ก้าวสู่ปีที่ 2 อย่างยั่งยืน แม่โจ้เมืองสะอาด หน้าบ้านสวย หลังบ้านสวน พืชผักอินทรีย์ อาหารเป็นยา ประชาชนปลอดโรค ประจำปี 2561
ข้อมูลเทศบาล
นายปิยะศักดิ์ ยโสธนชัย - นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้

นายปิยะศักดิ์ ยโสธนชัย

นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้

คุยกับนายกเทศมนตรี

ข่าวกิจกรรมเทศบาล

โครงการสายใยสัมพันธ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กถึงุครอบครัว ปีการศึกษา 2561

เทศบาลเมืองแม่โจ้ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตน้อง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองแม่โจ้ ประจำปีการศึกษา 2561 วันที่ 29 มีนาคม 2562 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองแม่โจ้ จัดโครงการสายใยสัมพันธ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กถึงุครอบครัว ปีการศึกษา 2561 โดยได้มีการมอบเกียรติบัตรให้กับเด็กนักเรียนดีเด...

วันที่ 29 มีนาคม 2562 x

อ่าน 17 ครั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู พาคณะเข้าศึกษาดูงานการบริหารจัดการขยะของเทศบาลเมืองแม่โจ้และชุมชนแพะป่าห้า

วันที่ 28 มีนาคม 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู พาคณะเข้าศึกษาดูงานการบริหารจัดการขยะของเทศบาลเมืองแม่โจ้และชุมชนแพะป่าห้า หมู่ที่ 4 ตำบลหนองจ๊อม เขตพื้นที่เทศบาลเมืองแม่โจ้ โดยมีนายสว่าง กานิล รองนายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้ พร้อมด้วย นายอำนวย อิ่นแก้ว เลขาน...

วันที่ 28 มีนาคม 2562 x

อ่าน 17 ครั้ง

ร่วมกิจกรรมโครงการ ?PEA ถนนสวยด้วยมือรุกขกร?

วันที่ 28 มีนาคม 2562 นายเอกชัย สายหยุด รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้ พร้อมด้วย สมาชิกสภาเทศบาล ผู้นำชุมชน และ พี่น้องชุมชนพัฒนาทรายแก้ว ร่วมกิจกรรมโครงการ ?PEA ถนนสวยด้วยมือรุกขกร? ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอสันทราย ณ บริเวณปากทางถนนชุมชนพัฒนาทรายแก้ว...

วันที่ 28 มีนาคม 2562 x

อ่าน 15 ครั้ง

เทศบาลเมืองแม่โจ้ มอบหน้ากากอนามัยเพื่อใช้ป้องกันฝุ่นละอองขนาดเล็ก pm 2.5

เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2562 นายเอกชัย สายหยุด รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้ พร้อมด้วย ท่านคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาลเมืองแม่โจ้ มอบหน้ากากอนามัยเพื่อใช้ป้องกันฝุ่นละอองขนาดเล็ก pm 2.5เพื่อใช้ป้องกันฝุ่นละอ...

วันที่ 28 มีนาคม 2562 x

อ่าน 17 ครั้ง

โครงการอบรมชีวิตมีสุขด้วยธรรมะ เทศบาลเมืองแม่โจ้ (ผู้สูงอายุสัญจรชุมชนแม่ดู่)

เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2562 คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองแม่โจ้ ได้จัดโครงการอบรมชีวิตมีสุขด้วยธรรมะ เทศบาลเมืองแม่โจ้ (ผู้สูงอายุสัญจร) โดยได้รับความเมตตาจากพระครูวิสาลจริยคุณ เจ้าอาวาสวัดศรีดอนชัยป่าตึงงาม (แม่แก้ดน้อย)ได้มาเทศนาธรรมให้กับผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองแม่โจ้ได้รับฟังกัน แ...

วันที่ 27 มีนาคม 2562 x

อ่าน 14 ครั้ง

วันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2562 กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์

วันที่ 18 มีนาคม 2562 นายวิรัช จิโรจน์พงศา ปลัดเทศบาลเมืองแม่โจ้ พร้อมโดย นายทวีศักดิ์ เติมทรัพย์ทวี รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และ พนักงานเทศบาลเมืองแม่โจ้ เข้าร่วมวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2562 กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์สามกษัตริย์ อำเภอเมื...

วันที่ 18 มีนาคม 2562 x

อ่าน 27 ครั้ง

ดูข่าวกิจกรรมเทศบาลทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์


ดูข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด

วิดีโอประชาสัมพันธ์

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง (e-GP)


ดูข่าวจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด

เว็บบอร์ด

ข้อมูลท่องเที่ยว

ลิงค์หน่วยงานต่างๆ