ข้อมูลเทศบาล
นายประหยัด ทรงคำ - นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้    <br>053-498621 ต่อ 309

นายประหยัด ทรงคำ

นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้
053-498621 ต่อ 309

คุยกับนายกเทศมนตรี

ข่าวกิจกรรมเทศบาล

โครงการจิตอาสาพลังประชารัฐ ป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ประจำปี 2565

เทศบาลเมืองแม่โจ้จัดโครงการจิตอาสาพลังประชารัฐ ป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ประจำปี 2565 วันที่ 13 มกราคม 2565 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติเทศบาลเมืองแม่โจ้ นายประหยัด ทรงคำ นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้ ประธานพิธีเปิดโครงการจิตอาสาพลังประชารัฐ ป้องกันและแก้ไขป...

วันที่ 14 มกราคม 2565 x

อ่าน 5 ครั้ง

เทศบาลเมืองแม่โจ้ร่วมกับภาคีเครือข่ายประชุมหารือการจัดงานแข่งขันกีฬาประชาชนท้องถิ่น ประจำปี 2565

เทศบาลเมืองแม่โจ้ร่วมกับภาคีเครือข่ายประชุมหารือการจัดงานแข่งขันกีฬาประชาชนท้องถิ่น ประจำปี 2565 วันที่ 13 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติเทศบาลเมืองแม่โจ้ นายประหยัด ทรงคำ เทศบาลเมืองแม่โจ้ พร้อมด้วย ดร.ไชยยันต์ วิริยา นายกเทศมนตรีตำบลป่าไผ่ ในฐานะ...

วันที่ 13 มกราคม 2565 x

อ่าน 7 ครั้ง

เทศบาลเมืองแม่โจ้สร้างมิติใหม่แห่งการจัดกิจกรรมวันเด็ก 2565

เทศบาลเมืองแม่โจ้สร้างมิติใหม่แห่งการจัดกิจกรรมวันเด็ก 2565 วันที่ 8 มกราคม 2565 นายประหยัด ทรงคำ นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ข้าราชการ สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองแม่โจ้ จัดกิจกรรม ?วันเด็กยุคใหม่ ออนไลน์ที่แม่โจ้ ประจำปี 2565? ซึ่งได้รับ...

วันที่ 8 มกราคม 2565 x

อ่าน 28 ครั้ง

พิธีเปิดโครงการเปิดจุดตรวจป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและด่านชุมชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2565 ในเขตเทศบาลเมืองแม่โจ้

เทศบาลเมืองแม่โจ้เปิดจุดตรวจป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและด่านชุมชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2565      วันที่ 29 ธันวาคม 2564 เวลา 15.00 น. ณ จุดบูรณาการป้อมตำรวจแม่โจ้ (ศูนย์กู้ชีพกู้ภัยเทศบาลเมืองแม่โจ้) เทศบาลเมืองแม่โจ้ โดย นายประหยัด ทรงคำ นายกเทศมนตรีเมืองแม่...

วันที่ 29 ธันวาคม 2564 x

อ่าน 10 ครั้ง

ประชุมหารือการขับเคลื่อนชุมชนโดยสมาชิกสภาเทศบาลฯ คณะทำงานประสานงานชุมชน (คปช.) เทศบาลเมืองแม่โจ้ และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเทศบาลเมืองแม่โจ้

วันที่ 27 ธันวาคม 2564 ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติเทศบาลเมืองแม่โจ้ นายประหยัด ทรงคำ นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้ พร้อมด้วย นายวิรัช จิโรจน์พงศา ปลัดเทศบาลเมืองแม่โจ้ คณะผู้บริหารเทศบาลฯ จัดการประชุมหารือการขับเคลื่อนชุมชน ในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองแม่โจ้ โดยมี สมาชิกสภาเทศบาลฯ คณะทำงา...

วันที่ 27 ธันวาคม 2564 x

อ่าน 10 ครั้ง

กิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (วันดินโลก) ประจำปี 2564 โดยเทศบาลเมืองแม่โจ้

วันจันทร์ที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2561 เวลา 15.00 น. ณ บริเวณลานอเนกประสงค์หน้าสำหนักงานเทศบาลเมืองแม่โจ้ นายประหยัด ทรงคำ นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้ เป็นประธานเปิดกิจกรรมวันสำคัญของชาติ ?กิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (วันดินโลก)? ประจำปี 2564 โดยเทศบาลเมืองแม่โจ้ได้จัดนิทรรศการกิจกรรมเสริม...

วันที่ 27 ธันวาคม 2564 x

อ่าน 14 ครั้ง

ดูข่าวกิจกรรมเทศบาลทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์

วิดีโอประชาสัมพันธ์

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง


ดูข่าวจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง e-GP

เว็บบอร์ด

ข้อมูลท่องเที่ยว

ลิงค์หน่วยงานต่างๆ