ก้าวสู่ปีที่ 2 อย่างยั่งยืน แม่โจ้เมืองสะอาด หน้าบ้านสวย หลังบ้านสวน พืชผักอินทรีย์ อาหารเป็นยา ประชาชนปลอดโรค ประจำปี 2561
ข้อมูลเทศบาล
นายปิยะศักดิ์ ยโสธนชัย - นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้

นายปิยะศักดิ์ ยโสธนชัย

นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้

คุยกับนายกเทศมนตรี

ข่าวกิจกรรมเทศบาล

โครงการวัยรุ่นไทยห่างไกลเอดส์ เนื่องในวันเอดส์โลก

เทศบาลเมืองแม่โจ้ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ กำหนดให้มีการดำเนินโครงการวัยรุ่นไทยห่างไกลเอดส์ เนื่องในวันเอดส์โลก ในวันพุธที่ 28 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมอาคมกาญจนประโชติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เยาวชนมีความรู้ ความเข้าใจเรื่องโรคเอดส์และการป้องกันควบคุมกา...

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 x

อ่าน 2 ครั้ง

การประกวด ?Miss world Aids Day Maejo

เทศบาลเมืองแม่โจ้ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ กำหนดให้มีการดำเนินโครงการวัยรุ่นไทยห่างไกลเอดส์ เนื่องในวันเอดส์โลก ในวันพุธที่ 28 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมอาคมกาญจนประโชติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เยาวชนมีความรู้ ความเข้าใจเรื่องโรคเอดส์และการป้องกันควบคุมกา...

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 x

อ่าน 1 ครั้ง

พิธีสืบจ๊ะต๋าลำน้ำห้วยแม่โจ้ โดยชุมชนแม่โจ้ หมู่ที่ 4 ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 นายเอกชัย สายหยุด รองนายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้ รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้ พร้อมด้วย นายวิรัช จิโรจน์พงศา ปลัดเทศบาลเมืองแม่โจ้ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลฯ และพนักงานเทศบาลเมืองแม่โจ้ ร่วมพิธีสืบจ๊ะต๋าลำน้ำห้วยแม่โจ้ โดยชุมชนแม่โจ้ หมู่ที่ 4 ตำบลหนองหาร ...

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 x

อ่าน 1 ครั้ง

การประกวดหนูน้อยนพมาศ เทศบาลเมืองแม่โจ้ ประจำปี 2561

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 (ช่วงเย็น) คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองแม่โจ้ พร้อมด้วย คณะท่านที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้ สมาชิกสภาเทศบาลฯ ข้าราชการ และพนักงานเทศบาลเมืองแม่โจ้ จัดโครงการส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณียี่เป็ง ประจำปี 2561 เทศบาลเมืองแม่โจ้ โดยมีพี่น้องชุมชนในเขตเทศบาลเมืองแม่โ...

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 x

อ่าน 3 ครั้ง

กิจกรรมการสาธิตการจัดทำกระทงจากวัสดุธรรมชาติ

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 (ช่วงบ่าย) เทศบาลเมืองแม่โจ้ จัดโครงการส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณียี่เป็ง ประจำปี 2561 เทศบาลเมืองแม่โจ้ โดยได้มีกิจกรรมการสาธิตการจัดทำกระทงจากวัสดุธรรมชาติ และกิจกรรมจัดทำซุ้มประตูป่าแบบล้านนา ได้รับเกียรติจากอาจารย์รชตพิบูลย์ สุทธิวงศ์ จากร้านแว่นแก้วล้านน...

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 x

อ่าน 1 ครั้ง

การอบรม การพัฒนาแนวทางขยายผลสู่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบ

คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองแม่โจ้ พร้อมด้วย ท่านที่ปรึกษานายกและคณะครู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองแม่โจ้ ร่วมการอบรม การพัฒนาแนวทางขยายผลสู่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบ "การพัฒนาสมรรถนะเด็กปฐมวัยและการจัดโปรแกรมให้ความรู้การอบรมเลี้ยงดูแก่พ่อแม่" ห้องประชุมอาคม กาญจนประโชติ อาคารอำนวย ...

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 x

อ่าน 3 ครั้ง

ดูข่าวกิจกรรมเทศบาลทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์

วิดีโอประชาสัมพันธ์

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง (e-GP)


ดูข่าวจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด

เว็บบอร์ด

หัวข้อกระทู้ ผู้ตั้งกระทู้ วันที่ต้ังกระทู้ อ่าน/ตอบ
ทดสอบตั้งกระทู้ใหม่ ทดสอบ 05/10/61 542/3
ขออนุญาต ขอเชิญอบรม "​การใช้งานโปรแกรม SketchUp Layout 2018" วันที่ 21 - 22 มิ สถาบันฝึกอบรมโยธาไทย 30/05/61 92/0
เคล็ดลับข้อสอบ+คู่มือสอบเจ้าหน้าที่กู้ภัยและดับเพลิง กรมท่าอากาศยาน narumol khojunta 21/05/61 111/0
บริการซ่อมคอมพิวเตอร์ อัพเกรดเครื่อง, ลงโปแกรม, โน๊ตบุ๊ค, เดสก์ทอป พีซี, กู้ข้องมูล GReg 17/05/61 105/0
ปัญหาการเก็บขยะของเทศบาลแม่โจ้ ผู้ร้องเรียน 15/05/61 193/2
เอสไรคส์แนะนำการบำบัดน้ำควรเติมคลอรีนในน้ำบาดาลเพื่อฆ่าเชื้อในน้ำก่อนนำมา เอสไรคส์ 20/03/61 239/1
แนวข้อสอบที่ออกบ่อย+ เจ้าหน้าที่ธุรการ กรมท่าอากาศยาน narumol khojunta 21/01/61 269/0

ดูเว็บบอร์ดทั้งหมด

ข้อมูลท่องเที่ยว

ลิงค์หน่วยงานต่างๆ