ข้อมูลเทศบาล
นายประหยัด ทรงคำ - นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้    <br>Tel.&@Line : 081-6716678

นายประหยัด ทรงคำ

นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้
Tel.&@Line : 081-6716678

คุยกับนายกเทศมนตรี

อัตรากำลังของเทศบาลเมืองแม่โจ้

รายการเอกสารดาวน์โหลด

ลำดับ ชื่อเอกสาร ดาวน์โหลด
1 การปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี (ประจำปีงบประมาณ 2561 ? 2563) แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)

แชร์ให้เพื่อน: