรเมืองแม่โจ้

วันที่ 21 ธันวาคม 2564 นายประหยัด ทรงคำ นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการเทศบาลเมืองแม่โจ้ ร่วมพูดค...

วันที่ 21 ธันวาคม 2564

อ่าน 17 ครั้ง

เทศบาลเมืองแม่โจ้เร่งแก้ไขปัญหาการลักลอบทิ้งขยะและเผาขยะ

เทศบาลเมืองแม่โจ้เร่งแก้ไขปัญหาการลักลอบทิ้งขยะและเผาขยะ วันที่ 20 ธันวาคม 2564 นายประหยัด ทรงคำ นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้ พร้อมด้ว...

วันที่ 20 ธันวาคม 2564

อ่าน 25 ครั้ง

เทศบาลเมืองแม่โจ้ร่วมให้การต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

วันนี้ 16 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายประหยัด ทรงคำ นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้ พร้อมคณะ ร่วมให้การต้อนรับ พลเอก อนุพง...

วันที่ 20 ธันวาคม 2564

อ่าน 34 ครั้ง

ประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่1 ประจำปี 2564

นายธนวัฒน์ ปาขันธ์ ประธานสภาเทศบาลเมืองแม่โจ้ เป็นประธานในการประชุม การประชุมสภาในครั้งนี้ ซึ่งได้มีการเสนอญัตติต่อสภา 5 ญัตติ...

วันที่ 15 ธันวาคม 2564

อ่าน 20 ครั้ง

ประชุมปรึกษาหารือร่วมกับ คณะกรรมการประปาหมู่บ้าน เพื่อหาแนวทางการบริหารจัดการน้ำประปาในชุมชน

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2564 นายประหยัด ทรงคำ นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้ พร้อมด้วย นายสุริยะ จันทร์ขาว นายสุรศักดิ์ ภีระคำ รองนายกเทศมนตร...

วันที่ 14 ธันวาคม 2564

อ่าน 25 ครั้ง