ข้อมูลเทศบาล
นายประหยัด ทรงคำ - นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้    <br>Tel.&@Line : 081-6716678

นายประหยัด ทรงคำ

นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้
Tel.&@Line : 081-6716678

คุยกับนายกเทศมนตรี

E-Service

ระบบ E-SERVICE เพื่อบริการประชาชน

แจ้งคำร้องผ่านระบบออนไลน์ โดยสามารถใช้งานระบบได้ทั้งจากเครื่องคอมพิวเตอร์

Tablet หรือ Smartphone ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

สามารถแจ้งคำร้องทั่วไป แจ้งงานเทศกิจ และซ่อมไฟกิ่ง/ไฟฟ้า ในเขตเทศบาลเมืองแม่โจ้

ตามช่องทาง E-SERVICE ที่ท่านสะดวกได้ดังนี้

1. ระบบร้องเรียนคำร้องทั่วไปออนไลน์ กดตรงนี้ หรือสแกน QR CODE


2. ระบบร้องเรียนงานเทศกิ กดตรงนี้ หรือสแกน QR CODE


3.ระบบแจ้งซ่อมไฟกิ่ง/ไฟฟ้า กดตรงนี้ หรือสแกน QR CODE


รายการเอกสารดาวน์โหลด

ลำดับ ชื่อเอกสาร ดาวน์โหลด
1 คู่มือการใช้งานระบบ e-service

แชร์ให้เพื่อน: