ข้อมูลเทศบาล
นายวิรัช จิโรจน์พงศา - ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่   <br>นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้

นายวิรัช จิโรจน์พงศา

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้

คุยกับนายกเทศมนตรี

คณะผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร

ว่าง

นายกเทศมนตรี
เมืองแม่โจ้

ว่าง2

รองนายกเทศมนตรี
เมืองแม่โจ้

ว่าง3

รองนายกเทศมนตรี
เมืองแม่โจ้

ว่าง4

ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
เมืองแม่โจ้

ว่าง5

ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
เมืองแม่โจ้


แชร์ให้เพื่อน: