ก้าวสู่ปีที่ 2 อย่างยั่งยืน แม่โจ้เมืองสะอาด หน้าบ้านสวย หลังบ้านสวน พืชผักอินทรีย์ อาหารเป็นยา ประชาชนปลอดโรค ประจำปี 2561
ข้อมูลเทศบาล
นายปิยะศักดิ์ ยโสธนชัย - นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้

นายปิยะศักดิ์ ยโสธนชัย

นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้

คุยกับนายกเทศมนตรี

ข่าวกิจกรรมเทศบาล

เปิดโครงการส่งเสริมความปลอดภัยด้านอัคคีภัยให้กับครู และนักเรียน โรงเรียนในเขตเทศบาลเมืองแม่โจ้ ประจำปี 2562 (โรงเรียนบ้านแม่โจ้)

วันที่ 6 กันยายน 2562 นายเอกชัย สายหยุด รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้ พร้อมด้วย นายวิรัช จิโรจน์พงศา ปลัดเทศบาล นายทวีศักดิ์ เติมทรัพย์ทวี รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่สำนักปลัดเทศบาล พนักงานเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและง...

วันที่ 6 กันยายน 2562 x

อ่าน 9 ครั้ง

เมื่อวันที่ 6 ก.ย.62 เวลา 09.00 น.เจ้าหน้าที่เทศกิจได้ออกตรวจความเรียบร้อยพื้นที่

เมื่อวันที่ 6 ก.ย.62 เวลา 09.00 น.เจ้าหน้าที่เทศกิจได้ออกตรวจความเรียบร้อยพื้นที่บนถนนสาย ชม.-พร้าว-ผ่านชุมชนแม่เตาไห1.2-ผ่านสามแยก รพ.สันทราย-ผ่านหน้ามหาวิทยาลัยแม่โจ้.-ผ่านหน้าตลาดแม่โจ้-ผ่านสี่แยก สภ.แม่โจ้-ย่านวัดมงคลเศรษฐี-ในซ.ชุมชนสหกรณ์นิคม 2-ผ่านหลังประตูบางเขน-ผ่านชุมชนห...

วันที่ 6 กันยายน 2562 x

อ่าน 6 ครั้ง

ร่วมให้การต้อนรับนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่ได้ทำกิจกรรม "รักษ์ลำห้วยแม่โจ้"

วันที่ 4 กันยายน 2562 นายศรัณญ์ ใจคำ รองนายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้ พร้อมด้วย นายพงค์ศิลป์ สมบูรณ์ชัย สมาชิกสภาเทศบาลเมืองแม่โจ้ เขต 1 และนายสุทัศน์ ไชยพรหมมา ประธานชุมชนแม่โจ้ ร่วมให้การต้อนรับนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่ได้ทำกิจกรรม "รักษ์ลำห้วยแม่โจ้" (บูรณาการวิชาชีววิทยาของป...

วันที่ 4 กันยายน 2562 x

อ่าน 11 ครั้ง

เมื่อวันที่ 4 ก.ย.62 เวลา 09.00 น.เจ้าหน้าที่เทศกิจได้ออกตรวจความเรียบร้อยในพื้นที่

เมื่อวันที่ 4 ก.ย.62 เวลา 09.00 น.เจ้าหน้าที่เทศกิจได้ออกตรวจความเรียบร้อยในพื้นที่บนถนนสาย ชม.-พร้าว-ผ่านชุมชนแม่เตาไห-ใน ซ.บ้านป่าบง-ในซ.บ้านป่าขาม-ในซ.วัดสิริมงคล-สามแยก รพ.สันทราย-ในซ.หมู่บ้านสุวิชาดา-ในซ.ไร่สหกรณ์ทิศตะวันออก/ตก ซ.10-ผ่าน รร.สันทรายวิทยาคมพบมีการนำขยะมาวางไม่...

วันที่ 4 กันยายน 2562 x

อ่าน 2 ครั้ง

ผู้บริหารเทศบาลเมืองแม่โจ้ ลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุน้ำท่วมขังในหลายพื้นที่ ในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองแม่โจ้

วันที่ 3 กันยายน 2562 นายเอกชัย สายหยุด รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้ พร้อมด้วย นายศรัณญ์ ใจคำ รองนายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้ ลงพื้นที่พร้อมสั่งการให้กลุ่มงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ร่วมถึงพนักงานกองสาธารณสุขที่รับผิดชอบในการให้บริการพี่น้องชุมชน ลงพื้นที่ตร...

วันที่ 4 กันยายน 2562 x

อ่าน 9 ครั้ง

เมื่อวันที่ 2 ก.ย.62 เวลา 0845 น.เทศกิจได้ออกตรวจความเรียบร้อยพื้นที่

เมื่อวันที่ 2 ก.ย.62 เวลา 0845 น.เทศกิจได้ออกตรวจความเรียบร้อยพื้นที่บนถนนสายเชียงใหม่-พร้าวผ่านชุมชนบ้านแม่เตาไห 1,2 ผ่านสามแยกไฟแดง รพ.สันทราย-ผ่านหน้า มอ.-ผ่านประตูบางเขน-ผ่านหลิ่งมื่น-ในซ.ชุมชนพัฒนาทรายแก้ว-ในซ.ชุมชนแม่แก้ด-ในซ.ชุมชนแม่ดู่-ผ่านย่านวัดมงคลเศรษฐีถึงสี่แยกไฟแดง ...

วันที่ 2 กันยายน 2562 x

อ่าน 6 ครั้ง

ดูข่าวกิจกรรมเทศบาลทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์

สาระสำคัญ...พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

วันที่ 2 สิงหาคม 2562 x

อ่าน 54 ครั้ง


ดูข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด

วิดีโอประชาสัมพันธ์

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง (e-GP)


ดูข่าวจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด

เว็บบอร์ด

ข้อมูลท่องเที่ยว

ลิงค์หน่วยงานต่างๆ