ข้อมูลเทศบาล
นายประหยัด ทรงคำ - นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้    <br>Tel.&@Line : 081-6716678

นายประหยัด ทรงคำ

นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้
Tel.&@Line : 081-6716678

คุยกับนายกเทศมนตรี

การขึ้นทะเบียนผู้สูงเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพ

การขึ้นทะเบียนผู้สูงเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพ ประจำปี 2567

เทศบาลเมืองแม่โจ้จะรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ รายใหม่และรายที่ย้ายมาจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น
ซึ่งมีรายชื่ออยู่ในสำเนาทะเบียนพื้นที่เทศบาลเมืองแม่โจ้ ตั้งแต่เดือนตุลาคม - พฤศจิกายน 2565
และเดือนมกราคม - กันยายน 2566 ในวัน เวลา ราชการ ณ งานพัฒนาชุมชน ชั้น 1 เทศบาลเมืองแม่โจ้

แชร์ให้เพื่อน: