ก้าวสู่ปีที่ 2 อย่างยั่งยืน แม่โจ้เมืองสะอาด หน้าบ้านสวย หลังบ้านสวน พืชผักอินทรีย์ อาหารเป็นยา ประชาชนปลอดโรค ประจำปี 2561
ข้อมูลเทศบาล
นายปิยะศักดิ์ ยโสธนชัย - นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้

นายปิยะศักดิ์ ยโสธนชัย

นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้

คุยกับนายกเทศมนตรี

ข่าวกิจกรรมเทศบาล

โครงการวัยรุ่นไทยห่างไกลเอดส์ เนื่องในวันเอดส์โลก

เทศบาลเมืองแม่โจ้ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ กำหนดให้มีการดำเนินโครงการวัยรุ่นไทยห่างไกลเอดส์ เนื่องในวันเอดส์โลก ในวันพุธที่ 28 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมอาคมกาญจนประโชติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เยาวชนมีความรู้ ความเข้าใจเรื่องโรคเอดส์และการป้องกันควบคุมกา...

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 x

อ่าน 2,918 ครั้ง

การประกวด ?Miss world Aids Day Maejo

เทศบาลเมืองแม่โจ้ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ กำหนดให้มีการดำเนินโครงการวัยรุ่นไทยห่างไกลเอดส์ เนื่องในวันเอดส์โลก ในวันพุธที่ 28 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมอาคมกาญจนประโชติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เยาวชนมีความรู้ ความเข้าใจเรื่องโรคเอดส์และการป้องกันควบคุมกา...

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 x

อ่าน 30 ครั้ง

พิธีสืบจ๊ะต๋าลำน้ำห้วยแม่โจ้ โดยชุมชนแม่โจ้ หมู่ที่ 4 ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 นายเอกชัย สายหยุด รองนายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้ รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้ พร้อมด้วย นายวิรัช จิโรจน์พงศา ปลัดเทศบาลเมืองแม่โจ้ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลฯ และพนักงานเทศบาลเมืองแม่โจ้ ร่วมพิธีสืบจ๊ะต๋าลำน้ำห้วยแม่โจ้ โดยชุมชนแม่โจ้ หมู่ที่ 4 ตำบลหนองหาร ...

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 x

อ่าน 21 ครั้ง

การประกวดหนูน้อยนพมาศ เทศบาลเมืองแม่โจ้ ประจำปี 2561

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 (ช่วงเย็น) คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองแม่โจ้ พร้อมด้วย คณะท่านที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้ สมาชิกสภาเทศบาลฯ ข้าราชการ และพนักงานเทศบาลเมืองแม่โจ้ จัดโครงการส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณียี่เป็ง ประจำปี 2561 เทศบาลเมืองแม่โจ้ โดยมีพี่น้องชุมชนในเขตเทศบาลเมืองแม่โ...

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 x

อ่าน 27 ครั้ง

กิจกรรมการสาธิตการจัดทำกระทงจากวัสดุธรรมชาติ

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 (ช่วงบ่าย) เทศบาลเมืองแม่โจ้ จัดโครงการส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณียี่เป็ง ประจำปี 2561 เทศบาลเมืองแม่โจ้ โดยได้มีกิจกรรมการสาธิตการจัดทำกระทงจากวัสดุธรรมชาติ และกิจกรรมจัดทำซุ้มประตูป่าแบบล้านนา ได้รับเกียรติจากอาจารย์รชตพิบูลย์ สุทธิวงศ์ จากร้านแว่นแก้วล้านน...

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 x

อ่าน 24 ครั้ง

การอบรม การพัฒนาแนวทางขยายผลสู่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบ

คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองแม่โจ้ พร้อมด้วย ท่านที่ปรึกษานายกและคณะครู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองแม่โจ้ ร่วมการอบรม การพัฒนาแนวทางขยายผลสู่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบ "การพัฒนาสมรรถนะเด็กปฐมวัยและการจัดโปรแกรมให้ความรู้การอบรมเลี้ยงดูแก่พ่อแม่" ห้องประชุมอาคม กาญจนประโชติ อาคารอำนวย ...

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 x

อ่าน 28 ครั้ง

ดูข่าวกิจกรรมเทศบาลทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์

วิดีโอประชาสัมพันธ์

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง (e-GP)


ดูข่าวจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด

เว็บบอร์ด


ดูเว็บบอร์ดทั้งหมด

ข้อมูลท่องเที่ยว

ลิงค์หน่วยงานต่างๆ