ข้อมูลเทศบาล
นายประหยัด ทรงคำ - นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้    <br>053-498621 ต่อ 309

นายประหยัด ทรงคำ

นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้
053-498621 ต่อ 309

คุยกับนายกเทศมนตรี

ข่าวกิจกรรมเทศบาล

เทศบาลเมืองแม่โจ้ นำโดย นายประหยัด ทรงคำ นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้ พร้อมด้วยคณะทำงานรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์เทศบาลเมืองแม่โจ้ ดำเนินการตรวจ KST Farm ในพื้นที่ชุมชนแม่โจ้

วันที่ 20 กันยายน 2564 เวลา 08.30 น. เทศบาลเมืองแม่โจ้ นำโดย นายประหยัด ทรงคำ นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้ พร้อมด้วย นายสุรศักดิ์ ภีระคำ รองนายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้ เจ้าพนักงานสาธารณสุขและคณะทำงานรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์เทศบาลเมืองแม่โจ้ ดำเนินการตรวจ KST Farm ในพื้นท...

วันที่ 20 กันยายน 2564 x

อ่าน 25 ครั้ง

การประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองแม่โจ้ ครั้งที่ 3/2564 ณ ห้องประชุมศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลหนองหาร

การประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองแม่โจ้ ครั้งที่ 3/2564 ณ ห้องประชุมศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลหนองหาร ...

วันที่ 20 กันยายน 2564 x

อ่าน 13 ครั้ง

เทศบาลเมืองแม่โจ้ โดยนายประหยัด ทรงคำ นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้ พร้อมด้วย คณะผู้บริหารเทศบาลฯ กล่าวต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลหนองแหย่ง

วันที่ 17 กันยายน 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 3 เทศบาลเมืองแม่โจ้ โดยนายประหยัด ทรงคำ นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้ พร้อมด้วย คณะผู้บริหารเทศบาลฯ กล่าวต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลหนองแหย่ง ซึ่งนำโดยนายพิรุณ หน่อแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลหนองแหย่ง พ...

วันที่ 17 กันยายน 2564 x

อ่าน 12 ครั้ง

การประชุมคณะกรรมการบริหารกิจการและการบำรุงรักษาระบบประปาหมู่บ้าน ในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองแม่โจ้ เขตที่ 3

วันศุกร์ ที่ 17 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติเทศบาลเมืองแม่โจ้ นายประหยัด ทรงคำ นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้ ประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการบริหารกิจการและการบำรุงรักษาระบบประปาหมู่บ้าน ในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองแม่โจ้ ได้เชิญคณะกรรมการประปาหมู่บ้าน เขตที่ 3...

วันที่ 17 กันยายน 2564 x

อ่าน 22 ครั้ง

การประชุมคณะกรรมการบริหารกิจการและการบำรุงรักษาระบบประปาหมู่บ้าน ในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองแม่โจ้ เขตที่ 2

วันพฤหัสบดี ที่16 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติเทศบาลเมืองแม่โจ้ นายประหยัด ทรงคำ นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้ ประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการบริหารกิจการและการบำรุงรักษาระบบประปาหมู่บ้าน ในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองแม่โจ้ ซึ่งในภาคเช้า ได้เชิญคณะกรรมการประปาหม...

วันที่ 16 กันยายน 2564 x

อ่าน 8 ครั้ง

เทศบาลเมืองแม่โจ้ โดย นายประหยัด ทรงคำ นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลฯ ร่วมรับมอบ ชุดตรวจ SARS-CoV-2 Rapid Antigen Test ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสันนิบาตเทศบาลจังหวัดเชียงใหม่

เทศบาลเมืองแม่โจ้ โดย นายประหยัด ทรงคำ นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลฯ ร่วมรับมอบ ชุดตรวจ SARS-CoV-2 Rapid Antigen Test จำนวน 230 ชุด ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสันนิบาตเทศบาลจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีผู้แทนจากเทศบาลตำบลสันนาเม็งเป็นผู้ส่งมอบ สำหรับชุดต...

วันที่ 15 กันยายน 2564 x

อ่าน 13 ครั้ง

ดูข่าวกิจกรรมเทศบาลทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์

วิดีโอประชาสัมพันธ์

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง (e-GP)


ดูข่าวจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด

เว็บบอร์ด

ข้อมูลท่องเที่ยว

ลิงค์หน่วยงานต่างๆ