ข้อมูลเทศบาล
นายวิรัช จิโรจน์พงศา - ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่   <br>นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้

นายวิรัช จิโรจน์พงศา

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้

คุยกับนายกเทศมนตรี

อัตรากำลังของเทศบาลเมืองแม่โจ้

รายการเอกสารดาวน์โหลด

ลำดับ ชื่อเอกสาร ดาวน์โหลด
1 การปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี (ประจำปีงบประมาณ 2561 ? 2563) แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)

แชร์ให้เพื่อน: