ข้อมูลเทศบาล
นายประหยัด ทรงคำ - นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้    <br>Tel.&@Line : 081-6716678

นายประหยัด ทรงคำ

นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้
Tel.&@Line : 081-6716678

คุยกับนายกเทศมนตรี

ข่าวกิจกรรมเทศบาล

การประชุมคณะกรรมการชุมชนเทศบาลเมืองแม่โจ้ ประจำเดือน พฤษภาคม 2565 ครั้งที่ 1

เป็นตัวแทนของพี่น้องชุมชน ในการให้ความช่วยเหลือ ติดต่อประสานงานด้านต่าง ๆ ระหว่างชุมชน เทศบาล ส่วนราชการ หน่วยงานต่าง ๆ ตลอดจนร่วมวางแผนการขับเคลื่อนงานและพัฒนาชุมชน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อชุมชนทุกชุมชนในเขตเทศบาลเมืองแม่โจ้ อย่างเคร่งครัด โดยให้ผู้เข้าร่วมการประชุม...

วันที่ 6 พฤษภาคม 2565 x

อ่าน 20 ครั้ง

เทศบาลเมืองแม่โจ้ร่วมกับภาคีเครือข่ายชมรมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอสันทราย จัดการแข่งขันกีฬาประชาชนท้องถิ่นประจำปี 2565

วันอาทิตย์ที่ 24 เมษายน 2565 เทศบาลเมืองแม่โจ้ร่วมกับภาคีเครือข่ายชมรมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอสันทราย จัดการแข่งขันกีฬาประชาชนท้องถิ่นประจำปี 2565 โดยในช่วงเช้าเวลา 08.00 น. ได้มีการเดินขบวนพาเหรดจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอสันทราย 12 แห่ง คือ เทศบาลเมืองแม่...

วันที่ 26 เมษายน 2565 x

อ่าน 57 ครั้ง

การประชุมชมรมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอสันทราย ประจำเดือนเมษายน 2565

การประชุมชมรมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอสันทราย ประจำเดือนเมษายน 2565 วันที่ 21 เมษายน 2565 นายประหยัด ทรงคำ นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้ เข้าร่วม การประชุมชมรมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอสันทราย ประจำเดือนเมษายน 2565 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว โดยนายสมเกียรติ พรม...

วันที่ 21 เมษายน 2565 x

อ่าน 63 ครั้ง

การประชุมคณะกรรมการชุมชน จำนวน 17 ชุมชน เทศบาลเมืองแม่โจ้

วันจันทร์ ที่ 11 เมษายน 2565 นายประหยัด ทรงคำ นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้ ประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการชุมชน จำนวน 17 ชุมชน ตามที่ได้มีการดำเนินการเลือกคณะกรรมการชุมชนในเขตเทศบาลเมืองแม่โจ้ (แทนตำแหน่งที่ว่าง) ในวันอาทิตย์ ที่ 10 เมษายน 2565 ที่ผ่านมา เพื่อแจ้งถึงบทบาทหน้าที่แนวท...

วันที่ 11 เมษายน 2565 x

อ่าน 30 ครั้ง

เทศบาลเมืองแม่โจ้เปิดจุดตรวจป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและด่านชุมชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. 2565

วันจันทร์ ที่ 11 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น. ณ จุดบูรณาการป้อมตำรวจแม่โจ้ (ศูนย์กู้ชีพกู้ภัยเทศบาลเมืองแม่โจ้) เทศบาลเมืองแม่โจ้ โดย นายประหยัด ทรงคำ นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้ มอบหมายให้ นายวิรัช จิโรจน์พงศา ปลัดเทศบาลเมืองแม่โจ้ กล่าวรายงานในพิธีเปิดโครงการเปิดจุดตรวจป้องกันและล...

วันที่ 11 เมษายน 2565 x

อ่าน 23 ครั้ง

ดูข่าวกิจกรรมเทศบาลทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์

วิดีโอประชาสัมพันธ์

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง


ดูข่าวจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง e-GP

เว็บบอร์ด

ข้อมูลท่องเที่ยว

ลิงค์หน่วยงานต่างๆ