ข้อมูลเทศบาล
นายประหยัด ทรงคำ - นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้    <br>Tel.&@Line : 081-6716678

นายประหยัด ทรงคำ

นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้
Tel.&@Line : 081-6716678

คุยกับนายกเทศมนตรี

ข่าวกิจกรรมเทศบาล

พิธีปิดโครงการพัฒนาศักยภาพด้านการทำเกษตรวิถีชุมชน

วันที่ 9 สิงหาคม 2565 นายประหยัด ทรงคำ นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้ เป็นประธานในพิธีปิดโครงการพัฒนาศักยภาพด้านการทำเกษตรวิถีชุมชน (ก...

วันที่ 9 สิงหาคม 2565

อ่าน 4 ครั้ง

เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการ กต.ตร.ส.ภ.แม่โจ้

รองนายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้ ณ ห้องประชุมสถานีตํารวจภูธรแม่โจ้ โดยมี ดร.ไชยยันต์ วิริยา นายกเทศมนตรีตำบลป่าไผ่ตำแหน่งประธานกต.ตร....

วันที่ 9 สิงหาคม 2565

อ่าน 3 ครั้ง

โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการทำเกษตรวิถีชุมชน

นายประหยัด ทรงคำ นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้ ประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพด้านการทำเกษตรวิถีชุมชน (กิจกรรมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการแ...

วันที่ 8 สิงหาคม 2565

อ่าน 2 ครั้ง

โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด To Be Number One ประจำปี 2565

วันที่ 5 สิงหาคม 2565

วันที่ 5 สิงหาคม 2565

อ่าน 3 ครั้ง

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2565

นายประหยัด ทรงคำ นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการและพนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองแม่โจ้ จัดโครงการป...

วันที่ 5 สิงหาคม 2565

อ่าน 5 ครั้ง

กิจกรรมสัปดาห์สินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชน ณ ถนนคนเดินเทวดายินดี สวนสวรรค์เมืองแม่โจ้

นายประหยัด ทรงคำ นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการและพนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองแม่โจ้ จัดกิจกรรมส...

วันที่ 5 สิงหาคม 2565

อ่าน 3 ครั้ง

กิจกรรมจิตอาสาฯ ปลูกต้นไม้ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

นายประหยัด ทรงคำ นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการและพนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองแม่โจ้ จัดกิจกรรมจ...

วันที่ 5 สิงหาคม 2565

อ่าน 3 ครั้ง

การประชุมคณะกรรมการชุมชนเทศบาลเมืองแม่โจ้ ประจำเดือน สิงหาคม 2565

วันที่ 4 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เทศบาลเมืองแม่โจ้ ...

วันที่ 4 สิงหาคม 2565

อ่าน 100 ครั้ง

ลงพื้นที่ตรวจสอบความเรียบร้อยและให้กำลังใจ ผู้ปฏิบัติงานขุดลอกลำเหมืองเส้นทางผ่านชุมชนทุ่งหมื่นน้อย

นายประหยัด ทรงคำ นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้ พร้อมด้วย สมาชิกสภาเทศบาลเมืองแม่โจ้ในพื้นที่ ลงพื้นที่ตรวจสอบความเรียบร้อยและให้กำลัง...

วันที่ 3 สิงหาคม 2565

อ่าน 12 ครั้ง

โครงการพัฒนาคุณภาพตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญในเขตเทศบาลเมืองแม่โจ้

วันที่ 3 สิงหาคม 2565 เวลา 9.30น. ณ ห้องประชุม เฉลิมพระเกียรติ ในเวลาต่อมา นางสาวอุไรวรรณ แมะบ้าน รองปลัดเทศบาลเมืองแม่โจ...

วันที่ 3 สิงหาคม 2565

อ่าน 9 ครั้ง

ลงพื้นที่ตรวจสอบและแก้ไขปัญหาไฟกิ่งถนนสาธารณะหน้าหมู่บ้านพรนภา วิลล์

วันที่ 2 สิงหาคม 2565 นายประหยัด ทรงคำ นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้ พร้อมด้วย คณะผู้บริหารเทศบาลฯ สมาชิกสภาเทศบาลในพื้นที่ และพนักงา...

วันที่ 2 สิงหาคม 2565

อ่าน 10 ครั้ง

จัดการประชุมคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลเมืองแม่โจ้ ครั้งที่ 1

นายประหยัด ทรงคำ นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้ พร้อมด้วย นางพรรณนิภา สายหยุดรองนายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้ นายวิรัช จิโรจน์พงศา ปลัดเทศบา...

วันที่ 2 สิงหาคม 2565

อ่าน 15 ครั้ง

เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

นายประหยัด ทรงคำ นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้ มอบหมายให้ นายวิรัช จิโรจน์พงศา ปลัดเทศบาลเมืองแม่โจ้ พร้อมด้วย นายสมชัย เถกิงผล หัวหน...

วันที่ 28 กรกฎาคม 2565

อ่าน 32 ครั้ง

สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดี จ.เชียงใหม่ ตรวจเยี่ยมศูนย์ช่วยเหลือประชาชน เทศบาลเมืองแม่โจ้

สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม่ ได้เข้าทำการตรวจเยี่ยมศูนย์ช่วยเหลือประชาชน เทศบาล...

วันที่ 27 กรกฎาคม 2565

อ่าน 8 ครั้ง