ก้าวสู่ปีที่ 2 อย่างยั่งยืน แม่โจ้เมืองสะอาด หน้าบ้านสวย หลังบ้านสวน พืชผักอินทรีย์ อาหารเป็นยา ประชาชนปลอดโรค ประจำปี 2561
ข้อมูลเทศบาล
นายปิยะศักดิ์ ยโสธนชัย - นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้

นายปิยะศักดิ์ ยโสธนชัย

นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้

คุยกับนายกเทศมนตรี

ข่าวกิจกรรมเทศบาล

ฉีดชะล้างผิวทางที่เปื้อนดินโคลนเนื่องจากเป็นช่วงก่อสร้าง

เทศบาลเมืองแม่โจ้ ออกบริการประชาชนโดยการฉีดชะล้างผิวทางที่เปื้อนดินโคลนเนื่องจากเป็นช่วงก่อสร้าง คณะผู้บริหาร เทศบาลเมืองแม่โจ้ ได้สั่งการให้งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นำรถน้ำบริการประชาชนโดยการฉีดชะล้างผิวถนนและช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน เนื่องจากแขวงการทางเชียง...

วันที่ 3 กรกฎาคม 2562 x

อ่าน 17 ครั้ง

ร่วมงานประเพณีเดิน-วิ่งการกุศลแม่โจ้-สันทราย ประจำปี 2562

วันที่ 28 มิถุนายน 2562 คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองแม่โจ้ ร่วมงานประเพณีเดิน-วิ่งการกุศลแม่โจ้-สันทราย ประจำปี 2562 มหาวิยาลัยแม่โจ้ โดยนายปิยะศักดิ์ ยโสธนชัย นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้ ได้มอบเงิน สนับสนุน จำนวน 5000 บาท ให้กับมูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.วิภาต บุญศรี วังซ้ายและ มหาวิทยาลัยแม่...

วันที่ 28 มิถุนายน 2562 x

อ่าน 24 ครั้ง

โครงการพัฒนาจิตอาสา เพื่อออกบำเพ็ญประโยชน์แก่สาธารณะ และพัฒนาสิ่งแวดล้อมในชุมชน พัฒนาสิ่งแวดล้อมในเขตวัด โรงเรียนต่างๆ กว่า 19 ชุมชน ในเขตเทศบาลเมืองแม่โจ้

ที่สำนักงานเทศบาลเมืองแม่โจ้ นายเอกชัย สายหยุด รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาบ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของเทศบาลเมืองแม่โจ้ ร่วมกับนักศึกษาใหม่ชั้นปีที่ 1 หรือ อินทนิลช่อที่ 84 ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชี...

วันที่ 26 มิถุนายน 2562 x

อ่าน 10 ครั้ง

ออกบริการนำเครื่องย่อยกิ่งไม้ขนาดใหญ่ มาย่อยเศษกิ่งไม้ สถานที่พักทิ้งเศษกิ่งไม้ของ ชุมชนหมู่ที่ 3 ชุมชนบ้านห้วยเกี๋ยง

จากนโยบายผู้บริหาร เทศบาลเมืองแม่โจ้ออกบริการประชาชนในพื้นที่ นำเจ้าหน้าที่ กองสาธาณสุข เทศบาลเมืองแม่โจ้ จำนวน6นาย ออกบริการนำเครื่องย่อยกิ่งไม้ขนาดใหญ่ มาย่อยเศษกิ่งไม้ สถานที่พักทิ้งเศษกิ่งไม้ของ ชุมชนหมู่ที่ 3 ชุมชนบ้านห้วยเกี๋ยง ได้ย่อยเศษกิ่งไม้หลายๆขนาดหลายๆพันธ์ แล้วให้ทา...

วันที่ 21 มิถุนายน 2562 x

อ่าน 8 ครั้ง

ลงพื้นที่แก้ปัญหาสิ่งปฏิกูลตกค้างภายในรางระบายน้ำ

นายเอกชัย สายหยุด รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้ พร้อมด้วย นายศรัณญ์ ใจคำ รองนายกเทศมนตรี ทีมสมาชิกสภาเทศบาล และ พนักงานเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่แก้ปัญหาสิ่งปฏิกูลตกค้างภายในรางระบายน้ำ โดยใช้วิธีรถดูดโคลน บริเวณ ถนนเส้นหน้าสถานีตำรวจภ...

วันที่ 18 มิถุนายน 2562 x

อ่าน 8 ครั้ง

พิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ไปยังโต๊ะหมู่ที่ประดิษฐานพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

นายเอกชัย สายหยุด รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้ พร้อมโดย นายศรัณญ์ ใจคำ รองนายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้และ นายอุทัย ขยัน สมาชิกสภาเทศบาลเมืองแม่โจ้ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ไปยังโต๊ะหมู่ที่ประดิษฐานพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสุ...

วันที่ 3 มิถุนายน 2562 x

อ่าน 8 ครั้ง

ดูข่าวกิจกรรมเทศบาลทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์

วิดีโอประชาสัมพันธ์

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง (e-GP)


ดูข่าวจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด

เว็บบอร์ด

ข้อมูลท่องเที่ยว

ลิงค์หน่วยงานต่างๆ