ข้อมูลเทศบาล
นายประหยัด ทรงคำ - นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้    <br>053-498621 ต่อ 309

นายประหยัด ทรงคำ

นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้
053-498621 ต่อ 309

คุยกับนายกเทศมนตรี

ข่าวกิจกรรมเทศบาล

เทศบาลเมืองแม่โจ้ ร่วมแสดงความยินดีกับนายประจญ ปรัชญ์สกุล เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 7 ตุลาคม 2564 เวลา 13.00 น. ณ อาคารอำนวยการกลาง ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายประหยัด ทรงคำ นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้ มอบหมายให้ นายสุริยะ จันทร์ขาว รองนายกเทศมนตรีฯ พร้อมด้วยนายวิรัช จิโรจน์พงศา ปลัดเทศบาลเมืองแม่โจ้ เข้าร่วมแสดงความยินดีกับ นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าร...

วันที่ 7 ตุลาคม 2564 x

อ่าน 35 ครั้ง

นำส่งขยะอันตรายซึ่งเก็บรวบรวมมาจากจุดรับขยะอันตราย

เทศบาลเมืองแม่โจ้ ได้นำส่งขยะอันตรายซึ่งเก็บรวบรวมมาจากจุดรับขยะอันตราย(ตู้แดง)ทุกชุมชนในเขตเทศบาลเมืองแม่โจ้ โดยครั้งนี้มีปริมาณขยะอันตรายทั้งสิ้น 6,800 กิโลกรัม ประกอบด้วย กระป๋องยาฆ่าแมลง-ยาฆ่าหญ้า จำนวน 300 กิโลกรัม, ขวดน้ำยา-สารเคมีที่มีฤทธิ์ในการกัดกร่อน จำนวน 200 กิโล...

วันที่ 6 ตุลาคม 2564 x

อ่าน 16 ครั้ง

รวมพลังทุกภาคส่วน ทำความสะอาดพื้นที่รอบศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่

******************** งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย : ภาพ งานประชาสัมพันธ์เทศบาลเมืองแม่โจ้ : ข่าว

วันที่ 4 ตุลาคม 2564 x

อ่าน 21 ครั้ง

น้ำใจ อปท. อ.สันทราย หลั่งไหลช่วยเหลือผู้ประสบเหตุอัคคีภัย

วันที่ 30 กันยายน 2564 เวลา 13.30 น. นายประหยัด ทรงคำ นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้มอบหมายให้ นายสุริยะ จันทร์ขาว และนายสุรศักดิ์ ภีระคำ รองนายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้ มอบเงินช่วยเหลือให้กับนางบรรเทิง นามกร อาศัยอยู่ บ้านเลขที่ 54 หมู่ 7 ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ผู้ประส...

วันที่ 30 กันยายน 2564 x

อ่าน 26 ครั้ง

นายประหยัด ทรงคำ นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้ ประธานกล่าวเปิดการประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลเมืองแม่โจ้ ครั้งที่2/2564

วันที่ 29 กันยายน 2564 ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติเทศบาลเมืองแม่โจ้ นายประหยัด ทรงคำ นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้ ประธานกล่าวเปิดการประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลเมืองแม่โจ้ ครั้งที่ 2/2564 เพื่อพิจารณาเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ของเทศบาลเมืองแม่โจ้ โดยคณะกรรม...

วันที่ 29 กันยายน 2564 x

อ่าน 36 ครั้ง

ดูข่าวกิจกรรมเทศบาลทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์

วิดีโอประชาสัมพันธ์

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง (e-GP)


ดูข่าวจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด

เว็บบอร์ด

ข้อมูลท่องเที่ยว

ลิงค์หน่วยงานต่างๆ