ข้อมูลเทศบาล
นายประหยัด ทรงคำ - นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้    <br>053-498621 ต่อ 309

นายประหยัด ทรงคำ

นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้
053-498621 ต่อ 309

คุยกับนายกเทศมนตรี

แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี

รายการเอกสารดาวน์โหลด

ลำดับ ชื่อเอกสาร ดาวน์โหลด
1 รายงานการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาสี่ปี (2561 - 2565) ประจำปีงบประมาณ 2563

แชร์ให้เพื่อน: