ข้อมูลเทศบาล
นายประหยัด ทรงคำ - นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้    <br>053-498621 ต่อ 309

นายประหยัด ทรงคำ

นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้
053-498621 ต่อ 309

คุยกับนายกเทศมนตรี

แผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลเมืองแม่โจ้

สามารถสืบค้นข้อมูล และ ดาวน์โหลด ไฟล์ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เทศบาลเมืองแม่โจ้ ได้ที่ ลิ้งค์ด้านล้าง

รายการเอกสารดาวน์โหลด

ลำดับ ชื่อเอกสาร ดาวน์โหลด
1 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

แชร์ให้เพื่อน: