ข้อมูลเทศบาล
นายประหยัด ทรงคำ - นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้    <br>Tel.&@Line : 081-6716678

นายประหยัด ทรงคำ

นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้
Tel.&@Line : 081-6716678

คุยกับนายกเทศมนตรี

แบบฟอร์มรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

แบบฟอร์มรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

ท่านสามารถส่งความคิดเห็นถึงเทศบาลเมืองแม่โจ้ ได้โดยกรอกข้อความในแบบฟอร์มข้างล่างนี้ ข้อมูลความคิดเห็นของท่านจะถูกส่งถึงเจ้าหน้าที่ของเทศบาลเมืองแม่โจ้โดยตรง และข้อมูลดังกล่าวจะไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ