ก้าวสู่ปีที่ 2 อย่างยั่งยืน แม่โจ้เมืองสะอาด หน้าบ้านสวย หลังบ้านสวน พืชผักอินทรีย์ อาหารเป็นยา ประชาชนปลอดโรค ประจำปี 2561
ข้อมูลเทศบาล
นายปิยะศักดิ์ ยโสธนชัย - นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้

นายปิยะศักดิ์ ยโสธนชัย

นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้

คุยกับนายกเทศมนตรี

ข่าวกิจกรรมเทศบาล

โครงการวัยรุ่นไทยห่างไกลเอดส์ เนื่องในวันเอดส์โลก

เทศบาลเมืองแม่โจ้ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ กำหนดให้มีการดำเนินโครงการวัยรุ่นไทยห่างไกลเอดส์ เนื่องในวันเอดส์โลก ในวันพุธที่ 2...

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2561

อ่าน 2 ครั้ง

การประกวด ?Miss world Aids Day Maejo

เทศบาลเมืองแม่โจ้ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ กำหนดให้มีการดำเนินโครงการวัยรุ่นไทยห่างไกลเอดส์ เนื่องในวันเอดส์โลก ในวันพุธที่ 2...

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2561

อ่าน 1 ครั้ง

พิธีสืบจ๊ะต๋าลำน้ำห้วยแม่โจ้ โดยชุมชนแม่โจ้ หมู่ที่ 4 ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 นายเอกชัย สายหยุด รองนายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้ รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้ พร้อมด้วย นายวิรัช จิโ...

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2561

อ่าน 1 ครั้ง

การประกวดหนูน้อยนพมาศ เทศบาลเมืองแม่โจ้ ประจำปี 2561

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 (ช่วงเย็น) คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองแม่โจ้ พร้อมด้วย คณะท่านที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้ สมาชิกสภาเทศบา...

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2561

อ่าน 3 ครั้ง

กิจกรรมการสาธิตการจัดทำกระทงจากวัสดุธรรมชาติ

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 (ช่วงบ่าย) เทศบาลเมืองแม่โจ้ จัดโครงการส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณียี่เป็ง ประจำปี 2561 เทศบาลเมืองแม่โจ้ โดยไ...

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2561

อ่าน 1 ครั้ง

การอบรม การพัฒนาแนวทางขยายผลสู่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบ

คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองแม่โจ้ พร้อมด้วย ท่านที่ปรึกษานายกและคณะครู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองแม่โจ้ ร่วมการอบรม การพัฒนาแนวทางข...

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2561

อ่าน 3 ครั้ง

การบริหารจัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจรอย่างมีประสิทธิภาพ "แม่โจ้โมเดล" ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง จังหวัดเชียงใหม่ เทศบาลเมืองคิตะคิวชู และเทศบาลเมืองแม่โจ้

การบริหารจัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจรอย่างมีประสิทธิภาพ "แม่โจ้โมเดล" ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง จังหวัดเชียงใหม่ เทศบาลเมืองคิตะคิว...

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2561

อ่าน 45 ครั้ง

ความร่วมมือระหว่าง จังหวัดเชียงใหม่ และเทศบาลเมืองคิตะคิวชู และเทศบาลเมืองแม่โจ้

จัดขึ้นระหว่างวันที่ 12-14 พฤศจิกายน 2561 จัดขึ้นภายใต้ ความร่วมมือระหว่าง จังหวัดเชียงใหม่ และเทศบาลเมืองคิตะคิวชู โดยมีวัตถุประ...

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2561

อ่าน 31 ครั้ง

ผลผลิตจากหน่อกล้วยน้ําว้า "พันธุ์ปากช่อง50"

ผลผลิตจากหน่อกล้วยน้ําว้า "พันธุ์ปากช่อง50" ที่ทางเทศบาลเมืองแม่โจ้ ได้สงเสริมให้กับพี่น้องในชุมชนในเขตเทศบาลเมืองแม่โจ้ จำนวน 10,...

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2561

อ่าน 34 ครั้ง

พิธีทำบุญเปิดอาคารสำนักงานกองทุนสวัสดิการชุมชน เทศบาลเมืองแม่โจ้ และพิธีทอดทอดผ้าป่ากองทุนฯ

วันที่ 27 ตุลาคม 2561 พิธีทำบุญเปิดอาคารสำนักงานกองทุนสวัสดิการชุมชน เทศบาลเมืองแม่โจ้ และพิธีทอดทอดผ้าป่ากองทุนฯ กองทุนสวัสดิกา...

วันที่ 27 ตุลาคม 2561

อ่าน 37 ครั้ง

เหตุเพลิงไหม้ ณ ร้านก๋วยเตี๋ยวไข่ ถนนศรีสหกรณ์-หนองห้าง

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองแม่โจ้ พร้อมด้วย หน่วยกู้ชีพ-กู้ภัย เทศบาลเมืองแม่โจ้ เข้าระงับเหตุเพลิงไหม้ ณ ร้านก๋วยเตี...

วันที่ 25 ตุลาคม 2561

อ่าน 30 ครั้ง

วันที่ 23 ตุลาคม 2561 วันปิยมหาราช (ช่วงค่ำ)

วันที่ 23 ตุลาคม 2561 วันปิยมหาราช (ช่วงค่ำ) นายเอกชัย สายหยุด รองนายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้ รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้ พร...

วันที่ 23 ตุลาคม 2561

อ่าน 29 ครั้ง

วันที่ 23 ตุลาคม 2561 วันปิยมหาราช

วันที่ 23 ตุลาคม 2561 วันปิยมหาราช ด้วยนายวิรัช จิโรจน์พงศา ปลัดเทศบาลเมืองแม่โจ้ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการและพนักงานเท...

วันที่ 23 ตุลาคม 2561

อ่าน 32 ครั้ง

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในจังหวัดเชียงใหม่ แบบครบวงจร ภายใต้โครงการความร่วมมือระหว่างเทศบาลเมืองคิตะคิวชู ประเทศญี่ปุ่น และ จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 18 ตุลาคม 2561 เทศบาลเมืองแม่โจ้ คณะผู้บริหารพร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ และพี่น้องชุมชนเทศบาลเมืองแม่โจ้ จัดการประช...

วันที่ 18 ตุลาคม 2561

อ่าน 29 ครั้ง