ก้าวสู่ปีที่ 2 อย่างยั่งยืน แม่โจ้เมืองสะอาด หน้าบ้านสวย หลังบ้านสวน พืชผักอินทรีย์ อาหารเป็นยา ประชาชนปลอดโรค ประจำปี 2561
ข้อมูลเทศบาล
นายปิยะศักดิ์ ยโสธนชัย - นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้

นายปิยะศักดิ์ ยโสธนชัย

นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้

คุยกับนายกเทศมนตรี

ข่าวกิจกรรมเทศบาล

จำหน่ายหน่อกล้วยพันธ์ ปากช่อง50 จำนวน60หน่อ

วันนี้ชุมชนเตาไห1ได้จำหน่ายหน่อกล้วยพันธ์ ปากช่อง50 ให้กับเจ้าของร้านหมูกระทะเพลินจิตรได้ทำการซื้อหน่อกล้วย จำนวน60หน่อเพื่อนำไปปลูกโดยชุมชนได้รับเงินไปจำนวน1,200บาท ขอบพระคุณนโยบายดีๆจากท่านผู้บริหารที่สร้างรายได้ที่ยั่งยืนให้กับชุมชนอย่างแท้จริง...

วันที่ 2 สิงหาคม 2562 x

อ่าน 8 ครั้ง

วันที่ 1 สิงหาคม 2562 เจ้าหน้าที่เทศกิจได้ลงพื้นที่ตรวจสอบการนำขยะมาวางถนนบริเวณถนนสายตรง และถนนสันทรายสายเก่า

วันที่ 1 สิงหาคม 2562 เจ้าหน้าที่เทศกิจได้ลงพื้นที่ตรวจสอบการนำขยะมาวางถนนบริเวณถนนสายตรง และถนนสันทรายสายเก่า หน้าวัดแม่แก้ดและสายตรงจาก สภ.แม่โจ้ไปจนถึง สนง.ที่ดิน มีขยะตกค้างบางส่วนเนื่องจากเอามาวางหลังจากรถขยะเก็บแล้ว และเมื่อเวลา 13.00 น.คณะผู้บริหารได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่จ...

วันที่ 1 สิงหาคม 2562 x

อ่าน 8 ครั้ง

31 ก.ค.62 เวลา 13.30 เจ้าหน้าที่เทศกิจ ทม.แม่โจ้ได้ออกตรวจการทิ้งขยะในเขตพื้น

เมื่อวันที่ 31 ก.ค.62 เวลา 13.30 เจ้าหน้าที่เทศกิจ ทม.แม่โจ้ได้ออกตรวจการทิ้งขยะในเขตพื้นที่ดังนี้.ถนนสายมงคลเศรษฐี/สายบางเขน/สายหน้า ม./สายซอยกรุงไทย เป็นไปด้วยความเรียบร้อยครับ และไม่มีขยะตกค้าง ขอบพระคุณที่ทุกท่านให้ความร่วมมือนำขยะมาวางในเวลาที่กำหนด เวลาในการเก็บขยะโดยพี่น...

วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 x

อ่าน 3 ครั้ง

ขุดลอกลําคลอง บริเวณหลังชุมชนทุ่งหมื่นน้อย

วันที่ 30 กรกฎาคม 2562 คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองแม่โจ้ สั่งการให้พนักงานเทศบาลเมืองแม่โจ้ แก้ไขปัญหาผักตบชวาโดยการขุดลอกลําคลอง บริเวณหลังชุมชนทุ่งหมื่นน้อย หมู่ที่ 9 ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย...

วันที่ 30 กรกฎาคม 2562 x

อ่าน 8 ครั้ง

ลงพื้นที่ล้างถนนเพื่อแก้ปัญหาเรื่องฝุ่นละออง

วันที่ 30 กรกฎาคม 2562 คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองแม่โจ้ สั่งการให้เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองแม่โจ้ พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่เทศกิจ และพนักงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองแม่โจ้ ลงพื้นที่ล้างถนนเพื่อแก้ปัญหาเรื่องฝุ่นละออง จากการก่อสร้างถนนสายหลัก เส้นห...

วันที่ 30 กรกฎาคม 2562 x

อ่าน 4 ครั้ง

เทศบาลเมืองแม่โจ้ ร่วมกับ เทศบาลตำบลเหมืองแก้ว จัดโครงการ "Green and Clean" กิจกรรมโครงการพื้นฟูและพัฒนาลำน้ำแม่คาว

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิกาลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ 28 กรกฎาคม 2562 เทศบาลเมืองแม่โจ้ ร่วมกับ เทศบาลตำบลเหมืองแก้ว จัดโครงการ "Green and Clean" กิจกรรมโครงการพื้นฟูและพัฒนาลำน้ำแม่คาว เพื่อสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิ...

วันที่ 28 กรกฎาคม 2562 x

อ่าน 4 ครั้ง

ดูข่าวกิจกรรมเทศบาลทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์

วิดีโอประชาสัมพันธ์

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง (e-GP)


ดูข่าวจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด

เว็บบอร์ด

ข้อมูลท่องเที่ยว

ลิงค์หน่วยงานต่างๆ