ข้อมูลเทศบาล
นายวิรัช จิโรจน์พงศา - ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่   <br>นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้

นายวิรัช จิโรจน์พงศา

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้

คุยกับนายกเทศมนตรี

พ.ร.บ. การอำนวยความสะดวกฯ

  • ดาวน์โหลด พ.ร.บ. การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 คลิกที่นี่
  • บันทึกการรับคำขอรับบริการ
  • แบบรายงานของจังหวัด
  • แนวทางการจัดทำคู่มือ
  • แบบสำรวจกระบวนงาน
  • แบบการจัดทำคู่มือระบบสารสนเทศ
  • ตัวอย่างการจัดทำข้อมูลด้านกฏหมายและกระบวนงานฯ


แชร์ให้เพื่อน: