ข้อมูลเทศบาล
นายวิรัช จิโรจน์พงศา - ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่   <br>นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้

นายวิรัช จิโรจน์พงศา

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้

คุยกับนายกเทศมนตรี

ข่าวกิจกรรมเทศบาล

เทศบาลเมืองแม่โจ้ ได้ทำการฉีดน้ำล้างทำความสะอาด และฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในสถานศึกษา สถานที่ราชการ และตลาดสดเอกชน

วันที่ 25 มีนาคม 2563 นายวิรัช จิโรจน์พงศา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้ สั่งการให้เจ้าหน้าที่งานป้องกันและควบ...

วันที่ 27 มีนาคม 2563

อ่าน 10 ครั้ง

อ่างล้างมือเพื่ออำนวยความสะดวกต่อประชาชน

เทศบาลเมืองแม่โจ้ ได้ติดตั้งอ่างล้างมือเพื่ออำนวยความสะดวกต่อประชาชน และขอความร่วมมือล้างมือก่อนใช้บริการในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้...

วันที่ 27 มีนาคม 2563

อ่าน 1 ครั้ง

เจ้าหน้าที่เทศกิจ เทศบาลเมืองแม่โจ้ ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ แจกเอกสารให้กับร้านค้า สถานประกอบการ ที่เข้าข่ายตามคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 2/2563

วันที่ 23 มีนาคม 2563 นายวิรัช จิโรจน์พงศา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้า ที่นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้ สั่งการให้เจ้าหน้าที่เทศกิจ เทศบ...

วันที่ 26 มีนาคม 2563

อ่าน 8 ครั้ง

เจ้าหน้าที่งานป้องกันและควบคุมโรค กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองแม่โจ้ ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จำนวน 3 แห่ง

วันที่ 23 มีนาคม 2563 นายวิรัช จิโรจน์พงศา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้า ที่นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้ สั่งการให้เจ้าหน้าที่งานป้องกันและควบ...

วันที่ 23 มีนาคม 2563

อ่าน 6 ครั้ง

คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ที่ 2/2563เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

วันที่ 22 มีนาคม 2563 จังหวัดเชียงใหม่ ได้มีคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ที่ 2/2563 เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกัน...

วันที่ 22 มีนาคม 2563

อ่าน 18 ครั้ง

เทศบาลเมืองแม่โจ้ ฉีดน้ำล้างทำความสะอาด และฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ ตลาดสดวัดแม่แก้ด

วันที่ 20 มีนาคม 2563 นายวิรัช จิโรจน์พงศา ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้ ลงพื้นที่ ร่วมกันเจ้าหน้าที่งานป้องกันแ...

วันที่ 20 มีนาคม 2563

อ่าน 4 ครั้ง

เทศบาลเมืองแม่โจ้ ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ เช็ด ล้างทำความสะอาด บริเวณภายในอาคารสำนักงาน จุดให้บริการประชาชน

วันที่ 20 มีนาคม 2563 เทศบาลเมืองแม่โจ้ โดยการนำของนายวิรัช จิโรจน์พงศา ปลัดเทศบาลปฎิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้ นำพนักงานเ...

วันที่ 20 มีนาคม 2563

อ่าน 5 ครั้ง

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

วันที่ 19 มีนาคม 2563 นายวิรัช จิโรจน์พงศา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้ เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติก...

วันที่ 19 มีนาคม 2563

อ่าน 4 ครั้ง

คณะผู้บริหารการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ.สันทราย เข้าพบปะพูดคุยกับ นายวิรัช จิโรจน์พงศา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้

วันที่ 18 มีนาคม 2563 คณะผู้บริหารการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ.สันทราย เข้าพบปะพูดคุยกับ นายวิรัช จิโรจน์พงศา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ น...

วันที่ 18 มีนาคม 2563

อ่าน 12 ครั้ง

เทศบาลเมืองแม่โจ้ มีจุดคัดกรองสำหรับผู้มาใช้บริการ เพื่อเป็นการป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ (COVID-19)

เทศบาลเมืองแม่โจ้ มีจุดคัดกรองสำหรับผู้มาใช้บริการ เพื่อเป็นการป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ (COVID-19) ให้ประชาชนอุ่...

วันที่ 18 มีนาคม 2563

อ่าน 12 ครั้ง

เทศบาลเมืองแม่โจ้ จึงได้จัดกิจกรรม ท้องถิ่น รวมใจ ไล่หมอกควัน ประจำปี 2563

วันที่ 18 มีนาคม 2563 วันท้องถิ่นไทย เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เทศบาลเมืองแม่โจ...

วันที่ 18 มีนาคม 2563

อ่าน 11 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์ โครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันเรื่องไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และเรื่องปัญหาหมอกควันในพื้นที่ พร้อมส่งมอบเงินผู้ร่วมทำบุญบริจาคโลงศพแด่ผู้ยากไร้ - ยากจน?

วันนี้ นายวิรัช จิโรจน์พงศา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้ ได้ขอความเมตตาเข้าประชาสัมพันธ์ โครงการพลังคนไทยร่วม...

วันที่ 16 มีนาคม 2563

อ่าน 8 ครั้ง

กิจกรรมอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ที่ได้รับมอบหมายทำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2563

วันที่ 12 มีนาคม 2563 เทศบาลเมืองแม่โจ้ โดยนายวิรัช จิโรจน์พงศา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้ ดำเนินการเป็นประ...

วันที่ 12 มีนาคม 2563

อ่าน 15 ครั้ง

การประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล ครั้งที่ 4/2563

วันนี้ 12 มีนาคม 2563 นายวิรัช จิโรจน์พงศา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้ ดำเนินการเป็นประธานการประชุมคณะกรรมกา...

วันที่ 12 มีนาคม 2563

อ่าน 13 ครั้ง