ข้อมูลเทศบาล
นายประหยัด ทรงคำ - นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้    <br>Tel.&@Line : 081-6716678

นายประหยัด ทรงคำ

นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้
Tel.&@Line : 081-6716678

คุยกับนายกเทศมนตรี

คณะผู้บริหารฝ่ายข้าราชการประจำ

คณะผู้บริหารฝ่ายข้าราชการประจำ

นายวิรัช จิโรจน์พงศา

ปลัดเทศบาล
053-498621 ต่อ 200

นางสาวอุไรวรรณ แมะบ้าน

รองปลัดเทศบาล
053-498621 ต่อ 520

-ว่าง-

รองปลัดเทศบาล

นายสมชัย เถกิงผล

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
053-498621 ต่อ 800

นางสาวศาตรารัชต์ ทิพย์ปัญญา

ผู้อำนวยการกองคลัง
053-498621 ต่อ 111

นายเอกราช นิธิภัทรนนท์

ผู้อำนวยการกองช่าง
053-498621 ต่อ 401

นายถาวร จองส่างปัน

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข ฯ
053-498621 ต่อ 500

นางสาวรัชนก ชัยพุทธิกุล

ผู้อำนวยการกองการศึกษา
053-498621 ต่อ 203


แชร์ให้เพื่อน: