ข้อมูลเทศบาล
นายประหยัด ทรงคำ - นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้    <br>Tel.&@Line : 081-6716678

นายประหยัด ทรงคำ

นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้
Tel.&@Line : 081-6716678

คุยกับนายกเทศมนตรี

แจ้งร้องเรียนการทุจริตประพฤติมิชอบ

แบบฟอร์มแจ้งร้องเรียนการทุจริตประพฤติมิชอบ

ท่านสามารถส่งข้อมูลร้องเรียนการทุจริตประพฤติมิชอบถึงเทศบาลเมืองแม่โจ้ ได้โดยกรอกข้อความในแบบฟอร์มข้างล่างนี้ ข้อมูลร้องเรียนของท่านจะถูกส่งถึงเจ้าหน้าที่ของเทศบาลเมืองแม่โจ้โดยตรงเพื่อดำเนินการตรวจสอบ และข้อมูลร้องเรียนของท่านจะไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ