ข้อมูลเทศบาล
นายประหยัด ทรงคำ - นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้    <br>053-498621 ต่อ 309

นายประหยัด ทรงคำ

นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้
053-498621 ต่อ 309

คุยกับนายกเทศมนตรี

คณะผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร

นายประหยัด ทรงคำ

นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้
053-498621 ต่อ 309

นายสุริยะ จันทร์ขาว

รองนายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้
053-498621 ต่อ 305

นายสุรศักดิ์ ภีระคำ

รองนายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้
053-498621 ต่อ 306

นางพรรณนิภา สายหยุด

รองนายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้
053-498621 ต่อ 308

นายสำเภา จิตรมั่น

ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้

นายประสิทธิ์ คำหล้า

ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้

นางสาวหฤทัย ดอกกุ่ม

เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้


แชร์ให้เพื่อน: