ก้าวสู่ปีที่ 2 อย่างยั่งยืน แม่โจ้เมืองสะอาด หน้าบ้านสวย หลังบ้านสวน พืชผักอินทรีย์ อาหารเป็นยา ประชาชนปลอดโรค ประจำปี 2561
ข้อมูลเทศบาล
นายปิยะศักดิ์ ยโสธนชัย - นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้

นายปิยะศักดิ์ ยโสธนชัย

นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้

คุยกับนายกเทศมนตรี

ข่าวกิจกรรมเทศบาล

โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพุทธศาสนา (ธรรมสัญจร) ประจำปี 2561

วันที่ 17 ตุลาคม 2561 คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองแม่โจ้ พร้อมด้วย สมาชิกสภาเทศบาลฯ ข้าราชการและพนักงานเทศบาลเมืองแม่โจ้ เข้าร่วมโครงกา...

วันที่ 17 ตุลาคม 2561

อ่าน 3 ครั้ง

ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2561

วันที่ 13 ตุลาคม 2561 เทศบาลเมืองแม่โจ้เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร...

วันที่ 13 ตุลาคม 2561

อ่าน 6 ครั้ง

เทศบาลเมืองแม่โจ้ ผู้นำชุมชน และกองพันพัฒนาที่ 3 (หน่วยทหารรับผิดชอบในพื้นที่)นำโดย ร.ต.ปริยชาติ ไชยศรี ร่วมกันทำความสะอาดโรงเรียนห้วยเกี๋ยง

เมื่อวันที่ 3 ต.ค.61 เทศบาลเมืองแม่โจ้ ผู้นำชุมชน และกองพันพัฒนาที่ 3 (หน่วยทหารรับผิดชอบในพื้นที่)นำโดย ร.ต.ปริยชาติ ไชยศรี ร่วมก...

วันที่ 3 ตุลาคม 2561

อ่าน 0 ครั้ง

โครงการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2561

วันที่ 12 กันยายน 2561 ชมรมผู้สูงอายุตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดโครงการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำปีงบประมา...

วันที่ 12 กันยายน 2561

อ่าน 3 ครั้ง

โครงการอบรมและตรวจสารเคมีในกระแสโลหิต (ประชาชน/ผู้ทำเกษตรอินทรีย์ เพื่อลดสารเคมี 19 ชุมชน รอบที่2 )

วันที่ 5 กันยายน 2561 เทศบาลเมืองแม่โจ้ จัดโครงการอบรมและตรวจสารเคมีในกระแสโลหิต (ประชาชน/ผู้ทำเกษตรอินทรีย์ เพื่อลดสารเคมี 19 ชุม...

วันที่ 5 กันยายน 2561

อ่าน 2 ครั้ง

โครงการสร้างฝันด้วยสุขภาพ (โครงการอบรมพัฒนาทักษะกีฬาฟุตบอลภาคฤดูร้อน) สนับสนุนโดยกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองแม่โจ้

วันที่ 2 กันยายน 2561 นายศรัณญ์ ใจคำ รองนายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้ พร้อมด้วยท่านปลัดเทศบาล พนักงาน และสภาเด็กเทศบาลเมืองแม่โจ้ จัดโคร...

วันที่ 2 กันยายน 2561

อ่าน 2 ครั้ง

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลเมืองพาน อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย

วันที่ 24 สิงหาคม 2561 นายสว่าง กานิล รองนายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้ พร้อมด้วย นายคมคาย ไค้รโท้ง ประธานสภาเทศบาลเมืองแม่โจ้ และนายศรีท...

วันที่ 24 สิงหาคม 2561

อ่าน 22 ครั้ง

โครงการอบรมชีวิตมีสุขด้วยธรรมะ เทศบาลเมืองแม่โจ้ ประจำปี 2561 (ผู้สูงอายุ สัญจรชุมชนแม่โจ้)

วันที่ 22 สิงหาคม 2561 คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองแม่โจ้ พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลฯ ข้าราชการและพนักงานเทศบาลเมืองแม่โจ้ จัดโครงการอบรม...

วันที่ 22 สิงหาคม 2561

อ่าน 14 ครั้ง

โครงการสืบสานวัฒนธรรมการปลูกข้าว

วันที่ 19 สิงหาคม 2561 นายศรัณญ์ ใจคำ รองนายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้ เข้าร่วมโครงการสืบสานวัฒนธรรมการปลูกข้าว ณ ฟาร์มพืชไร่ และศูนย์เร...

วันที่ 19 สิงหาคม 2561

อ่าน 14 ครั้ง

พิธีวางพานพุ่มสักการะพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 2561

วันที่ 18 สิงหาคม 2561 นายอำนวย อิ่นแก้ว เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้ และ นายศรีทน ขยัน สมาชิกสภาเทศบาลเมืองแม่โจ้ เป็นตัวแทนเ...

วันที่ 18 สิงหาคม 2561

อ่าน 11 ครั้ง

เยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองแม่โจ้

เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2561 เวลา 10.00 น. นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และ ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ...

วันที่ 15 สิงหาคม 2561

อ่าน 15 ครั้ง

โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ปฐมวัยผ่านประสบการณ์จริง ประจำปี 2561

วันที่ 14 สิงหาคม 2561 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองแม่โจ้ จัดโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ปฐมวัยผ่านประสบการณ์จริง ประจำปี 2561 ณ บ้...

วันที่ 14 สิงหาคม 2561

อ่าน 19 ครั้ง

ร่วมพิธีบุญตักบาตรพระสงฆ์ 86 รูป ถวายพระราชกุศลและถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

วันที่ 12 สิงหาคม 2561 นายวิรัช จิโรจน์พงศา ปลัดเทศบาลเมืองแม่โจ้ พร้อมด้วยข้าราชการ และพนักงานเทศบาลฯ เข้าร่วมพิธีบุญตักบาตรพระสง...

วันที่ 12 สิงหาคม 2561

อ่าน 10 ครั้ง

โครงการ”ชุมชนปลอดภัยใช้ไฟ PEA” ประจำปี 2561

PEA เขต 1 (ภาคเหนือ) จ.เชียงใหม่ จัดกิจกรรมโครงการ”ชุมชนปลอดภัยใช้ไฟ PEA” ประจำปี 2561…วันที่ 10 ส.ค.2561 นายเอ...

วันที่ 10 สิงหาคม 2561

อ่าน 11 ครั้ง