ข้อมูลเทศบาล
นายประหยัด ทรงคำ - นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้    <br>Tel.&@Line : 081-6716678

นายประหยัด ทรงคำ

นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้
Tel.&@Line : 081-6716678

คุยกับนายกเทศมนตรี

กำหนดขั้นตอนการชำระภาษีต่างๆ

กำหนดขั้นตอนการชำระภาษีต่างๆ ของเทศบาลเมืองแม่โจ้

1.ภาษีโรงเรือนและที่ดิน กำหนดยื่นแบบเพื่อแจ้งรายการทรัพย์สิน ตั้งแต่เดือน มกราคม – กุมภาพันธ์ ของทุกปี และ ชำระภาษี ภายใน 30 วัน ที่ได้รับแจ้งประเมิน

2.ภาษีป้าย
กำหนดยื่นแบบเพื่อแจ้งรายการภาษีป้าย ตั้งแต่เดือน  มกราคม – มีนาคม ของทุกปี  เเละ  ชำระภาษีภายใน 15 วัน ที่ได้รับแจ้งประเมิน

3.ภาษีบำรุงท้องที่
กำหนดชำระภาษี ตั้งแต่เดือน มกราคม – เมษายน ของทุกปี

โดยยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษี
ณ สำนักงานเทศบาลเมืองแม่โจ้ ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่

“เงินภาษีของท่านทุกบาทมีค่า โปรดช่วยกันพัฒนาท้องถิ่น”

แชร์ให้เพื่อน: