ก้าวสู่ปีที่ 2 อย่างยั่งยืน แม่โจ้เมืองสะอาด หน้าบ้านสวย หลังบ้านสวน พืชผักอินทรีย์ อาหารเป็นยา ประชาชนปลอดโรค ประจำปี 2561
ข้อมูลเทศบาล
นายปิยะศักดิ์ ยโสธนชัย - นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้

นายปิยะศักดิ์ ยโสธนชัย

นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้

คุยกับนายกเทศมนตรี

สภาเทศบาล

สภาเทศบาล

นายคมคาย ไคร้โท้ง

ประธานสภาเทศบาลเมืองแม่โจ้

นายบารมี ดวงบาล

รองประธานสภาเทศบาลเมืองแม่โจ้

เขต 1

นายบารมี ดวงบาล

สมาชิกสภาเทศบาลเมืองแม่โจ้ เขต 1

นายเรืองฤทธิ์ ตาลผัด

สมาชิกสภาเทศบาลเมืองแม่โจ้ เขต 1

นายพงค์ศิลป์ สมบูรณ์ชัย

สมาชิกสภาเทศบาลเมืองแม่โจ้ เขต 1

นายตา แบ่งบุญ

สมาชิกสภาเทศบาลเมืองแม่โจ้ เขต 1

นายคมคาย ไค้รโท้ง

สมาชิกสภาเทศบาลเมืองแม่โจ้ เขต 1

เขต 2

นายหน่อทอง บุญทา

สมาชิกสภาเทศบาลเมืองแม่โจ้ เขต 2

นายธีระชัย ภีระคำ

สมาชิกสภาเทศบาลเมืองแม่โจ้ เขต 2

นายศรีทน ขยัน

สมาชิกสภาเทศบาลเมืองแม่โจ้ เขต 2

นางบุญศรี อินทอง

สมาชิกสภาเทศบาลเมืองแม่โจ้ เขต 2

นายสมควร เสวยราช

สมาชิกสภาเทศบาลเมืองแม่โจ้ เขต 2

นายอุทัย ขยัน

สมาชิกสภาเทศบาลเมืองแม่โจ้ เขต 2

เขต 3

นายศรีลา อิ่นแก้ว

สมาชิกสภาเทศบาลเมืองแม่โจ้ เขต 3

นายมนู เกี้ยว

สมาชิกสภาเทศบาลเมืองแม่โจ้ เขต 3

นายประสิทธิ์ ดาวเรือง

สมาชิกสภาเทศบาลเมืองแม่โจ้ เขต 3

นายจรัล จอมจันทร์

สมาชิกสภาเทศบาลเมืองแม่โจ้ เขต 3

นายชวาล จันสุภา

สมาชิกสภาเทศบาลเมืองแม่โจ้ เขต 3

นายสุริยะ จันทร์ขาว

สมาชิกสภาเทศบาลเมืองแม่โจ้ เขต 3


แชร์ให้เพื่อน: