ข้อมูลเทศบาล
นายวิรัช จิโรจน์พงศา - ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่   <br>นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้

นายวิรัช จิโรจน์พงศา

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้

คุยกับนายกเทศมนตรี

ข่าวกิจกรรมเทศบาล

การ์ดไม่ตก! เทศบาลเมืองแม่โจ้ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อสถานที่ต่างๆ อย่างต่อเนื่อง

วันที่ 13 มกราคม 2564 เทศบาลเมืองแม่โจ้ โดย กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้รับมอบหมายจาก นายวิรัช จิโรจน์พงศา ปลัดเทศบาลปฏิบ...

วันที่ 13 มกราคม 2564

อ่าน 12 ครั้ง

พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโควิด-19 ตลาดชุมชนวัดแม่แก้ดน้อย

วันที่ 11 มกราคม 2564 เทศบาลเมืองแม่โจ้ โดย กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้รับมอบหมายจาก นายวิรัช จิโรจน์พงศา ปลัดเทศบาลปฏิบัติห...

วันที่ 11 มกราคม 2564

อ่าน 13 ครั้ง

เทศบาลเมืองแม่โจ้ จัดกิจกรรมจิตอาสาร่วมใจพัฒนา ณ บริเวณริมถนน หน้าศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพราะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเชียงใหม่

วันที่ 7 มกราคม 2564 เวลา 09.00 น. เทศบาลเมืองแม่โจ้ จัดกิจกรรมจิตอาสาร่วมใจพัฒนา ณ บริเวณริมถนน หน้าศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพราะ...

วันที่ 8 มกราคม 2564

อ่าน 19 ครั้ง

เทศบาลเมืองแม่โจ้ พร้อมกับอำเภอสันทราย จัด"โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี พ.ศ.2564"

วันที่ 29 ธันวาคม 2563 เทศบาลเมืองแม่โจ้ พร้อมกับอำเภอสันทราย จัด"โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี พ...

วันที่ 29 ธันวาคม 2563

อ่าน 25 ครั้ง

วันแจกจ่ายหีบและอุปกรณ์สำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ณ ที่ว่าการอำเภอสันทราย

วันที่ 19 ธันวาคม 2563 วันแจกจ่ายหีบและอุปกรณ์สำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด และนายกองค์การบริหารส่วนจังหว...

วันที่ 22 ธันวาคม 2563

อ่าน 36 ครั้ง

กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

วันที่ 5 ธันวาคม 2563 ณ ลานอเนกประสงค์หน้าที่ว่าการอำเภอสันทราย นายวิรัช จิโรจน์พงศา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีเมือ...

วันที่ 7 ธันวาคม 2563

อ่าน 42 ครั้ง

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 น. ข้าราชการ และพนักงานจ้างเทศบาลเมืองแม่โจ้ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาถวายพระราชกุศลเนื่องในวั...

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563

อ่าน 65 ครั้ง

เทศบาลเมืองแม่โจ้ จัดกิจกรรมจิตอาสาร่วมใจพัฒนา ณ ชุมชนแพะป่าห้า ตำบลหนองจ๊อม อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 น. เทศบาลเมืองแม่โจ้ จัดกิจกรรมจิตอาสาร่วมใจพัฒนา ณ ชุมชนแพะป่าห้า ตำบลหนองจ๊อม อำเภอสันทรา...

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563

อ่าน 63 ครั้ง

โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณียี่เป็ง ประจำปี 2563 ร่วมสืบฮีต สานฮอย ณ บริเวณที่สาธารณะเสื้อบ้านแม่โจ้ หมู่ที่ 4 ชุมชนแม่โจ้

วันที่ 31 ตุลาคม 2563 เทศบาลเมืองแม่โจ้ ร่วมกับ ชมรมผู้สูงอายุ สมาชิกสภาเทศบาล และชมรมประธานชุมชนเทศบาลเมืองแม่โจ้ ร่วมจัดโคร...

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2563

อ่าน 78 ครั้ง

เทศบาลเมืองแม่โจ้ เข้าร่วมพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ณ ที่ว่าการอำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

วันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 2563 เวลา 08.00 น. เทศบาลเมืองแม่โจ้ เข้าร่วมพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุล...

วันที่ 27 ตุลาคม 2563

อ่าน 51 ครั้ง

เทศบาลเมืองแม่โจ้ ได้ดำเนินโครงการกิจกรรมจิตอาสาถวายพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2563 และวันคล้ายวันสวรรคตฯ

เทศบาลเมืองแม่โจ้ ได้ดำเนินโครงการกิจกรรมจิตอาสาถวายพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภู...

วันที่ 22 ตุลาคม 2563

อ่าน 64 ครั้ง

วันอังคารที่ 20 ตุลาคม 2563 โดยในช่วงเช้า เวลา 09.00 - 12.00 น. ได้ดำเนินการประชาคมฯ ณ ชุมชนศรีสหกรณ์ และช่วงบ่าย เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ ชุมชนแพะป่าห้า

ประมวลภาพบรรยากาศโครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลเมืองแม่โจ้ การประชุมประชาคมชุมชนเพื่อเพิ่มเติม ทบทวน ปรับปรุง การจัดทำ...

วันที่ 22 ตุลาคม 2563

อ่าน 50 ครั้ง

เทศบาลเมืองแม่โจ้ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาถวายพระราชกุศลเนื่องในคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรฯ

วันที่ 20 ตุลาคม 2563 เทศบาลเมืองแม่โจ้ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาถวายพระราชกุศลเนื่องในคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร...

วันที่ 21 ตุลาคม 2563

อ่าน 48 ครั้ง

วันจันทร์ที่ 19 ตุลาคม 2563 โดยในช่วงเช้า เวลา 09.00 - 12.00 น. ได้ดำเนินการประชาคมฯ ณ ชุมชนแม่ดู่ และช่วงบ่าย เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ ชุมชนหนองทราย

ประมวลภาพบรรยากาศโครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลเมืองแม่โจ้ การประชุมประชาคมชุมชนเพื่อเพิ่มเติม ทบทวน ปรับปรุง การจัดทำแผนพ...

วันที่ 21 ตุลาคม 2563

อ่าน 48 ครั้ง