ก้าวสู่ปีที่ 2 อย่างยั่งยืน แม่โจ้เมืองสะอาด หน้าบ้านสวย หลังบ้านสวน พืชผักอินทรีย์ อาหารเป็นยา ประชาชนปลอดโรค ประจำปี 2561
ข้อมูลเทศบาล
นายปิยะศักดิ์ ยโสธนชัย - นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้

นายปิยะศักดิ์ ยโสธนชัย

นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้

คุยกับนายกเทศมนตรี

ข่าวกิจกรรมเทศบาล

โครงการสายใยสัมพันธ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กถึงุครอบครัว ปีการศึกษา 2561

เทศบาลเมืองแม่โจ้ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตน้อง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองแม่โจ้ ประจำปีการศึกษา 2561 วันที่ 29 มีนาคม 2562 ศูน...

วันที่ 29 มีนาคม 2562

อ่าน 18 ครั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู พาคณะเข้าศึกษาดูงานการบริหารจัดการขยะของเทศบาลเมืองแม่โจ้และชุมชนแพะป่าห้า

วันที่ 28 มีนาคม 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู พาคณะเข้าศึกษาดูงานการบริหารจัดการขยะของเทศบาลเมืองแม่โจ...

วันที่ 28 มีนาคม 2562

อ่าน 17 ครั้ง

ร่วมกิจกรรมโครงการ ?PEA ถนนสวยด้วยมือรุกขกร?

วันที่ 28 มีนาคม 2562 นายเอกชัย สายหยุด รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้ พร้อมด้วย สมาชิกสภาเทศบาล ผู้นำชุมชน...

วันที่ 28 มีนาคม 2562

อ่าน 15 ครั้ง

เทศบาลเมืองแม่โจ้ มอบหน้ากากอนามัยเพื่อใช้ป้องกันฝุ่นละอองขนาดเล็ก pm 2.5

เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2562 นายเอกชัย สายหยุด รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้ พร้อมด้วย ท่านคณะผู้บริหาร สมาช...

วันที่ 28 มีนาคม 2562

อ่าน 17 ครั้ง

โครงการอบรมชีวิตมีสุขด้วยธรรมะ เทศบาลเมืองแม่โจ้ (ผู้สูงอายุสัญจรชุมชนแม่ดู่)

เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2562 คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองแม่โจ้ ได้จัดโครงการอบรมชีวิตมีสุขด้วยธรรมะ เทศบาลเมืองแม่โจ้ (ผู้สูงอายุสัญจร) ...

วันที่ 27 มีนาคม 2562

อ่าน 15 ครั้ง

วันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2562 กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์

วันที่ 18 มีนาคม 2562 นายวิรัช จิโรจน์พงศา ปลัดเทศบาลเมืองแม่โจ้ พร้อมโดย นายทวีศักดิ์ เติมทรัพย์ทวี รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชก...

วันที่ 18 มีนาคม 2562

อ่าน 27 ครั้ง

นายสว่าง กานิล รองนายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสุขกาย สุขใจส่งเสริมพลามัยให้นักเรียน ณ โรงเรียนบ้านป่าบง

วันที่ 15 มีนาคม 2562 นายสว่าง กานิล รองนายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสุขกาย สุขใจส่งเสริมพลามัยให้นักเรียน ณ...

วันที่ 15 มีนาคม 2562

อ่าน 23 ครั้ง

เทศบาลตำบลโคกโพธิ์ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี เข้าศึกษาดูงานการบริหารจัดการขยะของเทศบาลเมืองแม่โจ้และชุมชนแพะป่าห้า หมู่ที่ 4

วันที่ 5 มีนาคม 2562 เทศบาลตำบลโคกโพธิ์ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี เข้าศึกษาดูงานการบริหารจัดการขยะของเทศบาลเมืองแม่โจ้และชุมชนแ...

วันที่ 5 มีนาคม 2562

อ่าน 16 ครั้ง

โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองแม่โจ้ CUP ประจำปีการศึกษา 2562

วันที่ 1 มีนาคม 2562 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองแม่โจ้ จัดโครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองแม่โจ้ CUP ประจำปีการศึกษา 2561 ได...

วันที่ 1 มีนาคม 2562

อ่าน 20 ครั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดค้าว อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ เข้าศึกษาดูงานการบริหารจัดการขยะของเทศบาลเมืองแม่โจ้และชุมชนแพะป่าห้า

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลกุดค้าว อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ เข้าศึกษาดูงานการบริหารจัดการขยะของเทศบาล...

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562

อ่าน 39 ครั้ง

เทศบาลเมืองแม่โจ้ จัดอบรมตามโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ได้รับมอบหมายทำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 เทศบาลเมืองแม่โจ้ จัดอบรมตามโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ได้รับมอบหมายทำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โดยมี...

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562

อ่าน 26 ครั้ง

ภาควิชาทันตกรรมครอบครัวและชุมชน คณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ลงพื้นที่ชุมชนแม่โจ้

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 สาขาทันตกรรมชุมชน ภาควิชาทันตกรรมครอบครัวและชุมชน คณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ลงพื้นที่ชุมช...

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562

อ่าน 31 ครั้ง

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 เทศบาลเมืองแม่โจ้ จัดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ โดยนายทวีศักดิ์ เติมทรัพย์ทวี รองปลัดเทศบาลเมืองแ...

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562

อ่าน 29 ครั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลวังชมภู อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ เข้าศึกษาดูงานการบริหารจัดการขยะของเทศบาลเมืองแม่โจ้และชุมชนแพะป่าห้า หมู่ที่ 4 ตำบลหนองจ๊อม

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลวังชมภู อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ เข้าศึกษาดูงานการบริหารจัดการขยะของเทศบาลเมื...

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2562

อ่าน 35 ครั้ง