ข้อมูลเทศบาล
นายประหยัด ทรงคำ - นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้    <br>Tel.&@Line : 081-6716678

นายประหยัด ทรงคำ

นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้
Tel.&@Line : 081-6716678

คุยกับนายกเทศมนตรี

ข่าวกิจกรรมเทศบาล

กิจกรรมจิตอาสา ขุดลอกคูคลองและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม

วันที่ 2 ธันวาคม 2565 นายประหยัด ทรงคำ นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้ ให้การต้อนรับ นายศิวะ ธมิกานนท์ นายอำเภอสันทราย เดินทางมาเป็...

วันที่ 2 ธันวาคม 2565

อ่าน 3 ครั้ง

การประชุมคณะกรรมการชุมชนเทศบาลเมืองแม่โจ้ ประจำเดือน ธันวาคม 2565

การประชุมในครั้งนี้ได้มีการส่งมอบอุปกรณ์กีฬาให้กับชุมชนต่างๆทั้งสิ้น 12 ชุมชน เพื่อเป็นการส่งเสริมกิจกรรมการออกกำลังกายสร้า...

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

อ่าน 11 ครั้ง

โครงการ พัฒนาอาชีพเสริม เพิ่มรายได้ชุมชนดีพร้อมจากศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 เทศบาลเมืองแม่โจ้ร่วมกับศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 จัดอบรมคณะกรรมการชุมชนทั้ง 19 ชุมชนในเขตเทศบาล...

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

อ่าน 10 ครั้ง

ลงนามความร่วมมือ (MOU) ในโครงการ ยกระดับเมืองและท้องถิ่นไทยให้เป็นเมืองชาญฉลาดที่น่าอยู่ ด้วยกลไกความร่วมมือเทคโนโลยี ข้อมูลขนาดใหญ่และปัญญาประดิษฐ์

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ นายประหยัด ท...

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

อ่าน 7 ครั้ง

การประชุมสภาเทศบาลเมืองแม่โจ้ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2565

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.30 น. นายธนวัฒน์ ปาขัน ประธานสภาเทศบาลเมืองแม่โจ้ ประธานเปิดการประชุมสภาเทศบาลเมืองแม่โจ้ สมัย...

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565

อ่าน 13 ครั้ง

โครงการพัฒนาหน่วยประมวลใกล้แหล่งข้อมูลและแพลตฟอร์มออกกำลังกายโดยใช้การวิเคราะห์การเคลื่อนไหวแบบ 3 มิติ เพื่อป้องกันความบกพร่องทางการเคลื่อนไหวของผู้สูงอายุ

เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2565 นายประหยัด ทรงคำ นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองแม่โจ้ มอบหมายให้ นายสุระศักดิ์ ภีระคำ รองนายกเทศมนตรีเมื...

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2565

อ่าน 67 ครั้ง

สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม่

. นายประหยัด ทรงคำ นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้ มอบหมายให้นายสมชัย เถกิงผล หัวหน้าสำนักปลัด และนางสาวสุดาพร จันต๊ะพิงค์ นิติกร...

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2565

อ่าน 12 ครั้ง

ประชุมพิจารณาโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 นายประหยัด ทรงคำ นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้ ประธานคณะกรรมการประสานแผนอำเภอสันทราย พร้อมด้วย นายกเทศม...

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565

อ่าน 24 ครั้ง

ภาพบรรยากาศประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2565 เทศบาลเมืองแม่โจ้

เทศบาลเมืองแม่โจ้ โดยนายประหยัด ทรงคำ นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้ จัดโครงการประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ 2565 เทศบาลเมืองแม่โจ้ ...

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2565

อ่าน 36 ครั้ง

มอบเงินช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับความเดือดร้อนจากสาธารณภัย

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2565 เทศบาลเมืองแม่โจ้ โดยนายประหยัด ทรงคำ นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้ มอบหมายให้ท่านรองนายกทั้ง 3 ท่าน มอบเงินช่วย...

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2565

อ่าน 25 ครั้ง

การประชุมคณะกรรมการชุมชนเทศบาลเมืองแม่โจ้ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ นายประหยัด ทรงคำ นายกเทศมนต...

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2565

อ่าน 27 ครั้ง

เปิดการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเมืองแม่โจ้

วันที่ 28 ตุลาคม 2565 นายประหยัด ทรงคำ นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้ประธานคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น เปิดการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเมืองแม...

วันที่ 28 ตุลาคม 2565

อ่าน 34 ครั้ง

ร่วมงานพาณิชย์ลดราคาช่วยประชาชนและตลาดนัดชุมชน

วันที่ 28 ตุลาคม 2565 นายประหยัด ทรงคำ นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้ มอบหมายให้ นายสุรศักดิ์ ภีระคำ รองนายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้ นางพรร...

วันที่ 28 ตุลาคม 2565

อ่าน 29 ครั้ง

เร่งสั่งการแก้ไขปัญหาน้ำประปาขัดข้อง

จากกรณีเหตุขัดข้องของระบบประปาชุมชนแพะป่าห้า หมู่ที่4 ทำให้ทั้งหมู่บ้านไม่มีน้ำใช้ นายประหยัด ทรงคำ นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้ จึง...

วันที่ 28 ตุลาคม 2565

อ่าน 29 ครั้ง