ข้อมูลเทศบาล
นายประหยัด ทรงคำ - นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้    <br>053-498621 ต่อ 309

นายประหยัด ทรงคำ

นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้
053-498621 ต่อ 309

คุยกับนายกเทศมนตรี

ข่าวกิจกรรมเทศบาล

เทศบาลเมืองแม่โจ้ นำโดย นายประหยัด ทรงคำ นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้ พร้อมด้วยคณะทำงานรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์เทศบาลเมืองแม่โจ้ ดำเนินการตรวจ KST Farm ในพื้นที่ชุมชนแม่โจ้

วันที่ 20 กันยายน 2564 เวลา 08.30 น. เทศบาลเมืองแม่โจ้ นำโดย นายประหยัด ทรงคำ นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้ พร้อมด้วย นายสุร...

วันที่ 20 กันยายน 2564

อ่าน 25 ครั้ง

การประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองแม่โจ้ ครั้งที่ 3/2564 ณ ห้องประชุมศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลหนองหาร

การประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองแม่โจ้ ครั้งที่ 3/2564 ณ ห้องประชุมศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลหนองหาร ...

วันที่ 20 กันยายน 2564

อ่าน 13 ครั้ง

เทศบาลเมืองแม่โจ้ โดยนายประหยัด ทรงคำ นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้ พร้อมด้วย คณะผู้บริหารเทศบาลฯ กล่าวต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลหนองแหย่ง

วันที่ 17 กันยายน 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 3 เทศบาลเมืองแม่โจ้ โดยนายประหยัด ทรงคำ นายกเทศม...

วันที่ 17 กันยายน 2564

อ่าน 12 ครั้ง

การประชุมคณะกรรมการบริหารกิจการและการบำรุงรักษาระบบประปาหมู่บ้าน ในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองแม่โจ้ เขตที่ 3

วันศุกร์ ที่ 17 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติเทศบาลเมืองแม่โจ้ นายประหยัด ทรงคำ นายกเทศมนตรีเมืองแม่...

วันที่ 17 กันยายน 2564

อ่าน 22 ครั้ง

การประชุมคณะกรรมการบริหารกิจการและการบำรุงรักษาระบบประปาหมู่บ้าน ในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองแม่โจ้ เขตที่ 2

วันพฤหัสบดี ที่16 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติเทศบาลเมืองแม่โจ้ นายประหยัด ทรงคำ นายกเทศมนตรีเมืองแ...

วันที่ 16 กันยายน 2564

อ่าน 8 ครั้ง

เทศบาลเมืองแม่โจ้ โดย นายประหยัด ทรงคำ นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลฯ ร่วมรับมอบ ชุดตรวจ SARS-CoV-2 Rapid Antigen Test ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสันนิบาตเทศบาลจังหวัดเชียงใหม่

เทศบาลเมืองแม่โจ้ โดย นายประหยัด ทรงคำ นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลฯ ร่วมรับมอบ ชุดตรวจ SARS-CoV-2 Rap...

วันที่ 15 กันยายน 2564

อ่าน 13 ครั้ง

"สามัคคีคือพลัง" 4 เทศบาล รวมพลังแก้ไขปัญหาน้ำท่วมตามแนวลำน้ำแม่ดู่

วันที่ 15 กันยายน 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติเทศบาลเมืองแม่โจ้ ได้มีการประชุมหารือถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาน้ำ...

วันที่ 15 กันยายน 2564

อ่าน 5 ครั้ง

เทศบาลเมืองแม่โจ้ ร่วมกับ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 10 จังหวัดเชียงใหม่ จัดหน่วยเคลื่อนที่ รับบริจาคโลหิต ณ สำนักงานเทศบาลเมืองแม่โจ้

เทศบาลเมืองแม่โจ้ ร่วมกับ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 10 จังหวัดเชียงใหม่ จัดหน่วยเคลื่อนที่ รับบริจาคโลหิต ณ สำนักงานเทศบาลเมื...

วันที่ 14 กันยายน 2564

อ่าน 10 ครั้ง

นายประหยัดทรงคำ นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้ พร้อมด้วย นายเจริญ คำปินใจ กำนันตำบลหนองหาร คณะผู้บริหารเทศบาลฯ และปลัดเทศบาล ลงพื้นที่ตลาดสดแม่โจ้

นายประหยัดทรงคำ นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้ พร้อมด้วย นายเจริญ คำปินใจ กำนันตำบลหนองหาร คณะผู้บริหารเทศบาลฯ และปลัดเทศบาล ลงพื้นท...

วันที่ 10 กันยายน 2564

อ่าน 12 ครั้ง

การออกสำรวจปัญหาและอุปสรรคในการจัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล พร้อมกับการสำรวจเส้นทางเดินรถจัดเก็บขยะฯ ภายในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองแม่โจ้ ครั้งที่2

วันที่ 7 กันยายน 2564 เวลา 04.00 ? 08.00 น. นายประหยัดทรงคำ นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลเม...

วันที่ 7 กันยายน 2564

อ่าน 13 ครั้ง

รับมอบชุดป้องกันส่วนบุคคล (PPE) จำนวน100 ชุด

เทศบาลเมืองแม่โจ้ โดย นายประหยัด ทรงคำ นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลฯ และประธานสภาเทศบาลฯ ร่วมรับมอบชุดป...

วันที่ 7 กันยายน 2564

อ่าน 11 ครั้ง

การออกสำรวจปัญหาและอุปสรรคในการจัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล พร้อมกับการสำรวจเส้นทางเดินรถจัดเก็บขยะฯ ภายในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองแม่โจ้

ระหว่างวันที่ 6 - 7 กันยายน 2564 เวลา 04.00 - 08.00 น. นายประหยัดทรงคำ นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และสมาชิกส...

วันที่ 7 กันยายน 2564

อ่าน 18 ครั้ง

การประชุมคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองแม่โจ้ ครั้งที่ 2/2564

การประชุมคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองแม่โจ้ ครั้งที่ 2/2564 ...

วันที่ 3 กันยายน 2564

อ่าน 20 ครั้ง

นายประหยัด ทรงคำ นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้ กล่าวเปิดโครงการ ปลูกป่าตามพระราชเสาวนีย์ ประจำปี พ.ศ.2564 เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก "รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน สืบสานสู่ 100 ล้า

วันศุกร์ที่ 3 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. นายประหยัด ทรงคำ นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้ กล่าวเปิดโครงการ ปลูกป่าตา...

วันที่ 3 กันยายน 2564

อ่าน 19 ครั้ง