ก้าวสู่ปีที่ 2 อย่างยั่งยืน แม่โจ้เมืองสะอาด หน้าบ้านสวย หลังบ้านสวน พืชผักอินทรีย์ อาหารเป็นยา ประชาชนปลอดโรค ประจำปี 2561
ข้อมูลเทศบาล
นายปิยะศักดิ์ ยโสธนชัย - นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้

นายปิยะศักดิ์ ยโสธนชัย

นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้

คุยกับนายกเทศมนตรี

ข่าวกิจกรรมเทศบาล

จำหน่ายหน่อกล้วยพันธ์ ปากช่อง50 จำนวน60หน่อ

วันนี้ชุมชนเตาไห1ได้จำหน่ายหน่อกล้วยพันธ์ ปากช่อง50 ให้กับเจ้าของร้านหมูกระทะเพลินจิตรได้ทำการซื้อหน่อกล้วย จำนวน60หน่อเพื่อนำไปปล...

วันที่ 2 สิงหาคม 2562

อ่าน 9 ครั้ง

วันที่ 1 สิงหาคม 2562 เจ้าหน้าที่เทศกิจได้ลงพื้นที่ตรวจสอบการนำขยะมาวางถนนบริเวณถนนสายตรง และถนนสันทรายสายเก่า

วันที่ 1 สิงหาคม 2562 เจ้าหน้าที่เทศกิจได้ลงพื้นที่ตรวจสอบการนำขยะมาวางถนนบริเวณถนนสายตรง และถนนสันทรายสายเก่า หน้าวัดแม่แก้ดและสา...

วันที่ 1 สิงหาคม 2562

อ่าน 8 ครั้ง

31 ก.ค.62 เวลา 13.30 เจ้าหน้าที่เทศกิจ ทม.แม่โจ้ได้ออกตรวจการทิ้งขยะในเขตพื้น

เมื่อวันที่ 31 ก.ค.62 เวลา 13.30 เจ้าหน้าที่เทศกิจ ทม.แม่โจ้ได้ออกตรวจการทิ้งขยะในเขตพื้นที่ดังนี้.ถนนสายมงคลเศรษฐี/สายบางเขน/สายห...

วันที่ 31 กรกฎาคม 2562

อ่าน 3 ครั้ง

ขุดลอกลําคลอง บริเวณหลังชุมชนทุ่งหมื่นน้อย

วันที่ 30 กรกฎาคม 2562 คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองแม่โจ้ สั่งการให้พนักงานเทศบาลเมืองแม่โจ้ แก้ไขปัญหาผักตบชวาโดยการขุดลอกลําคลอง บร...

วันที่ 30 กรกฎาคม 2562

อ่าน 8 ครั้ง

ลงพื้นที่ล้างถนนเพื่อแก้ปัญหาเรื่องฝุ่นละออง

วันที่ 30 กรกฎาคม 2562 คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองแม่โจ้ สั่งการให้เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองแม่โจ้ พร้อมด้ว...

วันที่ 30 กรกฎาคม 2562

อ่าน 5 ครั้ง

เทศบาลเมืองแม่โจ้ ร่วมกับ เทศบาลตำบลเหมืองแก้ว จัดโครงการ "Green and Clean" กิจกรรมโครงการพื้นฟูและพัฒนาลำน้ำแม่คาว

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิกาลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ 28 กรกฎาคม 2...

วันที่ 28 กรกฎาคม 2562

อ่าน 5 ครั้ง

เด็กเล็กเตรียมอนุบาล ในสังกัดเทศบาลเมืองแม่โจ้ กิจกรรมร่วมยืนตรงในเพลงสดุดีจอมราชา ถวายความเคารพ แสดงความจงรักภักดีต่อพระองค์ สวดมนต์ นั่งสมาธิ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่

หนูน้อยจิตอาสา ทำความดีด้วยหัวใจ ..เริ่มด้วยกิจกรรมร่วมยืนตรงในเพลงสดุดีจอมราชา ถวายความเคารพ แสดงความจงรักภักดีต่อพระองค์ สวดมนต์...

วันที่ 27 กรกฎาคม 2562

อ่าน 2 ครั้ง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลเมืองแม่โจ้ ?ถวายพระพรชัยมงคล แสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ไทย

ร้อยดวงใจเด็กเล็กเทศบาลเมืองแม่โจ้ ถวายพระพรชัยมงคล แสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ไทย เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบา...

วันที่ 27 กรกฎาคม 2562

อ่าน 0 ครั้ง

นายศรัณญ์ ใจคำ รองนายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้ เป็นประธานในการเปิดโครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคแก่เด็กนักเรียน

วันที่ 26 กรกฎาคม 2562 นายศรัณญ์ ใจคำ รองนายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้ เป็นประธานในการเปิดโครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคแก่เด็กนัก...

วันที่ 26 กรกฎาคม 2562

อ่าน 1 ครั้ง

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ครบ 67 พรรษา 28 กรกฎาคม 2562

วันที่ 25 กรกฎาคม 2562 คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองแม่โจ้ พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลเมืองแม่โจ้ ข้าราชการและพนักงานเทศบาล ร่วมกิจกรรมเฉ...

วันที่ 25 กรกฎาคม 2562

อ่าน 2 ครั้ง

เปิดถนนทางในเขตตำบลหนองหาร เชื่อต่อทางเทศบาลเมืองแม่โจ้

วันที่ 25 กรกฎาคม 2562 นาย เอกชัย สายหยุด รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้ พร้อมด้วย นายศรัณญ์ ใจคำ รองนาย...

วันที่ 25 กรกฎาคม 2562

อ่าน 3 ครั้ง

กิจกรรมเพิ่มพื้นที่สีเขียวในชุมชน "สวนป่าประชารัฐ"

เช้าวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 ณ ที่ว่าการเภอสันทราย นายสว่าง กานิล รองนายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้ พร้อมด้วย ข้าราชการและพนักงานเทศบาลเม...

วันที่ 25 กรกฎาคม 2562

อ่าน 3 ครั้ง

กิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันที่ 19 กรกฎาคม 2562 เทศบาลเมืองแม่โจ้ เข้าร่วมกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมน...

วันที่ 19 กรกฎาคม 2562

อ่าน 13 ครั้ง

โครงการทัศนศึกษานำนักเรียนเรียนรู้ในสวนสัตว์เชียงใหม่ 2562

วันที่ 19 กรกฎาคม 2562 เวลา 09:00 น. นายศรัณญ์ ใจคำ รองนายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้พร้อมด้วยคณะครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองแม่โจ...

วันที่ 19 กรกฎาคม 2562

อ่าน 17 ครั้ง