ข้อมูลเทศบาล
นายประหยัด ทรงคำ - นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้    <br>053-498621 ต่อ 309

นายประหยัด ทรงคำ

นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้
053-498621 ต่อ 309

คุยกับนายกเทศมนตรี

คู่มือสมรรถนะ(ประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน/ฯ)

รายการเอกสารดาวน์โหลด

ลำดับ ชื่อเอกสาร ดาวน์โหลด
1 แบบประเมินสายบริหาร
2 แบบประเมินสายวิชาการ
3 แบบประเมินบรรจุใหม่

แชร์ให้เพื่อน: