ข้อมูลเทศบาล
นายวิรัช จิโรจน์พงศา - ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่   <br>นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้

นายวิรัช จิโรจน์พงศา

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้

คุยกับนายกเทศมนตรี

รายละเอียดเกี่ยวกับการแจ้งย้าย

รายการเอกสารดาวน์โหลด

ลำดับ ชื่อเอกสาร ดาวน์โหลด
1 การแจ้งย้ายกลับเข้าที่เดิม
2 การแจ้งย้ายเข้าปกติ
3 การแจ้งย้ายปลายทางอัตโนมัติ

แชร์ให้เพื่อน: